Neljännen periodin opetusta (2017–18)

Neljännen periodin opetukseen on jo ilmoittauduttu innolla. Eräät kurssit jatkuvat edellisiltä perioideilta, mutta uusiakin on alkamassa.

Alla lista periodin opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa.

Temaattiset kurssit

Uusina alkavat neljännessä periodissa seuraavat temaattiset kurssit: Kontekstuaalinen teologia sekä Myötätunto ja -into organisaatioissa ja uskonnollisissa yhteisöissä, jotka liittyvät kiinteästi tiedekunnan tutkimustoimintaan. Tämän lisäksi uutena teemakurssina tarjolla on myös katsomusopetuksen kysymyksiin keskittyvä Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa, jonka erikoisuutena on se, että sen voi suorittaa joko osana kandin- tai maisterinopintoja. Kaikissa näissä on vielä nyt (26.2.) paikkoja vapaana.

Oppiaineiden kurssit

Allaolevat kurssit liittyvät osastojen tai yksittäisten oppiaineiden opetukseen. Niistäkin kannattaa etsiä itselleen sopivia kursseja myös oman oppiaineen ulkopuolelta, sikäli kuin opintosuunnitelmassa on tilaa.

Systemaattinen teologia

Jeesus filosofisen tarkastelun kohteena

Luther’s theology (verkkokurssi)

 

Uskontotiede

Uskontotieteen gradut valmiiksi -seminaari

Uskontoperinteet tutkimuksen kohteina

Tutkimuksen analyysi (KUMA-US322)

 

Eksegetiikka

Uskonnollinen poikkeavuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä antiikissa

Looking at the Bible Through Ancient Images

Johanneksen kirjeet

 

Opetuksen uutiskirje 1/2018

Hyvät teologian ja uskonnontutkimuksen opiskelijat 
  
Tämä on kaikille teologian opiskelijoille suunnattu opetuksen uutiskirje. Kirje lähetetään aina hyvissä ajoin ennen jokaista opetusperiodia. Seuraava uutiskirje tipahtaa sähköpostiinne ynnä muihin medioihin elokuussa. Kirjeen avulla haluamme parantaa tiedonkulkua koulutusohjelmien ja opiskelijoiden välillä. 
  
 • Ilmoittautuminen 4. periodin kursseille on käynnissä. Muistathan ilmoittautua vastuuullisesti! Jotta mahdollisimman moni kiinnostunut pääsee osallistumaan haluamalleen kurssille, ilmoittaudu vain sellaisille kursseille, joitten suorittamiseen pystyt sitoutumaan ja peru ilmoittautumisesi, mikäli ilmoittautumisajan kuluessa selviää, ettet voikaan kurssille osallistua.
 • Hakua opettajan pedagogisiin opintoihin on käynnissä ja päättyy torstaina 15.3.2018 klo 15.00. Lisätietoa hakemisesta löydät täältä: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/opettajankoulutuksen-erilliset-opinnot#section-18705
 • Mitä valinnaisia opintoja on tarjolla? Tutustu tarjontaan täältähttps://guide.student.helsinki.fi/fi/valinnaiset-opinnot Huomaathan, että osa kokonaisuuksista on rajoitusten alaisia, jolloin niiden suorittaminen on mahdollista opiskelijalle, joka on saanut oikeuden kyseisen kokonaisuuden suorittamiseen valinnaisina opintoina. Muuten saat valita opintokokonaisuuden/opintokokonaisuuksia oman kiinnostuksesi mukaan!  
 • Opetusohjelma 2018-19. Kandi- ja maisteriohjelmien opetusohjelmien rungot julkaistaan maaliskuussa. Rungosta löytyy tieto kaikista ensi lukuvuoden kursseista, seminaareista jne periodin tarkkuudella. Tarkemmat opetustiedot ensi lukuvuodelle julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä.
 • Tutkielmaseminaarit 2018-19. Ensi lukuvuoden tutkielmaseminaarien ilmoittautuminen alkaa 9.4.2018 klo 15.00 ja päättyy 24.4.2018 klo 23.59. Kaikki opiskelijat ilmoittautuvat uusien koulutusohjelmien seminaareihin riippumatta siitä, opiskelevatko vanhan vai uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Kaikissa tutkielmaseminaareissa on mahdollista suorittaa sekä vanhojen että uusien tutkintovaatimusten mukainen syventävien opintojen tutkielma. Opiskelija ilmoittautuu yhteen seminaariin, jonka yhteydessä hän myös ilmoittaa vaihtoehtoisen seminaarin, jollei tule valituksi ensisijaiseen seminaariinsa. Opiskelijat seminaariin valitsee seminaarin ohjaaja, ilmoittautumisjärjestyksellä ei ole merkitystä. Seminaari-ilmoittautumisesta lähetetään oma erillinen viesti ennen ilmoittautumisen alkamista. Seminaarien esittelytilaisuus pidetään torstaina 12.4.2018 klo 10-16 F24, sali 531.
 • Opintoneuvonta. Täältä löydät opintoneuvonnan aukiolot ja linkin henkilökohtaisen neuvonnan ajanvaraukseen:  https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opiskelijaneuvonta Seuraava opintopaja järjestetään elokuun lopulla. 
Teologian ohjelmien puolesta 
Risto ja Pekka

