Tieteen uusi avoimuus

Avoin tiede (”open access science”, ”open science”) on nimitys, jolla kuvataan tieteen vallitsevan julkaisukulttuurin murrosta. Avoimuus on osa internetin mukanaan tuomaa uuttaa kulttuurista kehitystä, johon voi liittyä idealistisia ajatuksia tiedon saatavuudesta ja demokratiasta tai uudenlaisia liiketoimintamalleja. Yksinkertaisimmillaan avoimuus viittaa esimerkiksi siihen, että tieteelliset tekstit ovat luettavissa ilman maksumuureja tieteellisten lehtien verkkosivuilta. Avoimuuden uskotaan myös leviävän tutkimuksen tekoprosessin eri vaiheisiin ja vertaisarvioinnin piiriin. Julkaisemisen ohella erityisesti tutkimusaineistojen jakamista avoimesti pidetään tärkeänä sekä laajemman piirin saattamista mukaan tieteen merkittävyyden ja tulosten arviointiin.

Suuri osa suomalaisista yliopistoista ja korkeakouluista ylläpitää jonkinlaista avointa julkaisutietokantaa, jossa julkaistaan opinnäytetöitä ja tutkijoiden tuottamia tekstejä. Suomessa toimii mm. avoimen tieteen asiantuntijatyöryhmä FinnOA sekä kansainvälinen avoimuuden toimintamalleja edistävä OKF Finland -järjestö.

Esimerkkejä avoimesta julkaisemisesta ovat avoimet tieteelliset journaalit sekä rinnakkaisjulkaisuarkistot. Esimerkiksi Public Library of Science -liike julkaisee useita vertaisarvioituja ja avoimia tiedelehtiä. Esimerkiksi näistä yhden, PLOS ONE -lehden linjan mukaan vertaisarviointi kuuluu ”yhteisölle”, eikä ole näin ollen lehtien palkattujen editoreiden vallassa. PLOS ONE -lehti mainitsee avoimen julkaisemisen eduiksi mm. nopean julkaisuprosessin ja aiempaa matalamman julkaisukynnyksen. joka perustuu tutkimusmenetelmien, ei tutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin, mahdollisuudet keskustella tutkimuksista kirjoittajien ja lukijoiden kanssa vuorovaikutteisesti ja erilaisten verkkopohjaisten viittaus- ja seurantametriikoiden hyödyntämisen. Kannattaa kuitenkin huomata, että jotkut avoimista lehdistä perivät julkaisusta tyypillisesti muutamien satojen eurojen suuruisen maksun, jolla on tarkoitus ylläpitää julkaisun toimintaa.

Avointen lehtien ohella verkossa on rinnakkaisjulkaisuarkistoja, jotka on tarkoitettu artikkeleiden ja konferenssipaperien ”esijulkaisuun” ennen varsinaista vertaisarviointia. Tällaisia sivustoja ovat esimerkiksi arXiv-sivuosto, jossa julkaistavat artikkelit käyvät läpi vain kevyen arvioinnin. arXiv muodostaa valtavan, kaikille avoimen kokoelman tieteellisiä artikkeleita lähinnä luonnontieteellisiltä ja matemaattisilta aloilta.

Katso lisää avoimesta tieteestä ja tutkimussisältöjen jakamisestä täältä sekä Leo Lahden videosta. Kannattaa tutustua myös Avoimen datan kuntakiertueella 2013 Tampereella järjestetyn työpajan tuloksia kokoavaan artikkeliin.