22. joulukuuta: Sacco e Vanzetti

Tänään joulukalenterimme tuubista tunkee Joan Baez ja vuonna 1927 Yhdysvalloissa, Bostonissa teloitetuille anarkisteille, Nicola Saccolle ja Bartolomeo Vanzettille, omistettu Ennio Morriconen sävellys:

”Here’s to you”

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gcgYwTnBIIQ]

Here’s to you, Nicola and Bart
Rest forever here in our hearts
The last and final moment is yours
That agony is your triumph.

Tuubista löytyy myös vanhoja filmejä Saccon ja Vanzettin tapauksesta. Vaikka tämä: “Sacco and Vanzetti A brief history of Italian American anarchists Nicola Sacco and Bartolomeo Vanzetti who were both executed in 1927.”

Tapauksen taustoista löytyy Wikpediasta laaja englanninkielinen artikkeli lisälukemistoineen.

Vuonna 1971 valmistui italialais-ranskalaisena yhteistuotantona Giuliano Montaldon ohjaama elokuva JULMA KIERRE (Sacco e Vanzetti). Viimeksi sitä esitettiin Elokuva-Arkistossa viime kesänä, jolloin tuli kuluneeksi 80 vuotta miesten teloituksesta.

"Etusivu uusiks!" Puhujaseurassa ja Nettiradiossa

ku50v

Työväenliikkeen kirjaston puhujaseuran tilaisuudessa 13.12.2007 käsiteltiin syksyllä julkaistua kirjaa "Etusivu uusiksi! – Kansan Uutisten viisi vuosikymmentä". Hannu Taanilan vetämässä illassa olivat keskustelemassa historiateoksen toimittaja Veli-Pekka Leppänen ja lehden pitkäaikaiset toimittajat Tuula-Liina Varis ja Sakari Selin.

Leppäsen, Variksen ja Selinin avauspuheenvuorot ovat kuunneltavissa Työväenhistorian nettiradion kautta.

Tässä linkki:  Työväenhistorian nettiradio

Ylläoleva Odeo-kuvalinkki Työväenhistorian nettiradiokanavan lähetyksiin löytyy pysyvästi blogimme vasemmasta sivupalkista IALHI News kohdan alapuolelta.

Kuukauden esitelmä: Puoluerahoitus kylmän sodan aikana

Blogimme nuoressa historiassa alkaa uusi nettiradion aikakausi. Samalla aloitamme toivorikkaasti uuden sisältönimikkeen: Kuukauden esitelmä.

Kuukauden esitelmänä tai esitelminä kuullaan VTT Mikko Majanderin ja professori Kimmo Rentolan alustukset Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitoksen alustus- ja keskustelutilaisuudessa Puoluerahoitus kylmän sodan aikana (4.12.2007):

  • Mikko Majander, Puoluerahoitus ja SDP (30:51)
  • Kimmo Rentola, Puoluerahoitus ja  SKP/SKDL (13:51)  

Blogissamme on aiemminkin käsitelty tätä aihetta: Joni Krekolan arvioi 19.11  Mikko Majanderin kirjaa Demokratiaa dollareilla.

Kanavalta löytyy myös THPTS:n viimeisen vuosikokouksen esitelmä: Tapio Bergholm, Sopimusyhteiskunnan synty tutkimuskohteena (30:09).

"Työväenhistorian nettiradio" -kanava on toteutettu Odeo -palvelun avulla

Nettiradio -kanavamme tulevia ohjelmia voit seurata myös syötteiden avulla: RSS, m3u, xspf (iTunes subscribe Subscribe in iTunes

Työväenliikkeen kirjasto ja Työväentutkimus -lehti 20 v.

ty
</p>
	</div><!-- .entry-content -->

	
</article><!-- #post-72 -->

<article id=

Leivän tähden Rotundassa

Kansalliskirjaston Rotundassa on 24.11.2007 asti esillä suomalaista työtä eri näkökulmista esittelevä “Oodi suomalaiselle työlle” -kirjanäyttely on hyvä esimerkki siitä kuinka työ ja työn tutkiminen on ollut suomalaisille läheinen aihe. Näyttelyesitteen mukaan näyttelyn tekijät, Tiina Harpf ja Josetta Ryynänen-Brotherus, olivat kärsineet runsauden pulasta ja karsiminen oli ollut haastavaa. Kuitenkaan näyttelyyn liittynyt Leivän tähden -tilaisuus ei houkutellut Kansalliskirjaston Kupolisaliin lokakuun 11. päivä kuin kourallisen kuulijoita. Tilaisuudessa professori Pekka Laaksosen ja SKS:n Kansanrunousarkiston tutkija Juha Nirkon Kansanrunousarkiston työväenperinteen keruutoiminnasta. Lausuntaryhmä “Siitä pitäen” esitti tilaisuudessa otteita ammattiperinteen keruuaineistoista.

