Rautatienaisten ja ratajätkien jäljillä

Blogimme suosittelee:

Kouvolassa toimivan Rautatiekulttuurikeskuksen syksyn seminaari  on Rautatienaisten ja ratajätkien jäljillä – seminaari rautatieläishistoriasta.

Seminaari on yleisölle avoin ja pidetään  lauantaina 25.9.2010 klo 10-15, Kouvola-talon luentosalissa.

Seminaari liittyy Kouvolan taidemuseossa  järjestettävään “Yksipunttiset – naiset rautateillä” näyttelyyn (2.9.-28.11.2010). 

Seminaariin on kutsuttu vierailevana luennoitsijana kirjailija Helena Wojtczak Englannista. Hän puhuu rautatienaisista Englannin rautateillä. Esitys perustuu hänen palkittuun (Self  Published Book of the Year 2007) teokseensa “Railwaywomen – exploitation, betrayal and triumph”. Tilanne Englannissa on paljon samankaltainen kuin Suomessa, rautateillä työskennelleet naiset ovat jääneet lähes huomiotta! Esitys pidetään englanniksi, mutta yleisölle jaetaan esitys suomennettuna, joten esityksen seuraaminen on helppoa.  Helena Wojtczak on loistava esiintyjä ja hänen esityksensä sisältää paljon harvinaista kuva- ja filmimateriaalia jopa ensimmäisen maailmansodan ajoilta. Huumoria ei ole myöskään unohdettu.

Työväenmuseo Werstaan johtaja Kalle Kallio kertoo esitelmässään “Ratajätkän jäljillä” suomalaisista rautatienrakentajista 1900-luvun alussa. Vuosisadan vaihde oli radanrakennuksen kukoistusaikaa, jolloin uusia rautateitä avattiin eri puolilla Suomea. Rautatietä pidettiin modernisaation symbolina ja radanrakentajien mukana maaseudulle levisivät uudet tavat ja ajatukset työväenliikkeestä lähtien. Työt tehtiin pääasiassa miesten ja hevosten voimin, mutta radanrakennus edusti myös aikansa korkeaa teknologiaa.

Toisaalta rakentajien asunnot olivat kurjia, heihin suhtauduttiin torjuvasti ja rajuja yhteenottoja sattui paikallisten kanssa. Jätkä olikin pilkkanimi, jonka radanrakentajat ottivat vuosisadan alussa omaan käyttöönsä. Ratajätkän uskottiin sosialismin avulla parantuneen raaoista tavoistaan uutteraksi työmieheksi, joka kohosi arvoltaan talollisten ja herrojen rinnalle tai vähän ohikin.

Linzin seminaari, ITH – International Conference of Labour and Social History 9.-11.9.2010

Blogimme julkaisee  Työväen Arkiston erikoistutkijan ja Linzin konferenssin johtokunnan jäsenen Marjaliisa Hentilän raportin viime viikonloppuna pidetystä ITH:n vuotuisesta työväen ja työväenliikkeen historiaa käsittelevästä konferenssista.

Linzin 46. konferenssin teemana oli työväen muistitieto ja työväenliike globaalissa muistikulttuurissa. Paikalle oli saapunut yli 80 osanottajaa kaikilta mantereilta. Konferenssin struktuurin perustan muodostavat jäsenet, työväenarkistot ja tutkimuslaitokset, joiden edustajista on valittu johtokunta ja tieteellinen neuvosto. Konferenssin presidentti on tutkija Berthold Unfried Wienin yliopistolta. Konferenssi kokoontuu vuosittain syyskuussa Linziin paikallisen Arbeiterkammerin koulutuskeskukseen. Suurin osa konferenssin rahoituksesta on tullut Itävallan valtiolta, mutta valtionavun pienentymisen takia myös Arbeiterkammer ja Amsterdamissa oleva sosiaaliarkisto IISH on lähtenyt rahoittamaan konferenssia. Jäsenmaksut ovat tärkeä osa rahoitusta. Suomesta jäsenenä on Työväen Arkisto ja Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen seura.

Allekirjoittanut palasi viiden vuoden tauon jälkeen Linziin ja olin yllättynyt konferenssin kehittymisestä. Paikalle oli kutsuttu Euroopan johtavia historiantutkijoita, Jürgen Kocka Berliinistä ja Enzo Traverso Pariisista. Molemmat pitivät Keynote -esitelmän ja pohtivat sitä, miten vahvasti työväen ja työväenliikkeen muistitieto on kollektiivisessa muistissa ja historiatietoisuudessa. 1900- luvun alussa kaikkialla Euroopassa kirjoitettiin työväen organisaatioiden historioita ja historiikkeja ja tallennettiin työväen kokemuksia. Keski-Euroopassa Pariisin kommuunin ja vuoden 1848 juhliminen ja muisteleminen olivat tärkeitä. Vasta Lenin tulkitsi ne Venäjän vallankumouksen jälkeen ensimmäiseksi etapiksi kohti vallankumouksellista kehitystä. Keski-Euroopassa II maailmansodan jälkeen työväenliike korosti sen antifasistista perinnettä ja vastarintaliikkeen jäsenien kokemuksille annettiin keskeinen rooli. Kocka korosti vuoden 1968 ja sen jälkeisen ajan merkitystä työväen muistin ja työväestön kokemusten tiedostamisen aikana nimenomaan älymystön keskuudessa. Työväenliike tulkittiin emansipaatioliikkeeksi ja siitä tuli vähitellen tärkeä osa yleistä kulttuuria.

Molempien alustajien mukaan muisti, muistelmat ja muistaminen ovat kokeneet 1980-luvulta lähtien suuren nousun. Se näkyy suorastaan kirjojen, näytelmien, elokuvien, muistomerkkien, museoiden tai historiallisten juhlien tulvana. Samalla on tapahtunut sisällöllinen työväen muistin integraatio valtakulttuuriin. Kockan mukaan työväen kollektiivinen muisti on samalla selvästi heikentynyt, sillä pääosa uuden ajan muistista käsittelee jotain muuta kuin työväenliikettä, on sotamuistot, jälleenrakentaminen, talouslamat, huvit jne. Julkisuudessa työn ja pääoman ristiriitä häviää oman aikamme ilmiöille kuten esimerkiksi luonnon saastumiselle, terrorille tai uskonnollisille kysymyksille. Tämä johtuu siitä, että työväenliike ei ole enää mielenkiintoinen, koska pääosin sen tavoitteet on saavutettu. Sen lisäksi sosialismin romahtamisen jälkeen työväenliikkeen utopistinen ja toivoa herättävä ajattelu on selvästi vähentynyt.
Työväenliikkeen kollektiivinen muisti on ollut ajan saatossa pääasiassa kahdenlaista: kärsimyshistoriaa ja uhrina olemisen muistia tai työväenliikkeen saavutusten muistelua.

Linzin konferenssin seuraavat kolme vuotta muodostavat syklin, jonka aikana käsitellään työväenliikkeen merkitystä sosiaalisissa ja kulttuurisissa ilmiöissä. Linzissä seminaarikielinä ovat saksa ja englanti ja tulkkaukset tehdään molempiin suuntiin. Seuraavat kokoukset ja aiheet ovat:

29.9.-2.10.2011 Labour Movement and Social Movements as Agents of  Develompent of Societies and Individuals
13-16.9.2012 Social and Cultural Development through Labour Movement
2013 Global History of Domestic Workers
2014 50th Conference

Marjaliisa Hentilä
Työväen Arkiston erikoistutkija
Linzin konferenssin johtokunnan jäsen