Saskatchewan Labour History Workshop

waiser

The Canadian Committee on Labour History järjestää vuosittain paikallisen työväenhistorian workshopin. Tällä kertaa vuorossa on Saskatchewan Labour History Workshop 27.5.2007. Tutkimuksen kannalta kiinnostavin lienee iltapäivän sessio, jossa käsitellään kolmea tuoretta Saskatshewan maakunnan (province) työväenhistoria teosta:

Dorise Nielsen oli ensimmäinen Kanadan kommunistisen puolueen jäsen joka valittiin Kanadan parlamentin jäseneksi (1940 Sas) ja kolmas nainen  kautta aikain samassa tehtävässä. Hänestä löytyy myös lyhyt elämäkerta Wikipedista. 

Warrenin kirja käsittelee alueen poliittisen ja ammatillisen organisoitumisen historiaa turkismetsästyksestä nykypäiviin. James Naylorin kirjoittama arvostelu löytyy Canadian Historical Review -lehdessä (2006) ja Stephen Mooren The Commonwelth -lehdessä (July-August 2006)

Waiserin tutkimus käsittelee 1930 suurta lamaa ja työttömien toimintaa, erityisesti liikehdintää joka kohdistui valtion järjestämiä työttömyystyömaita (työleirejä) vastaan. Jeff Taylorin arvostelu on julkaistu Labour/Le Travail (Spring 2006) lehdessä ja itse tapahtumasta löytyy laajahko Wikipedian artikkeli: On-to-Ottawa-Trek .

The North American Labor History Conference

Pohjois-Amerikan Työväen Historia Konferenssi on vuosittain lokakuussa kokoontuva 3-päiväinen tapahtuma, joka antaa itsestään aikalailla mahtipontisen kuvan:

Wayne State University is proud to sponsor the annual North American Labor History Conference. Drawing leading scholars in labor history from around the globe, this conference explores the work conditions and lives of the working class, the history of the labor movement, and the impact of the labor movement on society as a whole.

The NALHC is a three-day conference, Thursday through Saturday, normally scheduled for the third weekend in October, and is held at the McGregor Conference Center on the main Wayne State Campus in the heart of Detroit's Cultural Center.

Jotain pohjaa lausumalle voi nähdä siinä että viime vuoden konferenssin Technology, Environment and Work ohjelma oli laajuudeltaan 15 sivua.Tosin antaahan tuollainen otsikko mahdollisuuden hyvinkin laajaan kirjoon alateemoja ja esitelmiä.

Ensi syksyn (18-20.lokakuuta) yleisteemana on Labor and Freedom in Global Perspective, laaja sekin.

The challenges and changes presented by globalization have represented a visible and pressing issue for workers over the past several decades. However, the development of a global trade and labor network dates back centuries and has often depended on the contributions of unfree labor – slaves, indentured servants, impressed sailors, serfs. This year's conference wishes to explore the issue of unfree labor in the global economic system both as a historical phenomenon and as an element of our increasingly international economic environment.

CFP on meneillään ja päättyy 1.3.

Konferenssin taustalla on sponsorin Wayne State Universityn lisäksi Labor and Working-Class History Association (LAWCHA).  Seuran kotisivu on aika vaatimaton, joten  kannattaa vilkaista myös  Wikipedian artikkelia.

LAWCHA julkaisee omaa Newsletteria kahdesti vuodessa "vain jäsenille". Kiinnostavampi tieto onkin tämä:

"The exciting new publication in our field, Labor: Studies in Working Class History of the Americas, has become our official journal!"

Lehden julkaisijana toimii Duke yliopisto. Valitettavasti siihen tutustuminen maksaa. Uusimman numeron sisältötiedot ovat sentään vapaasti verkossa saatavilla. Tuorein (Volume 3, Number 4, Winter 2006) numero näyttää keskittyvän usalaisen kommunismin historian tutkimukseen.

Plussana mainittakoon että kustantaja tarjoaa RSS-syötteen lehden sisällön osalta ja valikoiman vapaasti ladattavia artikkeleita joistakin aiemmista numeroista parin vuoden takaa.

Kasvatuksen historian verkosto

kasvatushistoria.JPG

Kasvatuksen historian verkosto on vuonna 2005 perustettu alan tutkijoiden ja opiskelijoiden valtakunnallinen ja monitieteellinen verkosto. Sen tavoitteena on edistää kasvatuksen historian tutkimusta ja opetusta sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä.

