VOITA TIEDEMATKA EUROOPPAAN!

Opi, osallistu ja voita tiedematka Eurooppaan!
Millaiset ovat e-osaamisen taitosi? Entä millainen on tilanne luokassasi ja koulussasi? Haluaisitko kehittää taitojasi?

Täytä kysely osoitteessa:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49859/lomake.html

Kyselyn täyttäneiden kesken arvotaan kolme opintomatkaa Euroopan tiedekeskuksiin.
Saat myös jatkossa ajankohtaista tietoa tiedeopetuksesta Helsingin OKL:ssä ja oppimisesta Heurekassa.

Osallistuminen päättyy 5.5.2014 ja voittajat arvotaan 10.5.2014.

Voittomatka on tarkoitettu yhdelle-kahdelle opettajalle ja tiedekeskuskohde ja matkan ajankohta sovitaan henkilökohtaisesti voittajien kanssa. Palkinto sisältää lennot, majoituksen ja pääsylipun tiedekeskukseen.

Tiedematkat liittyvät Open Discovery Space- ja Inspiring Science Education -hankkeisiin. Niistä saat lisätietoa täältä:

https://blogs.helsinki.fi/tiedekeskuspedagogiikka/tutkimushankkeet/inspire/

https://blogs.helsinki.fi/tiedekeskuspedagogiikka/tutkimushankkeet/inspire/faq-ise-ja-ods/

https://blogs.helsinki.fi/tiedekeskuspedagogiikka/tutkimushankkeet/inspire/uutiskirjeet/

Eiffel

 

 

Koulujen ERASMUS+ hakuaikaa jatkettu 24.3.2014 asti

Jos edellinen hakuaika ehti mennä ohi, niin nyt saat vielä uuden mahdollisuuden: ERASMUS+KA1 -apurahan hakuaikaa on jatkettu 24.3.2014 asti.

Kannustamme kaikkia hakemaan ODS- ja ISE- hankkeiden kesäkouluun (ODS ja ISE International Summer Academy), jotka järjestetään tänä vuonna 13.-18.7. Attikassa
Kreikassa: http://ods.ea.gr/ ja http://ise.ea.gr/.

Lisätietoja ja ohjeita löytyy täältä:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus

Kesäkouluihin haku lähestyy

Kesäkouluihin hakeminen tapahtuu uudistuneella tavalla. Nyt Erasmus+ KA1- apurahaa (entinen Comenius) hakee koulu (kts. http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus). Hakuaika loppuu 17.3.2014.

Nyt käynnissä oleviin ODS- ja ISE-hankkeisiin tehdyt koulujen omat toteutussuunnitelmat toimivat apuna haettaessa hankkeiden kansainvälisiin kesäkouluihin (Summer school: http://ods.ea.gr/).Viime vuonna ODS-hankkeen kesäkouluun osallistui kuusi suomalaista opettajaa. Annamme mielellämme lisätietoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedekasvatustyöryhmä laatii ehdotuksia tiedekasvatuksen kehittämiseen

Tiedekeskuspedagogiikan tutkimusryhmän johtaja, professori Hannu Salmi toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tiedekasvatustyöryhmän jäsenenä. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotuksia, joilla lisätään lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen ja tutkimukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän blogi

Opetus- ja kulttuuriministeriön Ota kantaa -palvelu

 

Hannu Salmelle professorin arvonimi

Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto on myöntänyt tiedekeskuspedagogiikan tutkimusjohtaja Hannu Salmelle professorin arvonimen. Samalla Tiedekeskussäätiö on päättänyt lahjoittaa Helsingin yliopistolle vuosittain satatuhatta euroa tiedekeskuspedagogiikan professorin palkka- ja muiden kustannusten kattamiseksi käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.

Tiedekeskuspedagogiikan tutkimus

– Tiedekeskus on oppimisen laboratorio kahdella eri tavalla, Hannu Salmi kertoo. – Se on paikka, jossa kävijät voivat oppia itse empiirisesti kokeilemalla, tutkimalla ja kyseenalaistamalla tieteen parhaan perinteen mukaisesti. Se on paikka, jossa erityisesti informaalia oppimista voidaan tutkia avoimessa oppimisympäristössä.

Tiedekeskuspedagogiikan tutkimus Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella on ollut nyt käynnissä kolmen vuoden ajan yhteistyössä tiedekeskus Heurekan ja useiden muiden alan kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden. Tutkimus- ja kehitystyön tärkeimmät kohteet ovat informaali oppiminen koulun ulkopuolella, motivaation osuus oppimisessa, näyttely avoimena oppimisympäristönä, tutkimusperustaisen oppimisen kytkeminen opettajakoulutukseen ja Heurekan laaja-alaiset kävijä- ja yleisötutkimukset.

Tiedekeskuspedagogiikan yksikkö on noussut yhdeksi Euroopan johtavaksi asiantuntijaksi sekä laitteistojen ja sisältöjen kehittäjäksi Lisäketodellisuus-alalla. Tätä tutkimusta kehittämään Opetushallitus myönsi yksikölle 156 000 euron kansallisen määrärahan vuodelle 2012. Sen ensimmäisiä tuloksia esitettiinkin jo toukokuussa 2012 järjestetyssä Design Learning -seminaarissa.

Opetus opettajankoulutuslaitoksella

”Integroidun tiedeopetuksen kurssi – Heureka-kurssi” kuuluu kaikkien luokanopettajien ja esi- ja alkuopetuksen linjoilla opiskelevien opiskelijoiden varsinaiseen opiskeluohjelmaan. Se ideoitiin ja aloitettiin jo 1990-luvulla. Kurssilla halutaan lisätä opiskelijoiden omia tietoja ja taitoja tiedekeskuksen näyttelyiden, planetaarioiden, demonstraatioiden, työpajojen ja laboratorioiden avulla. Kurssilla toteutetaan eheyttävän opetuksen periaatteita ja käytäntöjä ja sillä opitaan järjestelmällisiä tapoja käyttää hyväksi avoimen oppimisen ympäristöjä sekä informaalin oppimisen lähteitä erityisesti alaluokkien opetuksessa. Kurssista vastaa tutkimusjohtaja Hannu Salmi läheisessä yhteistyössä ainedidaktiikan professorien, tutkijoiden ja lehtorien kanssa.

Vuodesta 1995 lähtien kaikki Helsingin luokanopettajakoulutuksesta vuosittain valmistuneet 200 opiskelijaa ovat käyneet tämän edelleen kehittyvän Heureka-kurssin ja omaavat näin tiedot ja valmiudet tiedekeskuksen täysipainoiseen opetuskäyttöön.

Juttu luettavissa kokonaisuudessaan:

http://www.helsinki.fi/insight/ajankohtaista/uutiset/tiedekeskuspedagogiikka.html

http://www.helsinki.fi/behav/uutisarkisto/2012/uutinen-28-05-2012.htm