Työ ja sukupuoli -seminaari 23.–24.8.2010

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran perinteinen kesäseminaari järjestetään 23.–24.8.2010 Kiljavanrannassa Nurmijärvellä.

Ohjelma:

Maanantai 23.8.2010

10.00–10.15 Puheenjohtaja, VTT Matti Hannikainen: Seminaarin avaus

10.15–11.30 Dosentti, erikoistutkija Tapio Bergholm (SAK): Suosivatko Suomen palkkatyöyhteiskunnan rakennemuutokset naisia? Kommenttipuheenvuoro: VTT Matti Hannikainen + keskustelua

11.30–12.10 FT Jarmo Peltola (historia, Tampereen yliopisto): Teollisuustyö, työttömyys ja sukupuoli. Teollisuuskaupunki Tampere 1930-luvun laman aikana

12.10–13.15 Lounas

13.15–13.55 FM Ritva Savtschenko (historia, Helsingin yliopisto): Naiset lakkoliikkeessä 1970-luvulla

13.55–14.35 FM Tytti Steel (kansatiede, Helsingin yliopisto): Naisia satamatyössä

14.35–15.00 Kahvi

15.00–15.40 FM Jussi Turtiainen (historia, Helsingin yliopisto): Metallimiesten ammattikulttuuri vuosina 1946–1969

15.40–16.20 FM, YTM Elina Kiviranta (sosiaalitutkimus, naistutkimus, Tampereen yliopisto): Palvelutyötä köyhyysrajalla. Kestävät työkäytännöt siivoustyössä

16.30–17.30 Paneelikeskustelu: Miten erilaiset tutkimusaineistot tavoittavat sukupuolen? Keskustelijoina  FT Jarmo Peltola, VTT Anu Suoranta, PhD Sakari Saaritsa, dosentti Marjaliisa Hentilä ja VTT Matti Hannikainen.

18.00– Sauna & iltapala

Tiistai 24.8.2010

7.00–9.00 Aamiainen

9.00–9. 40 FM, tutkija Mari Kupiainen (Työterveyslaitos): Näkymätön, häivytetty, olemassa oleva – sukupuolen määrittely sukupuolijakaumaltaan erilaisissa organisaatioissa

9.40–10.20 VTM Kirsi Eräranta (sosiologia, Helsingin yliopisto): Työn ja perheen yhteensovittaminen työmarkkinapolitiikan ja työelämän kehittämisen kohteena

10.20–10.30 Tauko

10.30–11.30 FT Tiina Suopajärvi (kulttuuriantropologia, Oulun yliopisto): Lasikattoja ja labyrinttejä – sukupuolistunut metsäammattilaisuus. Keskustelua.

11.30–12.30 Lounas

12.30–13.10 VTT Sikke Leinikki (TJS Opintokeskus): Sukupuoli ja pätkätyö

13.10–13.50 YTM, FM Satu Ojala (sosiaalitutkimus, Tampereen yliopisto) ja Ari Hautaniemi (Lahden ammattikorkeakoulu): Tietotyöntekijöiden asema työmarkkinoilla

13.50–14.30 Loppukeskustelu & kahvi

Osallistumismaksu koko seminaariin on 90 euroa ja päiväosallistumismaksu 50 euroa, molemmat päivät ilman yöpymistä 75 euroa. Perustutkinto-opiskelijat puoleen hintaan. Esiintyjille seminaari on maksuton. Yöpyminen on kahden hengen huoneissa.
Ilmoittautuminen viimeistään 13.8.2010 sihteeri Andreas McKeough’lle, (mckeough@mappi.helsinki.fi, 050 367 9801). Ilmoita oletko seminaarissa molemmat päivät vai vain jommankumman ja yövytkö Kiljavalla. Kerro myös, jos sinulla on erikoisruokavalio!

