1.1 Suunnittele

Rajaa aihe

Ennen kuin voit etsiä lähteitä tarvitset aiheen. Opinnäytetyön aiheen valinta ja rajaus ovat tärkeitä työn onnistumiselle. Ensiksikin aiheen on oltava sopivassa suhteessa työn laajuuteen – lyhyessä kanditutkielmassa ei ole tilaa käsitellä kokonaisen väitöskirjan aihetta. Aiheen tulisi toisaalta olla työn tekijälle itselleen kiinnostava tai merkittävä ja toisaalta liittyä tieteenalan keskusteluun luontevasti.

Uhraa muutama ajatus näille asioille ennen tiedonhankintaa. Apua aiheen valintaan ja lopullisen hyväksynnän aiheellesi saat työn ohjaajalta tai seminaarin vetäjältä.

Kysy suosituksia

Kun olet päättänyt työsi aiheen, voit suoraan kysyä ohjaajaltasi ehdotuksia tutkimuskirjallisuudeksi. Tiedonhankinnan ja kirjoitusprosessin aikana voit aina jutella lähteistä opiskelukavereiden tai ohjaajan kanssa. Yksikin hyvä lähde voi antaa johtolankoja muista.

Mieti sanoja

Rakenna aiheestasi käsitekartta. Mieti mistä käsitteistä ja näkökulmista aihe koostuu ja mitä sanoja niistä tavallisimmin käytetään. Keksi sanoille synonyymejä eli samaa tarkoittavia sanoja. Keksi käsitteille myös ylä- ja alakäsitteitä. Tulet tarvitsemaan näitä sanoja järjestelmällisessä tiedonhaussa. Voit tutkia valitsemiesi sanojen käännöksiä verkkosanakirja MOTista.

Valitse lähteet

Haluatko löytää kirjoja eli tieteellisiä monografioita vai vertaisarvioituja lehtiartikkeleita? Haluatko löytää kotimaista vai kansainvälistä tutkimusta? Tämän sivuston Tiedonlähteet -osiossa saat yleiskuvan siitä, missä tiedonhakuja kannattaa tehdä. Osa hakuympäristöistä on tärkeitä kaikille, mutta oikeat omat suosikit löytyvät kokeilemalla.