Kolmannen periodin opetusta (2017-18)

Lukuvuoden kolmannen periodin kursseille ilmoittautuminen on jo käynnissä. Alla lista periodin opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa.

Temaattiset kurssit

Kolmannessa jaksossa on kokonaista viisi temaattista kurssia: (1) Kristinusko keskiajalla , (2) Kristinusko, juutalaisuus ja islam , (3) Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat ja (4) Raamatun reseptiohistorian tarkastelua etiikan ja uskonnon käsitteen näkökulmasta (5) Rituaalitutkimus: Rituaalit ja uskonto

Oppiaineiden kurssit

Allaolevat kurssit liittyvät osastojen tai yksittäisten oppiaineiden opetukseen. Niistäkin kannattaa etsiä itselleen sopivia kursseja myös oman oppiaineen ulkopuolelta, sikäli kuin opintosuunnitelmassa on tilaa.

Kirkkohistoria

Kristinusko maailmassa eri aikoina: Kirkot Albaniassa toisen maailmansodan jälkeen
Kristinusko maailmassa eri aikoina: 1800 vuotta Kristinuskon historiaa Saksassa
Kristinuskon yhteisönmuodostus ja suhde yhteiskuntaan eri aikoina: Christianity and Communism in Europe (vieraileva luennoitsija Katharina Kunter!)

Systemaattinen teologia

Dogmatiikan kokonaisesitys: Mitä on dogma?
Ekumeeninen teologia
Ekumeniikan nykykeskustelua: reformaatio ja ekumenia
Uskonnonfilosofian suuntauksia: Pahan ongelma

Käytännöllinen teologia

Uskonnon ja politiikan tutkimus

Uskontotiede

Islamic Interpretive Tradition: Authority, Hermeneutics, and the Gender Question (tutustu uuteen islamin teologian yliopistonlehtoriin!)
Tutkimuksen analyysi
Uskonto arjessa

Eksegetiikka

The Gospel of Thomas
Vanhan testamentin teksti: syventävä osio I: Ihmisen ja Jumalan kuninkuus psalmeissa
Varhainen juutalainen kirjallisuus ja Qumran: Kuolleenmeren kääröt: tekstit ja niiden monet kontekstit (verkkokurssi!)

Sähköposti-ilmoitus poistuu, tilaa syöte

HY:n blogipalvelu poistaa sähköposti-ilmoituksen tilaamisen mahdollistavan lisäosan. Jos haluat tietoa maisteriohjelman blogin päivityksistä, kannattaa tutustua rss-syötteeseen: https://blogs.helsinki.fi/tu-maisteri/seuraa-blogia/ HY:n opiskelijat voivat liittää syötteen Opintoni-palvelun etusivulle, opettajat puolestaan vastaavasti Opetukseni-palveluun. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät ylläolevan linkin takaa löytyvältä sivulta.

Monissa sähköpostiohjelmissa on myös mahdollisuus lisätä rss-syötteen seuranta. HY:n käyttämässä OWA-sähköpostissa tämä ei ole mahdollista, mutta Windows-käyttöjärjestelmän Outlook-postiohjelmassa se onnistuu.