Ryhmän tavoitteena on edistää kasvatuksen historian opetusta ja tutkimusta Suomessa toimimalla alasta kiinnostuneiden avoimena ”kohtauspaikkana”. Tämän tavoitteen edistämiseksi verkosto järjestää vuosittain muun muassa kansalliset kaksipäiväiset Kasvatuksen historian päivät. Seuraavan kerran ne pidetään Helsingissä 4-5.6.2007.

Rajoja ja siltoja kasvatuksen historian kentillä -otsikolla kulkevien päivien teemaryhmät muodostetaan ilmoittautuneiden esittämän kiinnostuksen perusteella. Esitykset voivat olla esimerkiksi seuraavista teemoista: aatehistoria, elämäkertatutkimus, kasvatuksen kokemukset, lapsuuden historia, kadonneet koulut, työväki ja kasvatus, kasvatus ja sukupuoli, kansallinen kasvatus.

Abstraktien (noin 100–200 sanaa) viimeinen jättöpäivä 13.4.2007. Abstraktit lähetetään Marko van den Bergille, (E-mail: marko.vandenberg [at] helsinki.fi). Ilmoittautumiset viimeistään 11.5.2007

Päiville osallistuminen ei maksa mitään. Niiden yhteydessä järjestetään graduseminaari ja teemaryhmät oppikirjatutkimuksesta ja kansalaisvaikuttamisesta.

Kuvassa liitutaulun pyyhin. © Riitta Oittinen

Call for Papers: Työväki lähtee

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari Kiljavanrannassa Nurmijärvellä 20.–21.8.2007

”Työväen historian tutkimuksella on ollut vahva yhteiskunnallinen relevanssi, onhan se tutkinut erityisesti yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä asioita. Tämä kysymys ei ole vanhentunut. Sitä on lupa odottaa myös uudelta tutkimukselta, joka todennäköisesti sijoittaa työväestön ”lyhyen historian” pidempään ja laajempaan kontekstiin. Tuo historia alkaa ennen työväenliikettä ja ulottuu Suomea kauemmaksi.” Näin kirjoitti Pertti Haapala vuonna 2005 ilmestyneessä artikkelissaan ”Suomalaisen työväestön pitkä ja lyhyt historia” (Työväestön rajat, toim. Matti Hannikainen).

Työväestöä koskeva tutkimus näyttää viime vuosikymmenten osalta varsin monipuoliselta. On tutkittu yhteiskunnan rakennetta, toimintaa puolueissa ja ammattiyhdistysliikkeessä, ihmisten arkea töissä ja kotona, kriisivuosia. Työläisnaiset ovat jo pitkään olleet olennainen osa niin työväenhistoriaa kuin naistutkimusta. Tutkijat ovat käyttäneet kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia aineistoja. Työväentutkimuksen monipuolisuutta ja vahvaa asemaa osoittavat myös järjestöhistoriat, paikalliskuvaukset, henkilöhistoriat sekä jo 19 kertaa ilmestynyt Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) Väki voimakas -vuosikirja.

THPTS:n kesäseminaarissa pohditaan tänä vuonna työväestöä koskevan tutkimuksen tilaa. Vaikka tyytyväisyyteen olisikin aihetta, vasta kriittinen ote on todellinen merkki elinvoimaisesta tutkimusalasta ja -perinteestä. Viime aikojen eurooppalaisessa työväenhistoriaa koskevassa keskustelussa on esimerkiksi esiintynyt epäilyksiä, pystytäänkö perinteisillä lähestymistavoilla ja käsitteillä – mitä ne sitten ovatkin – vastaamaan niihin kysymyksiin, joita suuret yhteiskunnalliset muutokset herättävät. Houkutteleeko työväestöä koskeva tutkimus nuoria tutkimuksen pariin?

