1.4 Arvioi lähteitä

Lähteiden arviointi on olennainen osa tiedonhankinnan tulosten arviointia. Lähteiden soveltuvuutta voi arvioida monesta eri näkökulmasta. Tässä muutamia seikkoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota uuteen lähteeseen tutustuttaessa.

Ajankohtaisuus

Milloin lähde on ilmestynyt painettuna tai verkkoon? Onko sitä tarkistettu tai päivitetty? Onko ajankohtaisuudella merkitystä aiheesi kannalta, vai ovatko vanhat lähteet yhtä päteviä?

Relevanssi 

Käsitteleekö lähde aihettasi kokonaan tai osittain? Vastaako se tutkimuskysymykseesi? Kenelle se on suunnattu – onko käsittelytapa liian yleistajuinen tai liian yksityiskohtainen?   Oletko käynyt läpi riittävän määrän erilaisia lähteitä, joiden perusteella valitset juuri nämä lähteet?

Konteksti

Kuka on julkaissut lähteen? Mainitaanko kirjoittajan yhteyksistä ja asemasta jotakin, esimerkiksi minkä yliopiston, yrityksen tai järjestön palveluksessa hän on?  Pystytkö tunnistamaan verkko-osoitteen tai sen päätteen (esim. .edu, .com)? Löytyvätkö kirjoittajan tai kustantajan yhteystiedot?

Uskottavuus

Onko sisältö totuudenmukainen ja luotettava? Onko lähde käynyt läpi jonkin arviointiprosessin, kuten vertaisarvioinnin (Peer Review)?  Esittääkö kirjoittaja argumentteja ja havaintoja perusteluiksi väitteilleen? Jos vertailet lähdettä muihin lähteisiin, onko sisältö ristiriidassa vai samassa linjassa niiden kanssa? Vaikuttaako asioiden käsittelytapa puolueettomalta?

Päämäärät

Mihin tarkoitukseen lähde on tuotettu? Löydätkö sisällöstä tai käsittelytavasta poliittisia, ideologisia tai henkilökohtaisia painotuksia, jotka eivät kuulu tieteelliseen tutkimukseen? Kommentoiko kirjoittaja tai kustantaja päämääriään itse ja mitä hän niistä sanoo?

 

Tiedon luotettavuuden arviointiin ei ole oikotietä, mutta kokemuksen myötä oma arvostelukyky kehittyy nopeasti.