Miljoonan raja ylittyi pääsiäisenä

Tieteen termipankissa ylittyi miljoonan katselun raja pääsiäisen aikaan. Sitä voi pitää hyvänä saavutuksena vuoden ja yhden neljänneksen toimineella wikialustalla. Kävijämäärä kertoo ennen kaikkea siitä, että termipankin tietojen saavutettavuus hakukoneiden kautta on hyvä. Pankin sivustolle tullaan ensi sijassa katsomaan jotakin termiä ja käyttämään muitakin käsitesivun tietoja. Etusivu ei siis näytä olevan pääväylä termipankkiin, vaikka se onkin katselluin sivu.

Termitietojen lisääminen ja muokkaus on päässyt vasta kuluneen reilun vuoden aikana käyntiin, mutta Tieteen termipankki vakiinnuttaa jo asemaansa ja täydentyy vähitellen relevantin tiedon lähteenä. Aihealueina on kolmen pilottialan, kasvi-, kieli- ja oikeustieteen, lisäksi tällä hetkellä 11 suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielisistä termeistä lähtevää tieteenalaa. Lisäksi asiantuntijaryhmä on aloittanut parilla alueella termityön, jonka tuloksia on tulossa näkyviin myöhemmin, ja kiinnostuksensa Tieteen termipankin termityötä kohtaan on osoittanut useampikin tieteenala.

Miljoona katselua on odotuksenmukaisessa suhteessa aihealueiden määrään ja niiden karttuvaan sisältöön nähden. Katselujen lisäksi myös käyntikerrat ja kävijämäärät ovat vuoden 2013 aikana selvästi kasvaneet. Tällä hetkellä Tieteen termipankin wikialusta vastaa esimerkiksi aktiivisesti luetun aikakauslehden tai paikallislehden verkkosivua ja on siten seuratumpi kuin pelkästään akateemiselle yleisölle suunnatut verkkosivut. Vertailukohtana voi mainita, että kielitieteen alaa edustavalla Kotikielen Seuran ja sen tieteellisen lehden Virittäjän sivustolla on pitkään ollut noin 70 000 käyntiä vuodessa.

Tieteen termipankin jokaiselta sivulta avautuu kävijöille myös mahdollisuus keskusteluun. Toivotamme tervetulleiksi omalla nimellään termeistä käytävään keskusteluun entistä enemmän rekisteröityneitä käyttäjiä, samoin kuin termityön asiantuntijajäseniksi eri tieteenalojen tutkijoita ja opettajia.

Miljoona miljoona miljoona ruusua kaikille käyttäjille!

Tiina Onikki-Rantajääskö, Antti Kanner ja Lea Laitinen