Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedekasvatustyöryhmä laatii ehdotuksia tiedekasvatuksen kehittämiseen

Tiedekeskuspedagogiikan tutkimusryhmän johtaja, professori Hannu Salmi toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tiedekasvatustyöryhmän jäsenenä. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotuksia, joilla lisätään lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen ja tutkimukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän blogi

Opetus- ja kulttuuriministeriön Ota kantaa -palvelu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.