Tukeva Amerikan-paketti kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjastoon

Sakari Saaritsa:

THPTS ja Työväenliikkeen kirjasto mukaan Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen toimintaan

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura on Työväenliikkeen kirjaston tukemana tämän vuoden aikana lähtenyt mukaan  Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen toimintaan. Vaihtokeskus on kanava, jonka kautta kotimaiset tieteelliset seurat ja muut julkaisijat voivat välittää sarjojaan ulkomaisille vaihtokumppaneille, ja saada vastavuoroisesti ulkomaisia julkaisuja omiin kokoelmiinsa – ilmaiseksi. Verkoston varsinaiset jäsenet ovat julkisia kirjastoja ja arkistoja, ja vaihdetut julkaisut ovat yleisön saatavilla.

Koska tärkeimmät suomalaiset työväenhistorialliset julkaisusarjat (Väki Voimakas, Työväentutkimus) ovat suomenkielisiä, ulkomaisiksi vaihtokumppaneiksi on keskukselle ehdotettu sellaisia tahoja, joiden kokoelmat ovat monikielisiä ja joiden asiakaskuntaan todennäköisesti kuuluu sekä työväenhistoriasta kiinnostunutta että suomen kieltä ymmärtävää väkeä. Vaihtokeskuksen kautta julkaisuja pyritään toimittamaan mm. Kansainväliseen sosiaalihistorian instituuttiin Amsterdamiin, pohjoismaisiin työväenarkistoihin ja –kirjastoihin sekä pohjoismaisten yliopistojen kirjastoihin, suomalaisen siirtolaisuuden historiallisesti vahvoilla alueilla sijaitseviin yliopistoihin Pohjois-Amerikassa sekä muun muassa Petroskoin Valtionyliopistoon.

Toimintaan osallistuminen on myös erinomainen tapa saada lisää kansainvälistä työväenhistoriallista kirjallisuutta Suomeen vähin kustannuksin. Amsterdamin IISG-instituutin sarjojen ohella eräs kiinnostavimmista mahdollisuuksista on Yhdysvaltain kongressin kirjaston kiintiö, josta on mahdollista tilata ylimääräisiä kaksoiskappaleita teoksista tämän maailman suurimman kirjaston kokoelmissa.  Tutustuminen sähköiseen tietokantaan paljasti huomattavan määrän relevanttia kirjallisuutta, joka odotti ottajaansa.

Syksyllä teimmekin ensimmäisen, 83 kirjaa käsittäneen tilauksen, joka on ollut saatavilla Työväenliikkeen kirjastossa jo lokakuusta lähtien. Kirjat on luetteloitu normaaliin tapaan Helka-tietokantaan ja sijoitettu TYLin kokoelmiin. Helkasta tilauksen sadon saa näkyviin kirjoittamalla asiasanahakuun ”THPTS 2010”.

Valikoima on rikas, joskin etupäässä Yhdysvalloissa tehtyyn tutkimukseen rajoittunut. Erässä painottuvat seuraavat teemat:

  • Siirtolaisuus ja siirtolaisyhteisöt
  • Sukupuolihistoria
  • Kolonialismi ja postkolonialismi, etnisyys, epävapaa työ
  • Sosiaalipolitiikka
  • Perhehistoria

Mukana on melko runsaasti uutta amerikkalaista työväenhistoriaa, jonka uskon olevan mielenkiintoista mm. menetelmien puolesta, elämäkertoja, muistitietoantologioita, ja kommunismia koskevaa kirjallisuutta. Yhdysvaltojen lisäksi kirjallisuudessa käsitellään muun muassa Britanniaa, Aasian maita, Pohjois-Afrikkaa, Latinalaista Amerikkaa ja erinäisiä Euroopan maita. Joukossa on myös muutamia jälleenpainoksia klassikoista 1800- ja 1900 -luvuilta.

Oheen linkitetyssä tiedostossa on vielä erillinen luettelo saadusta kirjallisuudesta.

THPTS:n hallituksessa suhteita vaihtokeskukseen hoitaa Sakari Saaritsa (sakari.saaritsa ( ät ) helsinki.fi, (09) 191 24924).

Sakari Saaritsa