Miten on mennyt toisella asteella?

Nuoret viihtyvät ammattikouluissa ja lukioissa

Tavoitimme kesän 2016 korvilla 306 Transit-nuortamme. Kyselyn perusteella nuoret pitävät opiskelusta toisella asteella. Yhdeksänteen luokkaan verrattuna kouluviihtyvyys on lisääntynyt ja kiusaamiskokemukset ovat entistä harvinaisempia.

kuva11

Mukaviksi opiskeluissa koettiin muun muassa itsenäisyys ja valinnan vapaus, mahdollisuus keskittyä aikaisempaa enemmän juuri itseä kiinnostaviin asioihin. Samalla kuitenkin kaverit ja ryhmähenki ovat tärkeitä asioita ammattikouluissa ja lukioissa.

kuva1

Toisella asteella on ollut hyvin tukea tarjolla: vain noin viisi prosenttia nuorista kokee jääneensä vaille tukea opintojen suunnittelussa. Samoin viisi prosenttia sanoo jääneensä ilman erityisopettajan tukea.

Oikealla alalla?

Transit-nuorista noin kaksi kolmasosaa jatkoi opintojaan lukiossa ja yksi kolmasosa ammattikoulussa. Noin viisi prosenttia nuorista oli valmentavissa koulutuksissa, kymppiluokilla, suorittamassa peruskouluopintoja, työpajoilla tai ulkomailla.

Lähes kymmenen prosenttia nuorista oli harkinnut keskeyttävänsä opintonsa toisella asteella. Syitä olivat muun muassa jaksamisen puute ja opintojen rankkuus. Myös kymmenen prosenttia harkitsi alan vaihtamista, joko ammattikoulusta toiseen tai lukiosta ammattikouluun.

Koppi nuorista!

Vain muutama seuraamistamme nuorista oli koulutuksen ulkopuolella. He olivat hakeneet tietoa koulutusvaihtoehdoista peruskoulun ja toisen asteen opoilta, tulevaisuustiskiltä ja työvoimatoimistosta. Vain pari heistä ei ollut aikeissa hakea uudelleen koulutukseen.

Seuraavan kerran tavoittelemme Transit-nuoria vuodenvaihteessa 2017 ja viimeisen kerran vuonna 2018 nuorten siirtyessä toiselta asteelta eteenpäin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *