Book Culture from Below -konferenssi alkaa tänään

The Book Culture from Below – The Eighteenth Annual Conference of the Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP). -konferenssi alkaa tänään Helsingin yliopistolla.

Kolmea konferenssiesitystä voi seurata myös suorana lähetyksenä netin kautta. Blogimme kannalta kiinnostavin varmaankin on huominen Key note luento: Prof. Ruth B. Bottigheimer (Stony Brook University): Upward and Outward: Fairy Tales and Popular, Print, and Proletarian Culture 1550–-1850.
Tässä tarkemmat tiedotja linkit esityksiin:

General panel discussion: Conceptual Re-evaluations from below
Wed 18th of August 2010, 15.45–17.15 Finnish time, 12.45-14.15 GMT
More information

Keynote lecture: Exposing the Oral and Literary Background of Fairy Tales
Thu 19th of August 2010, 16.00–17.30 Finnish time, 13.00-14.30 GMT

Key note lecture by Prof. Ruth B. Bottigheimer (Stony Brook University): Upward and Outward: Fairy Tales and Popular, Print, and Proletarian Culture 1550–-1850
Comments by Prof. Satu Apo (University of Helsinki) and Dr. Caroline Sumpter (Queen’s University, Belfast)
More information

General panel discussion: How the Aspect ‘from below’ Changes Book History
Fri 20th of August, 16.00–17.30 Finnish time, 13.00-14.30 GMT
More information

You need realplayer to watch the webcasts. The video pages are in Finnish, but the webcasts open automatically. In case of malfunction, click the particular event’s name on the right side of the screen and proceed to click “Katso video” on the information page.

Työväenkirjallisuuden päivä 28.8.2010

Työväenkirjallisuuden päivä

Työväenmuseo Werstas isännöi 28.8.2010 Tampereella järjestettävää Työväenkirjallisuuden Päivää. Ohjelmassa on mm.

12.30 – 13.00 Lukeva ja kirjoittava työläinen, Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seuran vuosikirjan (Väki Voimakas 23) julkistaminen . Vuosikirjaa esittelevät toimittajiston edustajat Sami Suodenjoki ja Kirsti Salmi-Niklander sekä kirjoittajat Pia Koivunen, Hanne Koivisto ja Anna Kuismin.

Julkistaminen tapahtuu Werstaan Työväentalo-lavalla. Sen lisäksi  ohjelmaa on kahdessa muussa tilassa Auditoriassa ja Kisälli-lavalla.  Muissa tiloissa 26 näytteille asettajaa esittelevät  (ja myyvät) työväenaiheista tai -henkistä kirjallisuutta.  Tilaisuus alkaa klo 10.30 ja päivä päättyy klo 20.00 iltamiin Ravintola Telakan tiloissa. Tarkempia tietoja ohjelmasta.

Feministinen tutkimus metsäammattilaisuuden sukupuolittuneisuudesta

Kirsi-Maria Hytönen arvioi FT Tiina Suopajärven väitöskirjaa Sukupuoli meni metsään. Luonnon ja sukupuolen polkuja metsäammattilaisuudessa (SKS 2009):

Tiina Suopajärven väitöskirjaon mielenkiintoinen tutkimus. Se nostaa esiin kysymyksiä sukupuolen merkityksestä hyvin maskuliinisesti rakentuneessa ammattikunnassa, metsäalalla. Asiantuntijuuden ja sukupuolen yhteen kietoutumisen lisäksi Suopajärvi analysoi tutkimuksessaan myös metsäammattilaisten suhdetta työympäristöönsä, suomalaiseen metsään.

