Love and Capital and the Birth of a Revolution

Vastikään ilmestynyt Mary Gabrielin kirja “Love and Capital” porautuu Karl Marxin ja hänen vaimonsa Jenny von Westphalenin avioliittoon.

Troy Jollimoren laajahko kirja-arvio ja siitä käytävä keskustelu on luettavissa Review -verkkolehdessä 

Marx-seuran puheenjohtajan, professori Vesa Oittisen mukaan

“Opus on lähes 800-sivuinen tiiliskivi ja antaa ennakkotietojen mukaan hieman toisenlaisen kuvan Karlin ja Jennyn avioliitosta kuin ne taannoin julkaistut teokset, joiden mukaan Marx oli viktoriaaniset seksuaalikoodistot sisäistänyt kotityranni.”

Kasvatus ja aika: teemanumero historiatietoisuudesta

Kasvatus ja aika -verkkolehden syksyn teemanumero (3/2011) historiatietoisuudesta on juuri ilmestynyt.

Pääkirjoituksessa Jan Löfstrom, Riitta Oittinen ja Jukka Rantala pohtivat historiatietoisuuden hyötyjä

Suomalaisten historiatietoisuuden tutkimus syventää ymmärrystämme suomalaisesta yhteiskunnasta, kulttuurista ja kansalaisuudesta sekä tuo siten uusia aineksia näitä koskevaan julkiseen keskusteluun. Kasvatus & Aika osallistuu keskusteluun ja uuden tutkimuksen esittelyyn tällä teemanumerollaan, joka ilmestyy rinnan sisarjulkaisun, Historiallisen Aikakauskirjan historiatietoisuus-numeron (HAik 3/2011) kanssa.

Artikkeliosiosta löytyvät seuraavat tekstit

 • Historia, historiatietoisuus ja menneisyyden käyttö (Kalle Pihlainen)
 • Aika kielipolitiikassa. Päivälehtien nettikeskustelujen historiakäsitysten analyysi (Pasi Ihalainen, Taina Saarinen, Tarja Nikula ja Sari Pöyhönen)
 • Historiatietoisuus ja musiikinhistoria (Leena Unkari-Virtanen)
 • Menneisyyden merkitys syrjäytymisvaarassa olevien pajanuorten tulevaisuuskuvissa (Johanna Oljemark)
 • Harrastuksesta ammatiksi: historian opettajaksi opiskelevien suhde historiaan
  (Arja Virta)

ja katsauksista

 • Valokuvat historiatietoisuuden rakentajana: Turku C.J. Schoultzin kaupunkikuvissa (Anne Ollila)
 • Vuoden 1918 muistot Sammatissa ja historian yhteiskunnallinen rakentaminen
  (Anna Heimo)

Historiallisen Aikakauskirjan historiatietoisuus-numero (HAik 3/2011) ei ole vielä (20.9.2011) ilmestynyt.