Hankkeestamme

Tiedonkerronta – esitystavat ja tekijän läsnäolo kotimaisessa tietokirjallisuudessa

Hankkeessamme Tiedonkerronta – esitystavat ja tekijän läsnäolo kotimaisessa tietokirjallisuudessa tarkastelemme sitä, miten tietokirjallisuudessa rakennetaan yleistajuiseksi tarkoitettua tietoa. Katsomme tietokirjoja sosiaalisena toimintana ja retorisena vuorovaikutuksena lingvistisen diskurssintutkimuksen ja kirjallisuudentutkimuksen risteyksessä. Olemme kiinnostuneita toisaalta tietokirjojen sisäisestä variaatiosta, toisaalta esitystapojen samankaltaisuuksista. Tiedon rakentamista tarkastellaan fokusoiden erityisesti tekstistrategioihin ja erilaisiin kerronnan muotoihin sekä selittämiseen. Tekstin vuorovaikutusta puolestaan tarkastelemme erityisesti tekijän läsnäoloa välittävien rakenteiden näkökulmasta.