2. Tiedonlähteet

Tutkimus tai opinnäyte tarvitsee aineistojen eli ensi käden lähteiden lisäksi tukea aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta eli toisen käden lähteistä.

Vertaisarvioitua tieteellistä kirjallisuutta julkaistaan artikkeleina tieteellisissä lehdissä ja kirjoina eli monografioina. Humanistisilla aloilla artikkeleja kootaan myös kirjoihin artikkelikokoelmiksi.

80% HY kirjaston kokoelman tieteellisistä lehdistä on nykyään sähköisessä muodossa.

Löydät painetut kirjat kirjastoluetteloiden avulla ja tieteellisten lehtien artikkelit lehtitietokantojen hakutoiminnoilla. E-kirjojen etsimiseen sopii BookNavigator.

Tutkimuskirjallisuutta on myös vapaasti saatavilla avoimissa julkaisuarkistoissa, akateemisista yhteisöpalveluissa ja tutkijoiden kotisivuilta. Verkossa on vapaasti myös paljon vanhempaa aineistoa ja klassikkoja, joiden tekijänoikeudet eivät ole enää voimassa.

Oikean lähteen valinta on yhtä tärkeää kuin hakuniksien osaaminen.

Tutustu lähteisiin!

2.1 Kirjat

2.2 Tietokannat

2.3 Avoin julkaiseminen 

 

Somerpuro elo 2012-25