Olemme kiinnostuneita siitä, mitä uutta tuot työväentutkimuksen kenttään. Vai pitäisikö jatkuvassa uudistus- ja muutoshuumassa kaivaa pikemminkin klassikot esiin? Lähetä meille lyhyehkö, enintään yhden sivun, abstrakti, jossa kerrot tutkimusaiheesi ja sen, miten sijoitat tutkimuskohteesi aikaisempaan suomalaiseen tai ulkomaiseen tutkimukseen. Varsinaisten seminaariesitysten toivotaan sisältävän sekä aikaisemman tutkimuksen analysointia että oman tutkimuskohteen ja -tavan esittelyä. Toivomme seminaariin esityksiä niin aloittelevilta kuin pidemmälle ehtineiltä tutkijoilta.

Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 16.3.2007. Valinnasta ilmoitetaan asianomaisille viimeistään 30.3.2007.

Seminaari järjestetään Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 20–21.8.2007. Varsinaiset seminaariesitykset kestävät noin 20 minuuttia, jonka jälkeen seuraa yleisökeskustelu. Esitysten toivotaan olevan yleistajuisia, suuria linjoja luotaavia tai yksityiskohtiin meneviä. Esiintyjille seminaari on maksuton. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2008.

Abstraktit lähetetään osoitteella Oona Ilmolahti, historian laitos, PL 59, 00014 Helsingin yliopisto tai oona.ilmolahti@helsinki.fi

Lisätietoja antaa myös THPTS:n puheenjohtaja Matti Hannikainen, 050 339 3824, matti.hannikainen@etk.fi

ITH Newsletter 43/1

ITH:n (Internationale Tagung der Historikerinnen der arbeiter- und anderer sozialer bewegungen, International Conference of Labour and Social History) uusin uutiskirje ilmaantui verkkoon tällä viikolla. Siinä kerrotaan mm.

  • ITH:n seuraavan kolmen vuoden suunnitelmista: teemoista ja seminaareista. Perusorientaatio on: “The ITH will focus on Global Labour History, this is the global history of all wage-earners, slaves, sharecroppers, etc., including their organizations and associated social movements.” Toimintamuotoina ovat lähinnä Linzin vuotuiset konferenssit ja ainakin yksi konferenssi muualla (Johannesburgissa).
  • Ensi vuoden Linzin konferenssin teemana on Transnational Networks of Labour. Konfereressi päivät ovat 13-17. syyskuuta 2007. Call for Papers kutsua ei ole vielä esitetty.
  • Tämän vuoden Linzin konferenssin annin lyhyt esittely
  • joukko muita uutisia, uusista jäsenistä yms.

Suora linkki uutiskirjeeseen on blogin oikean reunan Kv. linkit osastossa.

Historiaa ja etnografiaa työväentutkimuksessa

Ranskassa, Aix-en-Provencessa, Maison mediterraneenne des sciences de l’Hommessa, järjestetään 30.-31.5. 2006 konferenssi Labour and Organisation: Research combining History and Ethnography. Konferenssiin tarjottavien abstraktien (max 600 sanaa englanniksi tai ranskaksi) tulisi olla järjestäjillä 12.12.05 mennessä, joten kiinnostuneiden kannattaa reagoida nopeasti. Yleensähän myöhästyneetkin abstraktit käsitellään. Hyväksytyt esitelmät pitää lähettää 1.4.06 mennessä. Abstraktit lähetetään osoitteeseen ethnographie.historie@univ-aix.

Konferenssin järjestää PraTo-ryhmä (=Pratiques, travail, organisation) Provencen yliopiston (Laboratoire mediterraneen de sociologie & Laboratoire d

Työelämän tutkimuspäivät

Työelämän tutkimusyhdistys ry. ja Työelämän tutkimuskeskus järjestävät Tampereella 4.11.2005 Työelämän tutkimuspäivän, jossa on mahdollisuus työelämän tutkimusta tekevien ja siitä kiinnostuneiden tavata, tutustua ja vaihtaa ajatuksia tutkimuksen moninaisista aiheista. Tutkimuspäivän teema on “Työelämän monitieteinen kenttä”. Päivä koostuu yleisesitelmistä, esityksistä työryhmissä ja posterinäyttelystä. Tutkimuspäivillä esitellään myös uutta työväen- ja työnteon historiaa. Niihin voi tarkemmin tutustua osoitteessa

http://www.uta.fi/laitokset/tyoelama/WRD2005/tyoryhmat/WRD2005Palkat.pdf

ja koko seminaarin esittely löytyy osoitteesta

http://www.uta.fi/laitokset/tyoelama/WRD2005/