Maailman savotat muutoksessa

Professori Hanna Snellman pitää Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikokousesitelmän Maailman savotat muutoksessa torstaina 18.2.2010 klo 17.00 Tieteiden talolla, sali 309, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Esitelmässään Hanna Snellman esittelee vuonna 2009 alkanutta kanadalais-urugualais-suomalaista tutkimushanketta Northern Communities in a Changing World: Towards a Better Understanding of Global Competition. Hankkeessa tarkastellaan Kemijärveä ja Mänttää Suomessa, Ontariota Kanadassa ja Fray Bentosin aluetta Uruguayssa. Mitä tapahtuu paikallistasolla, kun työpaikat häipyvät metsäteollisuuden myötä pohjoisessa ja toisaalta, mitä tapahtuu, kun kotikylästä on lähdettävä metsäteollisuuden eykalyptyspellon alta etelässä?

Seuran vuosikokous pidetään samassa paikassa klo 18.00 alkaen. Tervetuloa molempiin tilaisuuksiin.

CFP: Työ ja sukupuoli – THPTS kesäseminaari 23-24.8.2010

KiljavanrantaTyöväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 23.–24.8.2010

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) perinteisen kesäseminaarin teemana on tänä vuonna työn ja sukupuolen yhteen kietoutuminen. Pyydämme tutkijoita osallistumaan seminaariin esitelmillä, joissa käsitellään työtä, työpaikkoja, työmarkkinoita, palkkaeroja ja työn merkitystä  sukupuolten näkökulmasta. Seminaariin toivotetaan tervetulleiksi sekä aloittelevia tutkijoita että jo pidemmälle urallaan ehtineitä. Esitelmien toivotaan keskittyvän 1900-lukuun, erityisesti toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin aina 2000-luvulle asti.

Työn ja sukupuolen suhde ei ole pysyvä ja liikkumaton, vaan se muuttuu yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muuttuessa. Näitä muutoksia havaitaan niin perinteisesti naisvaltaisella siivousalalla – jonne on viime vuosien maahanmuuton seurauksena tullut lisää miehiä – kuin korkeasti koulutetuilla aloilla, jotka ovat puolestaan naisvaltaistuneet. Palkkatasa-arvoisuus tai sen puute puhututtavat edelleen, kuten jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Ansiosidonnainen sosiaaliturva ulottaa nämä vaikutukset työelämän ulkopuolelle.

Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä ovat niin sanotut miesten työt ja naisten työt? Miten sukupuolittuneita käytäntöjä on luotu, ylläpidetty, purettu tai rikottu?
  • Miten sukupuolten välisiä palkkaeroja voidaan selittää? Miten työmarkkinoiden segregaatio näkyy sosiaaliturvassa?
  • Millaisia ovat miesten ja naisten kokemukset työstä? Kertovatko naiset työstään eri tavalla kuin miehet?
  • Miten gender-tutkimuksen ja työn tutkimuksen kenttiä voisi yhdistää? Millaisia kertomuksia työmarkkinoista, työpaikoista ja työkulttuureista seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat kertovat?
  • Onko suomalaisten työmarkkinoiden sukupuolittuneisuudella kansallisia erityispiirteitä? Millaista vertailevaa tutkimusta Suomen ja muiden maiden työmarkkinoiden sukupuolittuneisuuden välillä on viime aikoina tehty?

Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuutin keskustelu. Seminaari on esiintyjille maksuton.

Lähetä yhden liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc- tai rtf-tiedostona viimeistään 26.3.2010 Kirsi-Maria Hytöselle (kirsi-m.hytonen[at]jyu.fi). Valinnasta tiedotetaan huhtikuun 2010 aikana.

Seminaari järjestetään Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 23.–24.8.2010. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2011.

