Gradun tekniset ohjeet

Allaolevat uuden tutkintorakenteen mukaisen gradun tekniset ohjeet hyväksyttiin kesällä 2017 tiedekuntaneuvostossa. Ne löytyvät myös WebOodista koodilla TUM-800 (Pro gradu -tutkielma). Gradun laajuus on uudessa maisterintutkinnossa 30 op entisen 40 op sijaan.

Pro gradu –tutkielman ohjeellinen pituus on 45-70 sivua. Pro gradu -tutkielman voi tehdä yhteisprojektina toisen opiskelijan kanssa, mikäli opiskelijoilla on ohjaajan puolto asialle. Tällöin tutkielman sivumäärä on 70-90 sivua.

Opinnäytetöissä käytetään seuraavia marginaaleja: ylä-, ala-, vasen- ja oikea reuna 2,5 cm. Tekstin merkkilajina käytetään fonttia Times New Roman, Times tai Liberation Serif, pistekokoa 12 ja rivinväliä 1,5. Alaviitteiden fontin on oltava sama kuin leipätekstin, pistekokona 10 ja rivinvälinä 1.

Uusi kappale aloitetaan alkusisennyksellä. Kappaleiden väliin ei tule rivinväliä. Oikean reunan tasausta käytettäessä teksti on tavutettava. Leipätekstissä pidemmät suorat lainaukset sisennetään ja kirjoitetaan pistekoolla 10, rivinväli on 1. Sisennettäessä ei käytetä lainausmerkkejä eikä kursivointia osoittamaan lainausta.

Otsikot tehdään leipätekstin asetuksia tai otsikkotyylejä käyttäen.

Uusi tutkintorakenne -sivu

Tämän sivuston yläpalkista löytyy linkki sivulle Tutkintorakenne, jossa on yleiskatsaus maisteriopintojen rakenteeseen eri opintosuunnissa. Huomaa myös sivulta löytyvä suora linkki maisteriohjelman tutkintorakenteeseen WebOodissa, josta pääsee käsiksi yksittäisiin opintojaksoihin.

Maisteriohjelman opetus alkaa!

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2017-18 ensimmäisille kursseille on jo hyvässä vauhdissa. Olen koonnut alle tietoja ensimmäisen jakson valinnaisesta opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa. Kurssisivut ovatkin nyt tärkein kanava opetusta koskevan tiedon jakamisessa.

Temaattiset kurssit

Uuden maisterintutkinnon suurin uutuus lienevät temaattiset, osastojen yhteiset kurssit. Ensimmäisessä jaksossa näitä on kolme. (1) Kärsimys, pahuus ja kuolema, (2) Uskonto, tieteet ja evoluutio sekä (3) Religion, Migration and the City. Viimeksimainittu on tämän vuoden ns. jokerikurssi, eli vain tänä vuonna pidettävä teemakurssi.

Oppiaineiden kurssit

Maisteriohjelman opiskelijoiden kannattaa huomata, että uuteen tutkintoon saa entistä helpommin mahtumaan myös toisten ainelaitosten kursseja. Sen vuoksi kannattaa katsella tarjontaa myös omaa tieteenalaa laajemmin. Alla tällaisia kursseja, jotka alkavat ensimmäisessä jaksossa.

Eksegetiikka
Johdatus Filon Aleksandrialaisen maailmaan
Biblical Hermeneutics
Gnostilaisuus, juutalaiskristillisyys ja apokryfiset evankeliumit, lukupiiri

Kirkkohistoria
Prayer and Worship in the Early Church
Kristinuskon ja kulttuurin vuorovaikutus Euroopassa

Systemaattinen teologia
Antiikin ja varhaiskeskiajan teologisia ihmiskäsityksiä
Suvaitsevaisuus ja hyväksyvä tunnustaminen
Yhteistoiminnan etiikka
Kosmologia kristinuskon historiassa

Käytännöllinen teologia
Käytännöllisen teologian perspektiivejä
Uskonto ja kriisit

Kurssi ja workshop: Evolutionary and Psychological Foundations of Religion

Evoluution ja uskonnon välisiä suhteita pohditaan 22.5.2017 yhden päivän intensiiviseminaarissa, jonka pitää dosentti István Czachesz. Seminaari ja osallistuminen sitä seuraavaan tieteelliseen kokoukseen ”CULTURAL EVOLUTION OF RELIGION” 23.-24.5. muodostavat 2 op:n opintosuorituksen, jonka sisällyttämisestä maisterinopintoihin voi kysyä dos. Czacheszilta.

Lisää tietoa kurssista löytyy täältä: https://courses.helsinki.fi/101277/118484359 ja kokouksesta: https://blogs.helsinki.fi/ritual-earlychristianity/2017/04/07/the-last-reecr-workshop/

Faith and Globalisation -kesäkurssi

Helsinki Summer Schoolin ensi kesän tarjonnassa on 5 op:n kurssi ”Faith and Globalisation” 8.-24.8.2017. Kurssilla keskitytään uskontojen, väkivallan sekä uskonnollisen etiikan kysymyksiin modernissa maailmassa ja globalisaation keskellä:

It is designed to equip its participants with (1) a basic understanding of some of the major historical paradigms of tolerance, violence and dialogical justice across cultural spheres and (2) preliminary abilities to take part in the real-life discussion of faith-related conflicts and ethics in our global age.

Kurssi on maksullinen, joka mahdollistaa sen, että opettajina on vieraita eri puolelta maailmaa. Tiedekunnan opiskelijoille kurssi maksaa 75 e. Kurssi ei suoraan liity kandin- ja maisterintutkintoon, mutta sen käytöstä korvaamaan tutkinnon opintojaksoja voi erikseen sopia vastuuopettajien kanssa. Lisää tietoa kesäkurssista löytyy täältä: http://www.helsinkisummerschool.fi/courses/course/faith-globalisation/

Tervetuloa

Opinnot uudistuvat! Syksyllä 2017 alkavat tiedekuntamme uudet kandidaatin ja maisterin opinto-ohjelmat. Tällä sivustolla julkaisemme ajankohtaisia tietoja Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmasta. Kandiohjelmasta kiinnostuneet voivat seurata vaikkapa ohjelman Facebook-sivua .

Maisteriohjelman avoimilla sivuilla annetaan tietoja opinnoista paitsi maisteriopiskelijoille myös opiskeluvalintojaan pohtiville. Keväällä tiedotetaan vielä muun muassa ensi lukuvuoden graduseminaarien valinnasta ja uusista oppiaineiden yhteisistä teemakursseista.

Sivuston kirjoituksia voi myös kommentoida, joskin kommenttien julkistaminen kestää jonkin aikaa.

Hyvää alkukevättä kaikille lukijoille

Pekka Kärkkäinen, maisteriohjelman johtaja