Välkommen med på Samhällsvetenskapernas förunderliga värld!

Efter en lång produktions- och testningsprocess är Samhällsvetenskapernas förunderliga värld redo att ta emot studerande! Kursens första omgång går 22.3.–10.5.2021. Kursanmälan hittar du på Öppna universitetets kurssida.

Läs mer om kursen här: Soc&kom lan­se­rar nät­ba­se­rad kurs för gym­na­sis­ter.

Goda resultat i pilotering

Samhällsvetenskapernas förunderliga värld har genomgått två omgångar av pilotering.

Under juni–juli 2020 testades utvalda kursmoduler av en liten grupp med gymnasiestuderande, som tittade på och läste materialet och sedan intervjuades om sin upplevelse av kursen. Alla deltagarna gav positiv feedback, och tyckte särskilt att innehållet var tydligt och logiskt upplagt, och att videomaterialet var en trevlig omväxling från allt läsande. Även de vetenskapliga artiklarna, som hade varit ett särskilt fokus i piloteringen, verkade inte bereda oöverkomliga svårigheter, utan väckte de facto intresse för sina ämnen. I sammanfattning höll alla i piloteringsgruppen med om att de gärna skulle gå en kurs i detta format.

Den andra piloteringsomgången genomfördes under hösten 2020, då kursen användes som en delprestationen i kursen KSV-102 Aktuella fenomen i den finländska välfärdssamhället. Att testa kursen med över hundra studerande var ett utmärkt sätt att se att de automatiserade modulerna fungerar som de ska, och den här piloteringsrundan uppdagade också flera små buggar rörande poängräkning och feedback som nu har korrigerats. Feedback för den digitala delen samlades in i formen av en reflektionsdagbok, som i skrivande stund ännu undergår bedömning. De muntliga kommentarerna från studerande har dock i regel varit goda, särskilt rörande kurstemornas tidsenlighet – även om materialets vinkling mot gymnasiet varit tydlig.

Presentationstillfällena 6 och 25.2.2020

Arbetet med Soc&koms titta-in-kurs har kommit en god bit på vägen sedan 2019, och torsdagarna 6.2 och 25.2.2020 ordnades det presentationstillfällen för att visa upp detta arbete och diskutera vidare steg rörande gymnasiesamarbetet.

Mottagandet var positivt, och diskussionen på presentationstillfällena resulterade i vårt samarbetsförslag till gymnasierna, vilket finns inbakat i följande material:

Nästa steg i produktionen av Samhällsvetenskapernas förunderliga värld är att slå fast formerna för samarbetet med intresserade gymnasier och därmed tidtabellen för kursens första omgång. Välkommen med att utveckla högskolesamarbetet, du hittar våra kontaktuppgifter i menyn ovan!

Kickoff-tillfället 8.5.2019

Något vi gärna vill uppnå i produktionen av Samhällsvetenskapernas förunderliga värld är en anda av co-creation, fritt översatt samproduktion. Med andra ord är det ett av våra mål att utveckla kursen tillsammans med både gymnasiernas och universitets personal så att slutprodukten säkert blir så bra som möjligt för alla parter. Det var med detta i åtanke som gymnasiesamarbetet onsdagen 8.5 sparkades igång med ett kickoff-tillfälle för intresserade lärare, studiehandlare och rektorer.

Kursansvarig Harry Lunabba presenterade projektet, och det uppstod livlig diskussion bland deltagarna. Personal från Brändö Gymnasium, Gymnasiet Grankulla Samskola, Gymnasiet Lärkan och Mattlidens Gymnasium samt enheten Svenska ärenden vid Helsingfors universitet ställde frågor och kommenterade kursen från gymnasiernas perspektiv. Det konstaterades bland annat att det finns viktiga frågor rörande kostnader och arbetsfördelning som ännu måste lösas innan samarbetet är igång. Som helhet togs dock projektet emot positivt, åtminstone i sin presenterade idealform, och kickoff-tillfället visade att det torde finnas en god grund för samarbetet. Ett anpassat presentationsmaterial från kickoffen kan du ladda ner här:

Nästa steg i produktionen av Samhällvetenskapernas förunderliga värld är att slutföra filmningen av videomaterialet. Klippet av materialet kommer att ske under sommaren, och det kommer att ordnas ett presentationsevenemang på hösten. Beskrivningen av kursen på hemsidan har uppdaterats till att motsvara nuvarande planer – bekanta dig gärna med förändringarna!

Administrativt går samarbetsplanerna framåt med uträkningar om arbetsmängder och kostnadsfördelning. Var gärna i kontakt om ni vill ge input redan i detta skede! Kontaktformulär finns under länken ”Vem?” ovan.