Kiljavan opisto sijaitsee Nurmijärven kunnassa, Sääksjärven rannalla. Matkaa Helsinkiin on noin 45 km, Hyvinkäälle noin 20 km ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle noin 40 km. Ajo-ohjeita sivuilta http://www.kiljavanranta.fi. Linja-autoyhteydet Helsingistä ja Hyvinkäältä Kiljavalle ovat hyvät. Opiston pysäkeiltä Rajamäki- Röykkä -tieltä [Kiljavantie] on opistolle noin puolen kilometrin kävelymatka. Osa vuoroista ajaa opiston pihaan saakka. Kimppakyytimahdollisuutta voi tiedustella ilmoittautumisen yhteydessä. Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli olet halukas itse ottamaan kyytiisi matkalaisia.
Lisätietoja: Puheenjohtaja Matti Hannikainen (matti.hannikainen@helsinki.fi, 050–3393824) ja Kirsi-Maria Hytönen (kirsi-m.hytonen@jyu.fi).

CFP: Työ ja sukupuoli – THPTS kesäseminaari 23-24.8.2010

KiljavanrantaTyöväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 23.–24.8.2010

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) perinteisen kesäseminaarin teemana on tänä vuonna työn ja sukupuolen yhteen kietoutuminen. Pyydämme tutkijoita osallistumaan seminaariin esitelmillä, joissa käsitellään työtä, työpaikkoja, työmarkkinoita, palkkaeroja ja työn merkitystä  sukupuolten näkökulmasta. Seminaariin toivotetaan tervetulleiksi sekä aloittelevia tutkijoita että jo pidemmälle urallaan ehtineitä. Esitelmien toivotaan keskittyvän 1900-lukuun, erityisesti toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin aina 2000-luvulle asti.

Työn ja sukupuolen suhde ei ole pysyvä ja liikkumaton, vaan se muuttuu yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muuttuessa. Näitä muutoksia havaitaan niin perinteisesti naisvaltaisella siivousalalla – jonne on viime vuosien maahanmuuton seurauksena tullut lisää miehiä – kuin korkeasti koulutetuilla aloilla, jotka ovat puolestaan naisvaltaistuneet. Palkkatasa-arvoisuus tai sen puute puhututtavat edelleen, kuten jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Ansiosidonnainen sosiaaliturva ulottaa nämä vaikutukset työelämän ulkopuolelle.

Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä ovat niin sanotut miesten työt ja naisten työt? Miten sukupuolittuneita käytäntöjä on luotu, ylläpidetty, purettu tai rikottu?
  • Miten sukupuolten välisiä palkkaeroja voidaan selittää? Miten työmarkkinoiden segregaatio näkyy sosiaaliturvassa?
  • Millaisia ovat miesten ja naisten kokemukset työstä? Kertovatko naiset työstään eri tavalla kuin miehet?
  • Miten gender-tutkimuksen ja työn tutkimuksen kenttiä voisi yhdistää? Millaisia kertomuksia työmarkkinoista, työpaikoista ja työkulttuureista seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat kertovat?
  • Onko suomalaisten työmarkkinoiden sukupuolittuneisuudella kansallisia erityispiirteitä? Millaista vertailevaa tutkimusta Suomen ja muiden maiden työmarkkinoiden sukupuolittuneisuuden välillä on viime aikoina tehty?

Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuutin keskustelu. Seminaari on esiintyjille maksuton.

Lähetä yhden liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc- tai rtf-tiedostona viimeistään 26.3.2010 Kirsi-Maria Hytöselle (kirsi-m.hytonen[at]jyu.fi). Valinnasta tiedotetaan huhtikuun 2010 aikana.

Seminaari järjestetään Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 23.–24.8.2010. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2011.

Lisätietoja: Kirsi-Maria Hytönen (kirsi-m.hytonen[at]jyu.fi) ja Matti Hannikainen (THPTS:n puheenjohtaja, matti.hannikainen[at]helsinki.fi)