Sulautuvat oppimisympäristöt

 

Minulta onkin kysytty, miksi käänsimme käsitteen sulautuvaksi opetukseksi, emmekä sulautuvaksi oppimiseksi tai opiskeluksi? MOT-sanakirjan mukaan learning tarkoittaa oppimista ja opettelua, joten kääntäminen oppimiseksi olisi vaikuttanut suoralta käännökseltä. Mielestäni kuitenkaan emme voi puhua sulautuvasta oppimisesta, sillä käsitän oppimisen  ihmisen pään sisällä tapahtuvaksi toiminnaksi. Sulautuvalla opetuksella tavoittellaan oppimista, mutta itse oppiminen ei sinällään siinä muutu, mutta opiskelijan opiskelutoiminta kylläkin muuttuu. Eli eikö silloin olisi kannattanut käyttää käännöstä sulautuva opiskelu. Opiskelu voidaan määrittää tarkoituksenmukaiseksi toiminnaksi, jota ohjaa tietoinen tarkoitus oppia jotakin. Jos olisimme kääntäneet termin sulautuvaksi opiskeluksi, olisi huomio kiinnittynyt opiskelijan toimintaan. Päädyimme käyttämään opetus –käsitettä, sillä se kattaa myös opiskelu -käsitteen. Sulautuvassa opetuksessa huomio kiinnittyy siihen, että opettajan tekemään opetuksen suunnitteluun, jonka tavoitteena on opiskelijan opiskelu sekä kasvokkaisissa tilanteissa kuin myös verkossa. Kaiken tämän opiskelijan tekemän toiminnan tavoitteena on oppiminen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.