Ajatuksia

Yonca ehdotti minua valtiotieteellisen tiedekunnan keskiryhmän edustajaksi yliopiston uuteen hallitukseen. Koska en huomenna pääse paikalle, niin tässä pieni esittely ajatuksistani ja toiminnastani. Lisätietoja toimistani löytyy blogistani.

Olen työskennellyt viestinnän laitoksella Argonautin suunnittelijan tehtävissä ja tiedekunnan kansliassa verkko-opetuksen kehittämistiimissä verkkopedagogiikan asiantuntijana ja yliopistonlehtorina.  Vaikka minulla on ollut monia nimikkeitä ja tehtäviä, mutta pääosin olen aina tehnyt opetuksen kehittämistyötä niin laitoksella kuin tiedekunnassakin. Nimikkeinä ovat olleet koordinaattori, suunnittelija, verkkopedagogiikan asiantuntija sekä yliopistonlehtori. Palaan elokuun alussa kolmen vuoden jälkeen taas verkkopedagogiikan asiantuntijan tehtäviin, mutta vaikuttaa siltä, että tehtävät eivät sinällään muutu. Jatkan tiedekunnan opettajien tukemista oman opetuksensa kehittämisessä.

Olen opettanut vuodesta 1996 lähtien. Opetukseni on liittynyt pääosin tietoverkon käyttöön mielekkäänä opiskelu- ja oppimisympäristönä sekä opetuksen kehittämiseen. Olen opettanut sekä kansainvälisessä opintokokonaisuudessa vieraileville opiskelijoille, tiedekunnan jatko-opiskelijoille että opettajille.

Tutkimukseni on kahtia jakautunutta. Kiinnostukseni kohdistuu sekä sulautuvaan opetukseen ja sen kehittämiseen mutta myös yliopistolaisten teknologisesti välittyneeseen arkeen. Sulautuva opetus liittyy läheisesti tehtäviini yliopistonlehtorina ja verkkopedagogiikan asiantuntija.

Yliopistouudistuksen myötä olen ajatellut seuraavaa asiaa:

  • Yliopisto ei toimi pelkästään opettajien ja tutkijoiden voimin. Ei millään tasolla. Meidän yliopistossa toimii osaavan opetus- ja tutkimushenkilökunnan lisäksi myös asiantunteva ja pääosin akateemisesti koulutettu hallintohenkilökunta. Heidän työnsä on usein näkymätöntä, mutta jos se puuttuisi, niin se kyllä näkyisi.