Keruuarkiston ammattikuntaperinnettä tallentavan keruutoiminta alkoi Pekka Laaksosen mukaan 1960-luvun lopulla eräänlaisena irtiottona perinnelajikohtaisesta keruutoiminnasta. Keruuarkistoon oli toki tätä ennenkin tallennettu vanhoja työnkuvauksia, joita esimerkiksi Kustaa Vilkuna oli hyödyntänyt kootessaan aineistosta talkootyön kuvauksia vuonna 1946 julkaistuun Työ ja ilon pito -teokseen. Laaksonen kertoi, että Kansanrunousarkiston ensimmäinen varsinainen ammattikuntiin ja työperinteeseen kohdistunut keruukilpailu järjestettiin Jätkän kulttuuripäivien yhteydessä. Vuosina 1968–69 toteutetun kirjoituskilpailun kutsu oli otsikoitu “Pokasahan aika on ohi”.

Keruuarkiston ammattiryhmiä koskevat kilpakeruut ovat Juha Nirkon mukaan sittemmin kohdistuneet muun muassa rakennusperinteeseen, kaivostyöhön, metallialaan, hoivatyöhön, kotiapulaisiin, maanviljelijöihin sekä työttömiin. Osa keruista on toteutettu uudelleen aiheiden ajankohtaisuuden mukaan. Keruut ovat tuoneet esille uudenlaista 1900-luvusta kertovaa aineistoa, vapaasti kirjoitettuja työnkuvauksia, kuvauksia elämän edellytyksistä ja ympäristöstä, joita on jo hyödynnetty useissa tutkimuksissa.

Oodi suomalaiselle työlle -näyttelyyn liittyvistä tilaisuuksista löytyy tietoa osoitteesta: http://www.kansalliskirjasto.fi/tapahtumat/1188385201897.html

Lisätietoja Kansanrunousarkiston keruutoiminnasta: http://www.finlit.fi/arkistot/keruut.htm

London Socialist History Group

lshgnewsletter

London Socialist History Groupin syksyn uutiskirje ilmestyi verkkoon jokin aika sitten. Linkki Newsletterin verkkosivulle löytyy myös blogimme oikeasta sivupalkista Lehdet otsikon alta. Uutiskirje on yleensä ilmestynyt kolmasti vuodessa, mutta juuri ilmestynyt numero on vasta tämän vuoden ensimmäinen. Sivuja on yleensä kahdeksan. Sisältö koostuu muutamasta lyhyehköstä artikkelista ja kirjaesittelyistä elikä se melko lailla kotimaisen  Työväentutkimus -lehden kaltainen julkaisu, joskin suppeampi..

Uusimmassa numerossa esitellään Tony Blairin lehdistöpäällikön Alastair Campbellin vastajulkaistuja päiväkirjoja 1997-2003, The Blair Years ja niistä käytävän keskustelun merkityksiä, Useful History?. Toisessa kirjoituksessa Dougal McNeill esittelee käynnissä olevaa tutkimustaan Barker, Ford, Gibbbon: Reading Against the War.  Lajina on siis kirjallisuudentutkimus ja kohteena ensimmäisen maailmansodan vastustus. Kirjoituksensa loppuun McNeill on laittanut seuraavan nootin:

"As well as warfiction, I’m also researching fictions of the Great Miners’ Strike. I’d love to get criticisms, suggestions and comments from interested LSHG members."

 Kirja-arvosteluissa käsitellään chartismin uutta historiaa (Malcom Chase, Chartism a new history), vuoden 1956 brittiläisessä mielessä traumaattisia tapahtumia (Suezin kanava ja Unkari), (Keith Flett ed, 1956 and All That), sosialistia sodassa  (Harry Ratner, A Socialist at War – With the Pioneer Corps) ja varhaista keski-aikaa (Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranea, 400-800). Viimeksi mainittu kertoo sen että LSH ryhmän mieleenkiinto kohdistuu historian tutkimukseen ja tulkintoihin yleensä, ei pelkästään työväestön ja työväenliikkeen historiaan. Ryhmää yhdistää tutkimuskohdetta enemmän jäsenten poliittinen ja maailmankatsomuksellinen asemoituminen. eli painopiste on sanalla Socialist. Toki suurin osa teksteistä ja myös tilaisuuksista kohdentuu työväestön ja työväenliikkeen historiaan.

