Oral Historya Euroopassa

Kun Göteborgissa vuoden 1996 International Oral History konferenssissa tehtiin päätös maailmanlaajuisen järjestön International Oral History Association perustamisesta, päätettiin myös, että Eurooppa- ja USA-keskeisyyttä sekä englanninkielen ylivaltaa vältetään järjestön konferensseissa. Tämä päätös on pitänyt: Vuonna 1998 International Oral History Conference pidettiin Riossa, vuonna 2000 Turkissa, vuonna 2002 Etelä-Afrikassa ja vuonna 2004 Roomassa. Seuraava, kesällä 2006, pidettävä konferenssi pidetään Sydneyssä, Australiassa.

Jo Göteborgin tapaamisessa eurooppalaiset tutkijat valittelivat sitä, että pitkien välimatkojen vuoksi vain harvalla on mahdollisuus osallistua oman maanosan ulkopuolella järjestettäviin konferensseihin. Ratkaisuksi ongelmaan keksittiin Amsterdamissa joka toinen vuosi järjestettävä sosiaalihistorian tutkijoiden Euroopan konferenssi. Ensimmäisen kerran konferenssin oheen liitettiiin Oral History and Lifestories verkoston tapaaminen vuonna 1998. Mukana ollaan siis oltu lähes alusta asti, sillä ensimmäinen European Social History Conference pidettiin Amsterdamissa vuonna 1996. Vähitellen oral history on vakiintunut yhdeksi konferenssin teemaksi, johon osallistuu eri tieteenalojen tutkijoita, esimerkiksi etnologeja ja folkloristeja. Vuoden 2004 konferenssissa pidettiin yli 70 esitelmää oral history teemasta.

Seuraavan, Amsterdamissa 22.