3. Tiedon käyttö

Tiedon käyttö opiskelussa ja tutkimuksessa tarkoittaa löydetyn tiedon arvioimista ja soveltamista. Käytännössä se tarkoittaa lähteiden valitsemista ja niistä kirjoittamista. Valinta tehdään rajatun aiheen ja näkökulman pohjalta. Tieteellinen teksti perustelee ja löytää uutta.

Tiedonhakujen tulokset on tärkeää saada talteen myöhempää käyttöä varten. Viitteidenhallinnan apuvälineillä voit käyttää omia lähteitäsi sujuvasti.

Kirjoittamisen oppiminen on koko opiskeluajan tai elämän kestävä prosessi. Sen avuksi on saatavilla niin verkkomateriaaleja, kursseja kuin kirjojakin.

Tieteen tekemisen eettisiä periaatteita kutsutaan hyväksi tieteelliseksi käytännöksi.

Löydät neuvoja ja linkkejä näiltä sivuilta

3.1 Viitteidenhallinta

3.2 Kirjoittaminen

3.3 Hyvä tieteellinen käytäntö

3.4 Tekijänoikeus ja plagiointi

 

Somerpuro elo 2012-18