CFP: Lukeva ja kirjoittava työläinen

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 24.–25.8.2009

Seminaariin ovat tervetulleita alustukset, joissa pohditaan lukemisen ja kirjoittamisen merkityksiä ja käytäntöjä työväestön ja kansan keskuudessa.

”Kuka rakensi seitsenporttisen Teeban? Kirjoissa kuninkaitten nimet.”  Näin alkaa Bertolt Brechtin kuuluisa runo ”Lukevan työläisen kysymyksiä”, joka kyseenalaistaa vallanpitäjien historiankirjoitusta.

Mitä lukeminen ja kirjoittaminen merkitsevät yksilölle: Ovatko ne sosiaalisen nousun välineitä? Antavatko ne välineitä yhteiskuntajärjestyksen, uskonnon ja valtaapitävän ideologian kyseenalaistamiseen?

Continue reading “CFP: Lukeva ja kirjoittava työläinen”

Työväentutkimus 2008

 tt2008.jpg

Työväentutkimus -vuosikirja 2008  julkistettiin eilen (24.11) Työväenliikkeen kirjastossa.  Lehden toimitus on Erkki Vasaran johdolla ahkeroinut taas kerran tuhdin paketin: 16 artikkelia, graduesittelyjä ja kirja-arvosteluja sekä laaja Tiedonkierto osuus, yhteensä 146 sivua.

Artikkeleista 12 käsittelee vuosikirjan teemaa, kevään ja kesän 1918 tapahtumia.  Esillä ovat niin kirkko, terrori kuin kansanperinnekin, naiskaartit ja punaorvot, elokuva- ja valokuvakerronta, kansakunnan traumat ja sotatulkinnat.  Muissa artikkeissa tutkaillaan Varkauden lakkoa 1922,  Karl Marxia, Love Recordsia sekä etsitään työväen jälkiä Berliinistä.

Lehti kolahtanee jo tällä viikolla tilaajilleen ja verkkoversiokin ilmaantunee kohtapuoliin osoitteeseen
http://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/ttindx.html
Tuossa ei ole kirjoitusvirhettä vaikka niin saattaisi luulla.

Työväki lähtee – mihin suuntaa tutkimus?

Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seuran uusin vuosikirja Matti Hannikainen ja Pia Lohikoski (toim.), Työväväki lähtee – mihin suuntaa tutkimus? (Väki Voimakas 21, 2008, 228 sivua) on ilmestynyt.

vv21kansi.jpg

Teoksessa tarkastellaan työväentutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita. Perinteisten työväentutkimuksen näkökulmien ohella käännetään katsetta työväenliikettä edeltäviin sivistysseuroihin, kansakoulunopettajiin ja eläkehistoriaan. Yhteistä useille kirjan artikkeleille on perusteellinen tutkimuslähtökohtien pohdinta, olipa tarkastelussa kansatieteellinen tutkimus, köyhyyden kulttuuri, kirjailijat tai hyvinvointivaltion historia. Kirjassa myös kysytään, miksi yhteiskuntaluokista arkaillaan puhua nykytutkimuksessa.

Puolueiden ohella työmarkkinajärjestöillä on ollut keskeinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Hyvinvointivaltion rakentamista ei kuitenkaan luonnehdi kansallinen yksituumaisuus, vaan jopa puolueet ovat jakaantuneet kiisteltäessä politiikan suunnasta. Tutkimuksen yhdeksi haasteeksi nostetaan kehityksen pitkän kaaren tavoittamisen lisäksi globalisoituvassa Suomessa ja maailmassa varjoon jääneiden historian tutkiminen.

Kirjoittajat: Tapio Bergholm, Matti Hannikainen, Oona Ilmolahti, Mari Käyhkö, Kati Launis, Pia Lohikoski, Marjatta Rahikainen, Pekka Rehumäki, Hanna Snellman, Eija Stark, Irma Tapaninen, Päivi Uljas, Erkki Vasara, Jussi Vauhkonen, Mirja Österberg

Kirjan hinta on 20 euroa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran jäsenet saavat kirjan maksamalla 20 euron jäsenmaksun. Kirjaa voi ostaa Tiedekirjasta.

Lue verkosta kirjan johdantoluku: Matti Hannikainen ja Pia Lohikoski: Työväentutkimuksen suuri kertomus ja uudet haasteet.

THPTS hallitus 2008

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla 20.2.2008. Kokous valitsi myös uuden hallituksen.

Puheenjohtajana jatkaa Matti Hannikainen. Hallituksen kuudeksi varsinaiseksi jäseneksi tulivat valituiksi Oona Ilmolahti (Helsinki), Kimmo Kestinen (Tampere), Kati Launis (Turku), Marko Tikka (Tampere), Taina Uusitalo (Turku) ja Erkki Vasara (Helsinki). Kolmeksi varajäseneksi valittiin Katri Kaunisto (Helsinki), Niina Lappalainen (Helsinki) ja Pia Lohikoski (Helsinki).

