Om kursen

Samhällsvetenskapernas förunderliga värld är riktad till svenskspråkiga gymnasiestuderande, och går av stapeln våren 2021. Kursen ger en översikt över grundläggande social- och samhällsvetenskapliga perspektiv, teorier och metoder, och tar sig an aktuella samhälleliga forskningsfrågor. Hela kursen går på nätet, i en likadan digital lärmiljö som används i verkliga högskolestudier, men möjligheter att ordna fysiska träffar eller webinarier med samarbetsgymnasier kan diskuteras.

”Vårt mål är att prova på-kursen ska vara både medryckande och intressant. Produktionsprocessen har därmed börjat med att bannlysa stela föreläsningsinbandningar och i stället framställa ett material som uppfyller dessa ledord”, beskriver kursvideornas värd, universitetslektor Harry Lunabba.

Kursens stomme baserar sig på åtta ca 30 minuter långa videor. De första av dessa är inspelade i sk. vlog-format, framförallt bekant från Youtube, och de sista fyra som podcast-liknande intervjuer med individuella forskare. Videorna leder kursdeltagarna genom kursens huvudteman, och under kursens gång får man träffa såväl lärare, forskare som studerande vid Soc&kom. Materialet kompletteras med en bloggtext och veckouppgifter, och kursen avslutas med en examinationsuppgift.

(Texten fortsätter nedanför.)

Kursens fyra huvudteman behandlas i vloggarna:

(1) Introduktion till samhällsvetenskaperna, baserat på Soc&koms sex vetenskapsområden: journalistik, sociologi, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, statskunskap med förvaltning och rättslära. Vad är det för skillnad på kvalitativa och kvantitativa metoder, eller forskning på mikro- och makronivå?

(2) Strukturer i vardagen, som behandlar jämställdhetsfrågor ur ett vardagsperspektiv. Varför spelas det så lite boboll i Svenskfinland, och vad har det att göra med skillnaden mellan herr- och damhockey? Vad är det för skillnad på kön och genus, och vad har det för effekter? Vad är en social struktur, hur bildas de, och kan man ändra på dem?

(3) Samhällsreformer och samhällsförändring, där vi talar om skillnaden mellan reform och revolution, och varför det är så svårt att motverka stora systemhot såsom klimatkriser. På vems ansvar är det att leda förändringarna, politikerna eller folket? Hur bildas politiska opinioner, och vad baserar de sig på? Varför är det så svårt att ändra på andras åsikter?

(4) Offentlig dialog och hatprat, där vi diskuterar utmaningarna med offentlig diskussion och debatt. Vad ska göra när man får hatpost för saker man har sagt i media? Borde alla få säga vad som helst offentligt? Hur skapar man dialog mellan människor som har väldigt olika åsikter om saker och ting? Vi gör också gör en återblick på de tidigare temorna.

De fyra avslutande videorna behandlar dessa teman genom en djupdykning i ämnena (5) hatretorik, (6) val och röstningsbeteende, (7) tillgänglighet och (8) brödköer och medborgarlön. Till videomaterialet hör ett omfattande stödmaterial och möjligheter att ställa frågor till kursansvariga på Soc&kom.

Kursen avslutas slutligen med en examinationsuppgift som måste avläggas för att klara av kursen. En avklarad kurs är värd 2 studiepoäng (ECTS) som registreras vid Helsingfors universitet. Studiepoängen fås till godo om kursdeltagaren senare börjar studera vid Soc&kom. Förutom att kursdeltagarna får en insikt i hur det är att studera samhällsvetenskaper på högskolenivå får de samtidigt bekanta sig med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Soc&kom erbjuder både ett brett och mångsidigt studieutbud och en stark gemenskap, vilket vi hoppas att också kommer fram på kursen.

Kursen utvecklas i samarbete med ett antal svenskspråkiga gymnasier. Vi vill hitta samarbetsformer som fungerar för både oss och gymnasierna och samtidigt skapar en bra grund för framtida projekt. Kom gärna med i processen, eller kontakta oss! Kursen marknadsförs också direkt till studiehandledarna via Helsingfors universitets kanaler.