Mitä ihmettä on Digital Humanities?

Sanoja Digital Humanities käytetään kattokäsitteenä humanististen tieteiden tutkimusprojekteista, joiden aineistot ovat sähköisessä muodossa. Tutkimusaineiston digitaalisuus mahdollistaa uusia menetelmiä, kuten kvantitatiivisten menetelmien kokeilemista perinteisten tutkimusongelmien ratkaisemisessa. Digital Humanities -projektit tuottavat myös itse eri tavoin jäsenneltyjä aineistoja ja tietopankkeja.

Selkeä yleisesitys aiheesta on julkaistu Suomen Lontoon instituutin sivuilla.

Myös Helsingin yliopiston Tutkijakollegium järjestää aihetta koskevan seminaarin joulukuun alussa.