CFP: Työväki ja kokemus

Onko kokemuksen tutkiminen työväestön osalta painottunut tarpeettoman paljon jokapäiväisiin tapahtumiin ja ovatko suuret muutokset jääneet taka-alalle?

Vai onko niin, että vuoden 1918 sisällissota tai 1960–1970-lukujen poliittinen liikehdintä ovat saaneet liiankin suuren huomion selitettäessä työväestön maailmankuvaa?

Mitä työväestö ajatteli Neuvostoliitosta tai mitä lapset ajattelivat siitä, että he urheilivat TUL:n seurassa?

Miltä tuntui työväestöstä huolta kantavan tehtaan patruunan kontrolli tehtaan työläisestä?

Entä miten tavoittaa niiden työväkeen kuuluneiden kokemusmaailmaa, jotka eivät kuuluneet organisoituun työväenliikkeeseen tai joita kirjoituskilpailut eivät tavoita?<

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran perinteisessä kesäseminaarissa tutkijoita pyydetään pohtimaan näitä ja muita työväestön ajatusmaailmaan keskeisesti kuuluneita ilmiöitä. Olemme kiinnostuneita myös siitä, millaisilla lähestymistavoilla ja käsitteillä pystytään vastaamaan niihin kysymyksiin, joita suuret tapahtumat, hitaampi rakenteellinen muutos ja jokapäiväinen aherrus ovat ihmisten mielissä herättäneet.

Lähetä meille lyhyehkö, enintään yhden sivun, abstrakti, jossa kerrot tutkimusaiheesi ja sen, miten sijoitat tutkimuskohteesi aikaisempaan suomalaiseen tai ulkomaiseen tutkimukseen. Varsinaisten seminaariesitysten toivotaan sisältävän sekä aikaisemman tutkimuksen analysointia että oman tutkimuskohteen ja -tavan esittelyä. Toivomme seminaariin esityksiä niin aloittelevilta kuin pidemmälle ehtineiltä tutkijoilta.

Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 17.3.2008. Valinnasta ilmoitetaan asianomaisille viimeistään 31.4.2008.

Abstraktit lähetetään osoitteella oona.ilmolahti at helsinki.fi. Lisätietoja antaa myös THPTS:n puheenjohtaja Matti Hannikainen, 050 339 3824, matti.hannikainen at helsinki.fi.

Seminaari järjestetään Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 18.–19.8.2008. Varsinaiset seminaariesitykset kestävät noin 20 minuuttia, jonka jälkeen seuraa yleisökeskustelu. Esitysten toivotaan olevan yleistajuisia, suuria linjoja luotaavia tai yksityiskohtiin meneviä. Esiintyjille seminaari on maksuton. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2009.

Vuosikokouskutsu

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikokous pidetään keskiviikkona 20.2.2008 klo 18.30 Tieteiden talolla osoitteessa Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 312

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Seuran tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
 6. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Seuran toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen
 8. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
 9. Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 6.2.2008 Seuran hallitus

Harmonikan kuningas Vili Vesterinen

Tutkija Marko Tikka esitelmöi kirjansa ”Harmonikan kuningas Vili Vesterinen” (Ajatus 2007) pohjalta Helsingissä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 312) keskiviikkona 20. helmikuuta klo 17.30. Esitelmän ohessa kuullaan myös musiikkinäytteitä Vili Vesterisen tuotannosta.

Esitelmä on avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa kuuntelemaan!

Esitelmän jälkeen pidetään Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikokous alkaen klo 18.30.

Kuva: Vili Vesterinen ja haitari vuonna 1935.

Ajatus -kustantamon nettisivuilta löytyy Marko Tikan kirjan johdantoluku kokonaisuudessaan.

Tutkimus on saanut myönteisen vastaanoton myös lehdistössä:

YLE:n Elävä arkisto tarjoilee näytteitä Vili Vesterisen tuotannosta (9 levystä) ja lisäksi tallenteen Marko Tikka kertoo Vili Vesterisestä 25.03.2007 (kesto: 49.44).

Pärjäämisen ajat -kirja herättää keskustelua

kuviikkolehti141207

Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seuran uusin vuosikirja Pärjäämisen ajat – horjuvat työmarkkinat on saanut heti ilmestymisensä jälkeen runsaasti myönteistä huomiota julkisuudessa. Tänään ilmestyneessä Kansan Uutisten Viikkolehdessä on kirjaan ja sen toimittajien, Anu-Hanna Anttilan ja Anu Suorannan näkemyksiin perustuva laaja kirjoitus "Ay-liike ei kuule pätkäväen ääntä". Teksti on kokonaisuudessaan luettavissa Viikkolehden nettiversiossa.