Lisätietoja: Kirsi-Maria Hytönen (kirsi-m.hytonen[at]jyu.fi) ja Matti Hannikainen (THPTS:n puheenjohtaja, matti.hannikainen[at]helsinki.fi)

Työväen Arkisto ja Työväenliikkeen kirjasto avattu uusissa tiloissa

ta-talo

Työväen Arkisto on muuttanut uusiin tiloihinsa osoitteeseen Sörnäisten rantatie 25 ,2. kerros. Uudet tilat avattiin viikko sitten 11.1.2010 ja arkisto palvelee taas tutkijoita entiseen tapaan, mutta uuden johtajan Petri Tanskasen komennossa. Hän aloitti toimessa 1.1.2010.

Arkiston aukioloajat ovat

  • ma, ke,pe 10.00-16.00
  • ti, to 10.00-19.00.

Työväen Arkisto juhli 100-vuotisjuhliaan muuton keskellä 10.12.2009. Blogimme onnittelee näin jälkikäteen pirteää ja elinvoimaista satavuotiasta.  Tilaisuudessa puhunut Kansallisarkiston johtaja Jussi Nuorteva käsitteli arkistonpidon uusia haasteita ja tarpeita.

Työväenliikkeen kirjaston uudet tilat ovat saman talon, Sörnäisten rantatie 25, ensimmäisessä kerroksessa. Sisäänkäynti katutasolta.  Myös sen avajaiset pidettiin 11.1.2010.

Kirjasto on avoinna ti-pe 10.00 – 17.00

Työväen kirjallisen kulttuurin jäljillä

Uusimmassa (2/09) Elore -lehdessä (julkaisija Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura) on julkaistu Andreas McKeoughin kirjoitus  THPTS:n viimevuotisesta kesäseminaarista Lukeva ja kirjoittava työläinen – 24.–25.8.2009 Nurmijärven Kiljavanrannassa. Tässä alku:

“Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (jatkossa THPTS) kesäseminaari Lukeva ja kirjoittava työläinen pidettiin perinteiseen tapaan elokuun lopussa Nurmijärven Kiljavanrannassa. Seminaarin esitelmät käsittelivät lukemisen ja kirjoittamisen merkityksiä ja käytäntöjä työväestön ja kansan keskuudessa. Esiintyjistä suurin osa oli historioitsijoita, mutta myös poliittisen historian, kulttuurihistorian, kirjallisuustieteen, folkloristiikan ja oikeustieteen edustajia oli paikalla. Seminaarin yleisilme oli siis tutun monitieteellinen. Paikalla oli nelisenkymmentä osallistujaa: tutkijoita, työväenhistorian harrastajia sekä arkisto- ja kirjastotyöntekijöitä.

Seminaari käynnistyi aurinkoisena elokuun aamupäivänä puheenjohtajan, tutkija Matti Hannikaisen avauspuheenvuorolla. Sen jälkeen kirjallisuudentutkija Kati Launis (Turun yliopisto) ja historioitsija Marko Tikka (Tampereen yliopisto) kertoivat toimittamastaan THPTS:n vuosikirjasta Työväki ja kokemus – Väki Voimakas 22, joka julkaistiin seminaarissa. Julkistamisen ja esittelyn jälkeen artikkelin kirjaan kirjoittanut historioitsija Sami Suodenjoki esitteli oman artikkelinsa mielenkiintoista aihetta, omaperäistä suutari Lindholmia ja hänen asemaansa ja toimintaansa varhaisessa työväenliikkeessä.”

Lue lisää Eloresta.

Kesäseminaarin ohjelma ja abstraktit löytyvät THPTS:n kotisivulta.  Esitelmät tullaan julkaisemaan tämän vuoden vuosikirjassa Väki Voimakas 23.

Teetkö tai suunnitteletko GRADUA/TUTKIMUSTA työväestöstä, työväenliikkeestä tai työelämästä?

Tule mukaan Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran järjestämään
tutkijatapaamiseen perjantaina 5. helmikuuta 2010 klo 11–16 Helsinkiin Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6). Tulevan seminaarin uutuutena on, että graduntekijöiden lisäksi seminaariin voivat osallistua väitöskirjaansa tai muuta tutkimusta valmistelevat henkilöt.

