Hannu Salmelle professorin arvonimi

Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto on myöntänyt tiedekeskuspedagogiikan tutkimusjohtaja Hannu Salmelle professorin arvonimen. Samalla Tiedekeskussäätiö on päättänyt lahjoittaa Helsingin yliopistolle vuosittain satatuhatta euroa tiedekeskuspedagogiikan professorin palkka- ja muiden kustannusten kattamiseksi käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.

Tiedekeskuspedagogiikan tutkimus

– Tiedekeskus on oppimisen laboratorio kahdella eri tavalla, Hannu Salmi kertoo. – Se on paikka, jossa kävijät voivat oppia itse empiirisesti kokeilemalla, tutkimalla ja kyseenalaistamalla tieteen parhaan perinteen mukaisesti. Se on paikka, jossa erityisesti informaalia oppimista voidaan tutkia avoimessa oppimisympäristössä.

Tiedekeskuspedagogiikan tutkimus Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella on ollut nyt käynnissä kolmen vuoden ajan yhteistyössä tiedekeskus Heurekan ja useiden muiden alan kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden. Tutkimus- ja kehitystyön tärkeimmät kohteet ovat informaali oppiminen koulun ulkopuolella, motivaation osuus oppimisessa, näyttely avoimena oppimisympäristönä, tutkimusperustaisen oppimisen kytkeminen opettajakoulutukseen ja Heurekan laaja-alaiset kävijä- ja yleisötutkimukset.

Tiedekeskuspedagogiikan yksikkö on noussut yhdeksi Euroopan johtavaksi asiantuntijaksi sekä laitteistojen ja sisältöjen kehittäjäksi Lisäketodellisuus-alalla. Tätä tutkimusta kehittämään Opetushallitus myönsi yksikölle 156 000 euron kansallisen määrärahan vuodelle 2012. Sen ensimmäisiä tuloksia esitettiinkin jo toukokuussa 2012 järjestetyssä Design Learning -seminaarissa.

Opetus opettajankoulutuslaitoksella

”Integroidun tiedeopetuksen kurssi – Heureka-kurssi” kuuluu kaikkien luokanopettajien ja esi- ja alkuopetuksen linjoilla opiskelevien opiskelijoiden varsinaiseen opiskeluohjelmaan. Se ideoitiin ja aloitettiin jo 1990-luvulla. Kurssilla halutaan lisätä opiskelijoiden omia tietoja ja taitoja tiedekeskuksen näyttelyiden, planetaarioiden, demonstraatioiden, työpajojen ja laboratorioiden avulla. Kurssilla toteutetaan eheyttävän opetuksen periaatteita ja käytäntöjä ja sillä opitaan järjestelmällisiä tapoja käyttää hyväksi avoimen oppimisen ympäristöjä sekä informaalin oppimisen lähteitä erityisesti alaluokkien opetuksessa. Kurssista vastaa tutkimusjohtaja Hannu Salmi läheisessä yhteistyössä ainedidaktiikan professorien, tutkijoiden ja lehtorien kanssa.

Vuodesta 1995 lähtien kaikki Helsingin luokanopettajakoulutuksesta vuosittain valmistuneet 200 opiskelijaa ovat käyneet tämän edelleen kehittyvän Heureka-kurssin ja omaavat näin tiedot ja valmiudet tiedekeskuksen täysipainoiseen opetuskäyttöön.

Juttu luettavissa kokonaisuudessaan:

http://www.helsinki.fi/insight/ajankohtaista/uutiset/tiedekeskuspedagogiikka.html

http://www.helsinki.fi/behav/uutisarkisto/2012/uutinen-28-05-2012.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published.