Hur kommer man med?

  1. Anmäl dig senast 21.3.2021 via Öppna universitet: https://studies.helsinki.fi/studieutbud/cur/hy-CUR-140535905/
  2. Användaruppgifter och instruktioner för kursplattformen skickas ut till registrerade användare.
  3. När man avlagt alla delar av kursen registreras studiepoängen automatiskt.

Så lätt är det!

Kursens marknadsföring sker genom Öppna universitetets kanaler, och kommer att riktas direkt till gymnasiernas studiehandledare. Vill du diskutera mer ingående samarbete, t.ex. rörande möjligheten för webinarier, besök eller en större mängd studerande? Kontakta oss!