Ohjelman runkona ovat opiskelijoiden ja tutkijoiden vapaamuotoiset työpaperit, joita kommentoivat tutkijat ja arkistojen edustajat. Paperit voivat olla historian, etnologian, folkloristiikan, uskontotieteen, sosiologian tai jonkin muun aineen tutkimussuunnitelmia, joiden kohteena on tavalla tai toisella työväestö, työväenliike tai työelämä.

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 18. joulukuuta 2009.

Liitä ilmoittautumiseesi yhteystietosi sekä noin sivun pituinen luonnehdinta
tutkimuksestasi (aihe, keskeinen tutkimuskysymys ja aikakausi sekä työn nykyinen vaihe). Kerro myös yliopistosi, oppiaineesi ja työn ohjaajan nimi.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan seuran sihteeri Andreas McKeough
(mckeough@mappi.helsinki.fi, 050 367 9801). Osallistujat lähettävät varsinaiset
seminaaripaperit järjestäjille viimeistään 25.1.2010. Paperit julkaistaan verkossa, josta ne ovat tulostettavissa seminaarin osallistujille.

Tervetuloa esittelemään tutkimustasi, keskustelemaan tutkimuksen teosta ja tutustumaan muihin graduntekijöihin ja tutkijoihin!

Työväentutkimus 2009 vuosikirja ilmestynyt.

25.11.2009 pidettiin Työväenliikkeen kirjaston uusissa tiloissa (Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki, huom kirjasto ei vielä palvele asiakkaita) Työväentutkimus 2009 vuosikirjan julkistamistilaisuus.

tyovaentutkimus2009Vuosikirja on  jos mahdollista entistäkin laajempi ja kattavampi katsaus työväen hiistorian tutkimukseen viimeisen vuoden ajalta.  Sivuja siinä 178. Teemana tänä vuonna  työväenkulttuuri. Sijansa julkaisun lukuisissa artikkeleissa saavat työläisurheiluliike, työväen teatterit, työläiskirjallisuus, työväen kuvataide, sivistystoiminta sekä työväen- ja populaarimusiikki.

Johtoajatuksena on työväenliikkeen merkitys kulttuuriliikkeenä. Varsinaisen teeman ohella esillä ovat myös suomalaisen kommunismin historia, työelämän kysymykset sekä tehdasyhteisöjen vaiheet työväestön näkökulmasta.

Vuosikirjan kirjoittajia ovat muun muassa professorit Seppo Hentilä ja Hannu Itkonen, dosentti Tauno Saarela ja tohtorit Anu Suoranta, Ulla Aatsinki ja Ossi Viita.

Mukana ovat myös perinteiset opinnäyte-esittelyt, runsas kirja-arvio-osasto –tarkasteltavina on niin työväenliikkeen ja työn historiaa käsitteleviä teoksia, tämän päivän yhteiskunnallisiin kysymyksiin paneutuvia esityksiä, muistelmia jne.; yhteensä 35 teosta –sekä Tiedonkierto-katsaus työväenperinnelaitosten tapahtumista vuoden aikana.

Lehti kolahtanee tilaajien postiluukkuun viimeistään ensi viikolla ja se on myös ennen pitkää luettavissa verkko-osoitteessa http://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/ttindx.html

Työväki ja kokemus – Väki Voimakas 22

Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seuran tämän vuotinen vuosikirja Kati Launis ja Marko Tikka (toim.), Työväki ja kokemus (Väki Voimakas 22, 2009,  198 s.) on ilmestynyt.

vv22kansi

Vuosikirja  lähestyy kokemusta historiallisena, sosiaalisena ja kuviteltuna ilmiönä. Ajallisesti teoksessa liikutaan 1800-luvun loppupuolelta nykypäiviin asti. Kirjoittajien käyttämät aineistot vaihtelevat omaelämäkerrallisista ”Tunnustuksista” kaunokirjallisuuteen, haastatteluista keruukyselyihin.