Newsletterissä mainostetaan myös LSHG:n järjestämiä tilaisuuksia. Tänä  syksynä meneillään on 6 osainen seminaarisarja New Books in Socialist History ja ensi helmikuussa (2.2) päivän kestävä seminaari, jossa käsitellään 70-vuotta sitten ilmestynyttä C.L.R Jamesin tutkimusta, The Black Jacopins Haitin vallankumouksesta/orjakapinasta.

London Socialist History Groupin kotisivulta voi tarkemmin seurata ryhmän toimintaa.

Historia, tieto ja valta

Turun yliopiston historia-aineet järjestävät yhteistuumin 13.-14.9.2007  seminaarin "Historia, tieto ja valta". Teema nyt ei sinänsä ole blogimme ydinalueita, mutta seminaarin työryhmissä on muutamia  papereita, jotka näyttäisivät olevan myös työväen historian ja perinteen tutkimuksen kannalta  kiinnostavia ja mikä mukavinta ne ovat luettavissa verkon kautta kokonaan. Listaan ne tähän:

  • Krekola Joni: Lenin lives in Finland 
  • Leisti Simo: Soviet Representations of the Past as Community Texts 
  • Oinonen Paavo: Miten Hella Wuolijoki toi työväenluokan näkökulman radiosarjaan 
  • Salmi-Niklander Kirsti: "Tulevien aikojen tutkijoille". Oman ajan historian kirjoittaminen ja tallentaminen 1800-luvun ja 1900-luvun alun järjestötoiminnassa
  • Tuomaala Saara: Historiantutkimuksen narratiivisuus: miten esittää faktat kertomuksina?  

Työryhmä vallan ja kirjoittamisen kytköksistä

Olen kokoamassa tutkija Kati Launiksen kanssa työryhmää Naistutkimuspäiville, jotka järjestetään tänä vuonna Oulussa 15.-16.11. Työryhmän otsikkona on ”Vallan kirjaimet. Sukupuolittuneet strategiat kirjoittamisen kentillä.” Omat tutkimuksemme kytkeytyvät 1900-luvun alun työväenkirjallisuuteen ja –kulttuuriin, mutta työryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat keskustella vallan ja kirjoittamisen kytköksistä: Millaisia kamppailuja kirjoittamisen kentillä on käyty ja käydään parhaillaan? Millaisilla strategioilla erilaisia kirjallisia kenttiä ja kulttuureja otetaan haltuun? Miten luokka ja sukupuoli kytkeytyvät tähän kirjoittamisen ja vallan rihmastoon?

Pohdinnan kohteina ovat myös vaihtoehtoiset julkaisemisen ja vuorovaikutuksen muodot, joita erilaisissa historiallisissa tilanteissa on kehitetty. Miten kiistämisen ja vastakulttuurin muodot kirjoittamisen kentällä rakentuvat ja toimivat? Ovatko naiset näissä kirjallisissa vastakulttuureissa toimijoita, vastaanottajia vai kirjoittamisen kohteita? Ovatko kirjoittajat vallankäyttäjiä vai vallanalaisia – vai kumpaakin?

Kyseeseen tulevat sekä nykypäivän että menneen ajan kirjalliset aineistot, joita tarkastellaan vallan näkökulmasta. Aineisto voi koostua esimerkiksi lehdistä, kirjoista, käsikirjoituksista, omaelämäkerrallisista kirjoituksista, kirjallisten salonkien ja klubien materiaaleista, kirjeistä ja päiväkirjoista.

Abstraktit (n. 250 sanaa) tulee lähettää 30.9. mennessä työryhmän vetäjille Kati Launikselle (kati.launis@utu.fi) ja Kirsti Salmi-Niklanderille (salminik@mappi.helsinki.fi) sekä tapahtuman järjestäjille (niina.kuorikoski@oulu.fi). Lisätietoa Naistutkimuspäivistä saa osoitteesta: http://www.oulu.fi/naistutkimuspaivat2007/.

Työryhmän vetäjät:
Kati Launis FT, tutkija, Turun yliopisto / kotimainen kirjallisuus
Kirsti Salmi-Niklander FT, tutkija, Helsingin yliopisto / folkloristiikka