”Kertomuksen keinoin” ‒ uusi kirja tarinallisuudesta mediassa ja tietokirjallisuudessa

Tiedonkerronta-hankkeessa toimitettu artikkelikokoelma Kertomuksen keinoin: tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa (Gaudeamus) julkaistiin maaliskuun lopussa. Kielen- ja kirjallisuudentutkijoiden yhteistyönä laadittu teos kuvaa journalististen ja tietokirjallisten kertomusten moninaisuutta. Teos tarjoaa välineitä kertomusten käsittelyyn ja ymmärtämiseen niin tutkijoille, kirjoittajille kuin opettajillekin.

Teos analysoi toimittajien ja tietokirjailijoiden suosimia ‒ ja oppaissa heille suositeltuja ‒ kerrontatekniikoita. Se korostaa myös tarinankerronnan etiikkaa ja kriittistä medialukutaitoa. Miksi yksittäistapaus tuodaan julkisuuteen? Mitä tarkoituksia kertomukset voivat palvella laajemman tekstin osana? Miten ja missä määrin tosikertomus on mahdollista erottaa sepitteestä? Lisäksi teos  tarkastelee ja pohtii tieto- ja kaunokirjallisuuden rajan sumenemista ‒ vaikutteet kulkevat nykykirjallisuudessa yhä tiheämmin molempiin suuntiin.

Voit tutustua teokseen Gaudeamuksen sivustolla.

Pohjoismaista yhteistyötä tietotekstien parissa

Tiedonkerronta-hankkeen väki vieraili 30.–31.8. Södertörnin korkeakoulussa Tukholmassa pohjoismaisen tietotekstiseminaarin merkeissä. Kyseessä oli ensimmäinen Nordisk sakprosa -verkoston kokoontuminen, jossa suomalaiset, ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset tietokirjallisuuden ja sakprosan parissa työskentelevät tutkijat jakoivat ajatuksiaan.

Tietotekstien tutkimus käsittää monenlaisia tekstejä mediateksteistä työelämän tekstilajeihin ja tietokirjoihin. Tiedonkerrontalaiset käsittelivät esitelmissään nimenomaan tietokirjoja eri näkökulmista: Mikko T. Virtanen esitelmöi genrejen hybridisyydestä, Elina Vitikka tekijän läsnäolosta, Ilona Lindh puheen esittämisestä matkakirjoissa ja Henri Satokangas multimodaalisista termin selitämisen rakenteista.

Gustav Westberg luennoi lentokentistä multimodaalisen tila-analyysin näkökulmasta. Per Ledin, Jack Andersen ja Johan Tønnesson kuuntelevat.

Oikealla tiedonkerrontalaiset Ilona, Henri ja Mikko. Vasemmalla norjalaiset väitöskirjatutkijat Eirik ja Ida.

”Gruppbild!”

Seuraavana verkoston kiertueella on vuorossa Oslo marraskuussa ja maaliskuussa kotoinen Helsinki.

Tervetuloa Matka ja paikka -seminaariin!

Tiedonkerronta-hanke järjestää perjantaina 12.10.2018 Matka ja paikka -seminaarin, jossa käsitellään eri tutkimusalojen näkökulmista matkan, liikkeen ja paikan kysymyksiä kertomuksissa.

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, luentosali 12. Fabianinkatu 33, 3. krs. Tila on esteetön.

Ohjelma:

9.45 Pirjo Hiidenmaa: Seminaarin avaus

10.00 Kai Mikkonen: Fiktion ja tosiperäisen matkakertomuksen suhteesta ranskalaisessa 1800-luvun kirjallisuudessa

10.30 Ana Calvete: ‘Marking out the space of his desire’: Barthes’s Orientalism in Empire of Signs

11.00 Lieven Ameel: Matkakirjallisuus sosiokriittisenä satiirina: Everett Halen utopia Sybaris and Other Homes (1869)

11.30 Ilona Lindh: Minät matkalla – nykysuomalaisten matkakertomuskirjojen kerrontaratkaisuista

12.00 Lounastauko

13.00 Mikko T. Virtanen: Tutkimuspohjaisten tietokirjojen matkat

13.30 Riikka Ala-Risku: Monikielisyys, murre ja regionalità italialaisissa nykyromaaneissa

14.00 Kahvitauko

14.30 Ulla Savolainen: Ylirajaisia aikamatkoja: Kotiseutumatkat Karjalan entisten lapsievakkojen muistelukerronnassa

15.00 Jaana Pesonen: Suomalaisuuden ytimessä – Tatu ja Patu uutta Suomi-kuvaa rakentamassa

15.30 Loppukeskustelu, pj. Pirjo Hiidenmaa

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!

Lisätietoja seminaarista: ilona.lindh@helsinki.fi

Tietokirjallista asiaa

Tervetuloa Tiedonkerronta-tutkimushankkeen kotisivulle! Tarkastelemme tietokirjallisuutta kirjoitettuna vuorovaikutuksena ja dialogisena toimintana. Meitä kiinnostavat erilaiset tietotekstien esitystavat ja vuorovaikutuksen keinot: kertomukset, tekijän läsnäolo, selittäminen yms.

Teoreettinen perustamme on kielitieteellisessä diskurssintutkimuksessa, mutta hyödynnämme myös kirjallisuudentutkimuksen työkaluja.