Kirja tarjoaa tänäkin vuonna pääosin Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaarissa elokuussa 2008 pidetyistä alustuksista muokattuja artikkeleita. Kirjan sisältö on jaoteltu kolmeen ryhmään, joiden artikkelit seuraavat aikaperspektiiviä mutta sointuvat osin temaattisestikin yhteen.

Sisältö:

Kati Launis & Marko Tikka: Kokemuksen jäljillä

Ulla-Maija Peltonen: Rajaton kokemus – Näkökulmia toiseen tietoon

Jarkko Liedes: Politisoituneet kädet – Käsityöväen liikkeestä työväenliikkeeksi.

Sami Suodenjoki: Kiistämisen rajat – Suutari Lindholm ja kansanomainen vastarinta varhaisessa työväenliikkeessä

Lauri Keskinen: Agitaatiotilaisuus opetustapahtumana. Teoreettinen tarkastelu agitaation vastaanotosta työväenseuroissa.

Elsi Hyttinen ja Kukku Melkas: ”Me olemme teidän luomianne olentoja” .

Kirsi-Maria Hytönen ja Eerika Koskinen-Koivisto: Hikeä, naurua ja nokea – Naisten kokemuksia tehdastyöstä toisen maailmansodan aikana

Jaana Laine: Puolipuhtaasta tynkäkarsintaan ja urakasta aikapalkkaan. Puutavaranhakkuun palkkauksesta 1950–2008

Marko Tikka: Tahdon kirjoitukseni takaisin

Kirjaa myy Tiedekirja, 20 €/kpl

Katso myös  Elore 2/2008  Raportti: Työväen kokemusta tavoittamassa
Kirsi-Maria Hytönen ja Eerika Koskinen-Koivisto (THPTS:n kesäseminaari 2008)

Kuuntele myös KSL:n Lähiradion Mataleenan poluilla ohjelmasarjan osa 18. HIKEÄ, NOKEA JA NAURUA
Sota vei kotirintaman naiset tehdastyöhön ja pöllimetsään. Miten nuoret tytöt kokivat palkkatyön ja työvelvollisuuden, kysyivät tutkijat Kirsi- Maria Hytönen ja Eerika Koskinen-Koivisto Kiljavalla ”Työväki ja kokemus” seminaarissa.

Punainen säväys Suomen sinivalkoisessa urheilussa

Suomen Työväen Urheiluliitto 90 vuotta -seminaari

Metsätalo, ls. 1, Helsinki 2.4.2009 klo 16.15–20.00

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura THPTS ja Suomen urheiluhistoriallinen seura SUHS järjestävät Työväen Urheiluliiton 90-vuotisen taipaleen kunniaksi seminaarin, jossa liiton vaiheita tarkastellaan niin tutkimuksen, järjestöpolitiikan kuin urheilijainkin näkökulmasta.
    

Seminaarin ohjelma:

16.15 Avaus
      Dos. Heikki Roiko-Jokela (SUHS)
      Dos. Erkki Vasara (THPTS)

16.30 Työläisurheilu paikallisesta ja kansallisesta näkökulmasta
      Prof. Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto

17.00 TUL ja kansainvälinen työläisurheilu
      Prof. Seppo Hentilä, Helsingin yliopisto

17.30 Keskustelu
      Keskustelujen vetäjänä dos. Erkki Vasara

17.50 Kahvitarjoilu

18.20 TUL suomalaisessa urheilujärjestökentässä
      Kansanedustaja, TUL:n entinen puheenjohtaja Matti Ahde

18.50 Työläisurheilijana Suomen ja maailman kilparadoilla
      Pyöräilijä Tea Vikstedt
      Uimari Jani Sievinen

19.30 Keskustelu

20.00 Seminaarin päätös

Vapaa pääsy


Lisätietoja antavat:

Erkki Vasara p. (09) 587 0362 e-mail erkki.vasara@helsinki.fi
Matti Hannikainen p. 050–339 3824 e-mail 
matti.hannikainen@helsinki.fi