Tilaa Taitaa on Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen taito- ja taideaineiden yhteinen verkkosivu. Taito- ja taideaineisiin kuuluvat kuvataide, liikunta, musiikki ja käsityöt (tekstiili ja tekninen). Taito- ja taideaineita opiskellaan luokanopettajan, varhaiskasvattajan ja aineenopettajan koululuksissa. Laitoksella on myös aktiivista taito- ja taideaineiden tutkimusta.