Opetus 2017-2018

KURSSIT

KRISTINUSKON YHTEISÖNMUODOSTUS JA SUHDE YHTEISKUNTAAN ERI AIKOINA- KRISTILLISET YHTEISÖT JA NIIDEN SUHDE YHTEISKUNTAAN 1600-1700 -LUVUILLA
TUM-Y3212, Luentokurssi, 5 op
Esko M. Laine, Päivi Räisänen-Schröder, Tuija Laine
31.10.2017 – 05.12.2017

KIRKKO JA KULTTUURI REFORMAATIOSTA 2000-LUVULLE. KRISTINUSKON JA KULTTUURIN VUOROVAIKUTUS EUROOPASSA
TUM-3214, Luentokurssi, 5 op
Kaarlo Arffman, Markus Hiekkanen, Tuija Laine
5.9.-16.11.2017

KIRJAHISTORIAN PERUSTEET JA TUTKIMUS. HISTORIA-AINEIDEN YHTEINEN VERKKOKURSSI, 2-5 op
30.10.-10.12.2017