Sosnetin seminaari 9.11.2012

Tässä on Sosnetin  “Verkkopedagogiikka ja oppimateriaalien sisällöntuotanto akateemisessa opetuksessa -seminaarissa käyttämäni materiaali aiheesta Sulautuva, aktivoiva opetus.

Lisäksi oli puhetta vertaisarvioinnin ja itsearvioinnin käyttämisestä massakurssilla. Esimerkkinä oli Maaret Wagerin luentokurssi, josta kerrotaan artikkelissa Lindblom-Ylänne, Levander ja Wager (2002). Oppimispäiväkirjat ja -portfoliot, s. 337 ja 342, kirjassa  Lindblom-Ylänne, S. ja Nevgi, A. (toim.) Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. WSOYPorvoo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.