Antropologian alaan kuuluvan tutkimuksen aineistona toimii haastattelumateriaali, jota Suopajärvi on ollut itse mukana keräämässä. Taustalla on Metsähistorian Seuran, Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaineen ja Suomen Metsämuseo Luston yhteistyössä toteuttama metsäperinteen tallennushanke. Tästä laajasta aineistosta Suopajärvi on sukupuoliaiheisen tutkimusteemansa johdattamana ottanut käyttöönsä kaikki naismetsäammattilaisten ja yhtä monta miesmetsäammattilaisen haastattelua.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on ekofeminismi, jonka Suopajärvi määrittelee tässä yhteydessä tarkoittavan sitä, että ”se, miten puhumme luonnosta ja toimimme siellä, heijastelee yhteiskuntamme sukupuolittuneita rakenteita, ja päinvastoin.” Feministinen näkökulma on tutkimuksessa selkeä, mutta hyvin ja perusteellisesti reflektoitu ja perusteltu. Suopajärvi pohtii huolellisesti omia tutkimuksellisia valintojaan esimerkiksi käytettyjen käsitteiden, teorioiden ja aineiston suhteen, ja korostaa tutkijan position merkitystä tutkimuksen suuntaamisessa.

Metsäammattilaisuuden rakentuminen alkaa haastatteluaineistossa lapsuudesta ja etenee alan koulutuksessa. Aineistossa käsitellään edelleen myös metsäammattilaisten kokemuksia ensimmäisistä työpaikoista ja alalle sisään pääsemisestä. Asiantuntijuus ja sen sukupuolittunut rakentuminen on eräs kiinnostavimmista ja kenties keskustelua herättävimmistä osioista kirjassa. Sekä mies- että naismetsäammattilaisten haastatteluista käy ilmi, että mies- ja naismetsäammattilaisen asiantuntijuus on hyvin erilaista. Asiantuntijuuden rakentumiseen vaikuttaa metsäalan voimakkaasti maskuliininen ihanne. Metsäammattilaisen rooliodotus on olla mies, maskuliini, jolloin alalle pyrkivät tai siellä toimivat naiset joutuvat työssään kontrolloimaan omaa sukupuoltaan.

Metsäammattilaisuuden sukupuolittuneiden polkujen lisäksi Suopajärvi pohtii työssään haastateltavien metsäsuhdetta. Toisin kuin esimerkiksi asiantuntijuus, metsäsuhde ei ole voimakkaasti jakautunut sukupuolen mukaan. Metsäsuhteen muodostumiseen vaikuttaa enemmän esimerkiksi lapsuus, vanhemmat ja kotitausta. Tutkimuksessa tulee esiin, kuinka metsäammattilaisille metsällä on sekä taloudellista että luonnollista, ympäristöllistä arvoa. Metsäsuhteessa järki ja tunne, emotionaalinen ja rationaalinen, kietoutuvat yhteen.

FT Tiina Suopajärvi luennoi Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaarissa Nurmijärvellä, Kiljavan opistolla 23.–24.8.2010 pidettävässä seminaarissa otsikolla Lasikattoja ja labyrintteja – sukupuolittunut metsäammattilaisuus. Lisätietoja kesäseminaarista löytyy seuran nettisivuilta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Työ ja sukupuoli -seminaari 23.–24.8.2010

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran perinteinen kesäseminaari järjestetään 23.–24.8.2010 Kiljavanrannassa Nurmijärvellä.

Ohjelma:

Maanantai 23.8.2010

10.00–10.15 Puheenjohtaja, VTT Matti Hannikainen: Seminaarin avaus

10.15–11.30 Dosentti, erikoistutkija Tapio Bergholm (SAK): Suosivatko Suomen palkkatyöyhteiskunnan rakennemuutokset naisia? Kommenttipuheenvuoro: VTT Matti Hannikainen + keskustelua

11.30–12.10 FT Jarmo Peltola (historia, Tampereen yliopisto): Teollisuustyö, työttömyys ja sukupuoli. Teollisuuskaupunki Tampere 1930-luvun laman aikana

12.10–13.15 Lounas

13.15–13.55 FM Ritva Savtschenko (historia, Helsingin yliopisto): Naiset lakkoliikkeessä 1970-luvulla

