2.2 Lehdet ja tietokannat

Tieteelliset lehdet verkossa on yleensä koottu tietokannoiksi, joiden avulla voi hakea lehtien sisältöä. Löydät niistä joko abstrakteja eli lyhennelmiä tai kokonaisia tutkimusartikkeleita.

Jos tiedät keskeisen lehden omalta alaltasi ja haluat tutustua uusimpiin numeroihin, voit selata myös tietyn lehden vuosikertoja.

HY kirjastojen tietokannat on linkitetty keskenään. Jos löydät abstraktin ja kokoteksti löytyy toisesta palvelusta, voit seurata linkkiä kokotekstiin.

Tämän sivun tietokannat ovat monitieteisiä. HY kirjasto tarjoaa myös vain yhteen tieteenalaan keskittyviä e-aineistoja. Voit myös tarkistaa kirjaston verkkosivujen Tiedonlähteet-osastosta Humanistiset alat ja tutkia oman tieteenalasi listausta.

Humanistin lehtitietokannat

Academic Search Complete: Monialainen tietokanta. Sisältää viitetietoa ja abstrakteja yli 12 500 tieteellisestä lehdestä ja kokotekstiartikkelit yli 8500 lehdestä.

JSTORKeskeisten tieteellisten lehtien vanhempia vuosikertoja sisältävä kokotekstitietokanta.

Project MuseHumanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen kokotekstilehtiä. N. 250 lehteä yli 40 kustantajalta.

Muita suosittuja tietokantapalveluja

Science DirectLaaja tietopalvelu, jonka kautta on tarjolla useiden eri tieteenalojen e-lehtiä, e-kirjoja ja e-hakuteoksia. Vain osa aineistosta on hankittu HY:n käyttöön.

Wiley Online Library: Laaja verkkolehti- ja kirjatietokanta, sisältää kaikkia tieteenaloja; erityisesti lääketiedettä ja luonnontieteitä, mutta myös talous- ja yhteiskuntatieteitä sekä humanistisiä tieteitä. Käytettävissä on vain osa palveluun sisältyvien kirjojen ja lehtien kokoteksteistä

ProQuest: Sisältää kymmeniä eri alojen viitetietokantoja, joista voi hakea joko kaikista yhdessä, kustakin erikseen tai tietyn aihealueen tietokantoja valiten.

Google scholarin käyttö artikkelihaussa 

Google scholar eli googlen tieteellisen tiedon hakukone on käytännöllinen yliopiston verkossa käytettynä. Muualta käsin se ei tunnista hakijaa yliopiston jäseneksi ja suurin osa aineistoista jää maksumuurin taakse. Scholarin hakutuloslistassa viitteen jälkeen oikealla näkyvä Full text Univ. Helsinki –merkintä kertoo, että haku osui HY kirjaston tarjoamiin aineistoihin.

Scholar järjestää hakutulokset salaisen algoritmin mukaan ja luultavasti painottaa tuloksissa suosittua ja uutta. Vakavissaan oleva tieteentekijä valitsee lähteensä muilla perusteilla.