Opetus 2017-2018

KURSSIT

FILOSOFIA, TIEDE JA USKONTO
TUK-201, Kurssi, 5 op
08.01.2018 – 16.02.2018

USKONNONFILOSOFIAN NÄKÖKULMIA
TUK-2403, Kurssi, 5 op
14.09.2017 – 19.10.2017

SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN MENETELMÄOPINNOT: USKONNONFILOSOFIAN MENETELMÄOPINNOT
TUM-M3107, Kurssi, 5 op
05.09.2017 – 18.10.2017

SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN SEMINAARI: USKONNONFILOSOFIAN SEMINAARI
TUM-3107, Seminaari, 5 op
15.11.2017 – 03.05.2018

USKONNONFILOSOFIAN SUUNTAUKSIA
TUM-U3232, Luentokurssi, 5 op
17.01.2018 – 23.02.2018

KIRJALLISUUSSUORITUKSET

10507 Filosofia ja etiikka (YK10) Yleisopinnot

105269 Philosophy of Religion (SY264) Aineopinnot

105257 Uskonnonfilosofia (SY240) Aineopinnot

105248 Uskonnonfilosofian klassikot (SY241) Aineopinnot