Matti Hannikainen: Työväentutkimukset klassikot puntarissa

Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura aloittaa blogissa uuden sarjan nimeltään ”Suomalaisen työväentutkimuksen klassikot”. Laajasti ymmärretyllä työväentutkimuksella on takanaan jo yli satavuotinen historia, joten aidosti voidaan puhua mittavasta perinteestä. Siitä on aika ajoin hyvä nostaa esiin joitakin poimintoja, jotta tuo perinne ei unohtuisi ja jotta myös osaisimme entistä paremmin hyödyntää aikaisempaa tutkimusta ja sijoittaa uudempaa tähän pidempään jatkumoon. Toisaalta tämän päivän tutkijat usein perehtyvät perusteellisesti oman alansa aikaisempiin tutkimuksiin, mutta useinkaan ei ole luontevaa foorumia näiden pohdintojen perusteelliseen esittelyyn. Siksi seura on päätynyt aloittaa tämän uuden sarjan.

Lyhykäisyydessään kyse on vanhojen teosten uudelleen arvioinnista. Tarkoitus ei ole ainoastaan esitellä teosta vaan myös arvioida sen merkitystä myöhemmälle tutkimukselle. Kirja-arvioinneissa voidaan myös esitellä teoksen kirjoittajaa. Teoksen ei tarvitse liittyä mihinkään tiettyyn oppialaan vaan riittää, että teoksessa ”työväestö” on keskeisenä tutkimus- tai käsittelyn kohteena.

Klassikon määritteleminen on aina hankalaa, ja valinnoista voi olla monta mieltä. Tässä sarjassa korostetaan nimenomaan teoksen merkitystä myöhemmälle tutkimukselle eli sitä, miten tutkimus on kestänyt aikaa. Siksi esiin nostetaan teoksia, joihin tutkijat tavalla tai toisella aina uudelleen palaavat ja viittaavat. Aikalaisille tässä esitellyt tutkimukset eivät välttämättä ole olleet mitään suuria tapauksia. Klassikoksi kelpuutetaan ne teokset/kirjoitukset, jotka ovat ilmestyneet ennen vuotta 1970.

Kirja-arviointien pituus on kunkin kirjoittajan itse valittavissa. Kuitenkaan yli kymmenen sivun arvioita ei suositella. Tavoitteellinen pituus voisi olla noin viitisen sivua, eli kyseessä on tavallista kirja-arviota pidempi formaatti. Arvioinneissa suositellaan käytettäväksi loppuviitteitä.

Kirja-arviointien ilmestymiselle ei ole tarkkaa aikataulua, vaan niitä julkaistaan sitä mukaa kuin ne valmistuvat. Jonkinlaisena tavoitteena on kuitenkin julkaista noin yksi arvostelu kuukautta kohden.

Sarjaa toimittaa Matti Hannikainen, joka myös hyväksyy ja valitsee arvosteltavat teokset. Jos siis olet halukas arvioimaan mielestäsi jonkin klassikko-statuksen omaavan tutkimuksen/kirjoituksen, ota yhteyttä (matti.hannikainen at helsinki.fi). Alustavana suunnitelmana on myös se, että arvioinnit julkaistaan myöhemmin yhtenä julkaisuna joko sähköisesti tai kirjana. Kunkin arvioinnin voi kuitenkin liittää omaan julkaisuluetteloon jo silloin kun se ilmestyy THPTS:n blogissa.

Sarjan aloittaa Sakari Saaritsan arvio työväestön elinkustannuksia ja elinoloja koskevan tutkimuksen uranuurtajasta: Vera Hjelt ”Tutkimus ammattityöläisten toimeentuloehdoista Suomessa 1908–1909”. 
Teksti julkaistaan ensi perjantaina 8.10.2010.

Antoisia lukuhetkiä klassikkojen parissa!

Matti Hannikainen