13.55–14.35 FM Tytti Steel (kansatiede, Helsingin yliopisto): Naisia satamatyössä

14.35–15.00 Kahvi

15.00–15.40 FM Jussi Turtiainen (historia, Helsingin yliopisto): Metallimiesten ammattikulttuuri vuosina 1946–1969

15.40–16.20 FM, YTM Elina Kiviranta (sosiaalitutkimus, naistutkimus, Tampereen yliopisto): Palvelutyötä köyhyysrajalla. Kestävät työkäytännöt siivoustyössä

16.30–17.30 Paneelikeskustelu: Miten erilaiset tutkimusaineistot tavoittavat sukupuolen? Keskustelijoina  FT Jarmo Peltola, VTT Anu Suoranta, PhD Sakari Saaritsa, dosentti Marjaliisa Hentilä ja VTT Matti Hannikainen.

18.00– Sauna & iltapala

Tiistai 24.8.2010

7.00–9.00 Aamiainen

9.00–9. 40 FM, tutkija Mari Kupiainen (Työterveyslaitos): Näkymätön, häivytetty, olemassa oleva – sukupuolen määrittely sukupuolijakaumaltaan erilaisissa organisaatioissa

9.40–10.20 VTM Kirsi Eräranta (sosiologia, Helsingin yliopisto): Työn ja perheen yhteensovittaminen työmarkkinapolitiikan ja työelämän kehittämisen kohteena

10.20–10.30 Tauko

10.30–11.30 FT Tiina Suopajärvi (kulttuuriantropologia, Oulun yliopisto): Lasikattoja ja labyrinttejä – sukupuolistunut metsäammattilaisuus. Keskustelua.

11.30–12.30 Lounas

12.30–13.10 VTT Sikke Leinikki (TJS Opintokeskus): Sukupuoli ja pätkätyö

13.10–13.50 YTM, FM Satu Ojala (sosiaalitutkimus, Tampereen yliopisto) ja Ari Hautaniemi (Lahden ammattikorkeakoulu): Tietotyöntekijöiden asema työmarkkinoilla

13.50–14.30 Loppukeskustelu & kahvi

Osallistumismaksu koko seminaariin on 90 euroa ja päiväosallistumismaksu 50 euroa, molemmat päivät ilman yöpymistä 75 euroa. Perustutkinto-opiskelijat puoleen hintaan. Esiintyjille seminaari on maksuton. Yöpyminen on kahden hengen huoneissa.
Ilmoittautuminen viimeistään 13.8.2010 sihteeri Andreas McKeough’lle, (mckeough@mappi.helsinki.fi, 050 367 9801). Ilmoita oletko seminaarissa molemmat päivät vai vain jommankumman ja yövytkö Kiljavalla. Kerro myös, jos sinulla on erikoisruokavalio!

Kiljavan opisto sijaitsee Nurmijärven kunnassa, Sääksjärven rannalla. Matkaa Helsinkiin on noin 45 km, Hyvinkäälle noin 20 km ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle noin 40 km. Ajo-ohjeita sivuilta http://www.kiljavanranta.fi. Linja-autoyhteydet Helsingistä ja Hyvinkäältä Kiljavalle ovat hyvät. Opiston pysäkeiltä Rajamäki- Röykkä -tieltä [Kiljavantie] on opistolle noin puolen kilometrin kävelymatka. Osa vuoroista ajaa opiston pihaan saakka. Kimppakyytimahdollisuutta voi tiedustella ilmoittautumisen yhteydessä. Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli olet halukas itse ottamaan kyytiisi matkalaisia.
Lisätietoja: Puheenjohtaja Matti Hannikainen (matti.hannikainen@helsinki.fi, 050–3393824) ja Kirsi-Maria Hytönen (kirsi-m.hytonen@jyu.fi).