3.2 Kirjoittaminen

Tieteellisen kirjoittamisen oppiminen on koko opiskeluajan tai elämän kestävä asia. HY:n humanistisessa tiedekunnassa voit opiskella tieteellistä kirjoittamista kursseilla. Saat palautetta kirjoittamisestasi myös seminaareissa opiskelutovereilta ja seminaarin vetäjältä. Lopulta palautetta antaa opinnäytteen ohjaaja.

Kurssit

Humanistisen tiedekunnan pakollisiin opintoihin kuuluu tieteellinen kirjoittamisen opintojakso YY11 (Weboodissa 403170). Se suositellaan suoritettavaksi samaan aikaan proseminaarin kanssa. Opintojaksolla perehdytään tieteellisen kirjoittamisen prosessiin ja tieteellisen tekstin erityispiirteisiin: tieteellisen tekstin rakenteeseen, lähteiden käyttöön ja dokumentointiin sekä argumentointiin ja opiskelijan oman tieteenalan konventioihin.

Kurssille osallistuminen harjoituksineen ja palautteineen on hyödyllisempää kuin opintojakson tenttiminen.

Graduoppaat

Opinnäytteen tekemiseen on laadittu paljon hyviä oppikirjoja. Graduoppaan tehtävänä on muodollisten vaatimusten kertaamisen lisäksi rohkaista matkalla ja tukea kirjoitusprosessissa. Tutustu vaikka näihin:

Gradutakuu (2009)

Uusi Graduopas (2008)

Maukas gradu (2004)

Verkkoaineistot

Kirjoittamista ja kielenhuoltoa tukevia materiaaleja löytyy paljon myös verkosta. Suosittelemme näitä:

Kielijelppi

Avoimen yliopiston tieteellisen kirjoittamisen opas

Kirjoittajan ABC