1. Tiedonhankinta

Tieteellinen tiedonhankinta opiskelussa on osa opiskelutaitoja ja kulkee rinnakkain tieteellisen kirjoittamisen kanssa.

Tiedonhankinta tarkoittaa lähteiden etsimistä, mutta myös niiden valitsemista ja käyttöä. Tarkoituksena on tutustua tietystä aiheesta aiemmin käytyyn tieteelliseen keskusteluun – käytännössä tämä yleensä tarkoittaa aihepiiriin liittyvien kirjojen ja artikkelien löytämistä.

Opinnäyte on usein ensimmäinen laajempaa tiedonhankintaa edellytävä tehtävä yliopistossa.

Aito tiedonhankintatilanne on aina arvaamaton, mutta se on osa tutkimuksen tekemisen viehätystä. Tiedonhankinnan prosessi voi tuoda takaisin lähtöpisteeseen ja johtaa siihen, että haluat vaihtaa aihetta tai muuttaa työn näkökulmaa. Sekin on tutkimusta.

Ei kannata luovuttaa vähällä, vaan kokeilla toista lähestymistapaa hakemiseen tai pyytää apua.

 

Neuvoja tiedonhankinnan eri vaiheisiin

1.1 Suunnittele

1.2. Hae

1.3 Tarkenna tuloksia

1.4. Arvioi lähteitä

 

Oletko suorittanut HY:n tvt-ajokortin? Tiedonhankinnan perusteita käydään läpi tvt-ajokortin oppimateriaalissa.

Somerpuro elo 2012-49