Opetuksen uutiskirje/3. periodi/17–18

Hyvät teologian ja uskonnontutkimuksen opiskelijat   

Tämä on ensimmäinen kaikille teologian opiskelijoille suunnattu opetuksen uutiskirje. Kirje lähetetään jatkossa hyvissä ajoin ennen jokaista opetusperiodia. Seuraava opetuskirje tipahtaa siis sähköpostiinne ynnä muihin medioihin helmikuussa. Kirjeen avulla haluamme parantaa tiedonkulkua koulutusohjelmien ja opiskelijoiden välillä.    

Olemme keränneet opiskelijoilta palautetta opintojen sujumisesta syksyn aikana. Palautteesta käy ilmi, että tutkintouudistus ja uusien koulutusohjelmien käynnistäminen ovat synnyttäneet paljon kysymyksiä ja hämmennystä. Olemme lukeneet palautteen huolellisesti, ja pyrimme kaikin käytettävissä olevin voimin ja keinoin parantamaan tilannetta.    

Tässä tärkeimpiä opiskelijoiden huolenaiheita sekä toimenpiteitä, joilla pyrimme vastaamaan ongelmiin: 

 • Kurssille mahtuminen on kilpajuoksuaTämä on ollut monen kokemus tänä syksynä. Teemakurssit ovat olleet odotettua suosituimpia. Toinen periodi oli erityisen haasteellinen, sillä opetusta oli siinä vähemmän kuin muissa periodeissa. Opetusaikojen automaattinen sijoittelu uudella käyttöön otetulla Optime-järjestelmällä ei todellakaan ole toiminut optimaalisesti! Mitä ollaan tekemässä: Vastuuopettajien kanssa on hyvissä ajoin neuvoteltu osallistujien maksimimääristä kevään opetuksessa. Kun ilmoittautuminen 3. periodin aukeaa 15.12., kurssien maksimiosallistujamäärät ovat lopulliset ja tiedät siten heti ilmoittautuessasi, mahdutko kurssille vai et.  Yksi suurta kiinnostusta herättänyt syksyn kurssi (TUK-2163: Kristinusko globaalissa vuorovaikutuksessa) pyritään toteuttamaan uudestaan neljännessä periodissa. Ensi vuoden kurssien sijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota päällekkäisyyksien välttämiseen vuosikurssikohtaisesti.  

 • Itsenäisiä suoritustapoja kaivataan. Kirjatenttien ja muiden vaihtoehtoisten suoritustapojen vähentyminen on aiheuttanut huolta. Mitä on tehty ja ollaan tekemässä: Opintojaksoja voi yhä suorittaa itsenäisesti. Uudessa tutkinnossa jokaisen opiskelijan on suoritettava ainakin yksi temaattisten aineopintojen syventävä osuus, ja syventäviä osuuksia voi tehdä useammastakin kurssista. Vanhan tutkinnon mukaan opiskelevalle on tarjolla kirjatenttien, lukupäiväkirjojen tai esseiden avulla suoritettavia opintojaksoja. Perus- ja aineopintojen vaihtoehtoisiksi suoritustavoiksi kehitetään koko ajan uusia verkkokursseja.  

 • Päällekkäiset sähköiset järjestelmät ja tiedonsaannin hankaluus. Uusien järjestelmien käyttöönotto ja osittainen keskeneräisyys ovat rasittaneet niin opiskelijoita kuin opettajiakin.  Tilannetta sekoittaa se, että tietoja ja toimintoja siirretään vaiheittain järjestelmästä toiseen. Flamman rinnalle informaatiokanavaksi on tullut Opiskelijan ohjeet (guide.student.helsinki.fi), jota kaikkien vanhojen ja uusien opiskelijoiden on välttämätöntä ryhtyä käyttämään. Uusimpia ohjeita ei enää julkaista Flammassa. Kurssien tiedot ja ilmoittautuminen ovat edelleen Weboodissa. Sen rinnalla tiedotuskanavana opettaja voi halutessaan käyttää kurssisivua tai Moodlea, mikä tarkoittaa, että eri kursseilla tiedot voivat löytyä eri paikoista. Mitä on tehty ja ollaan tekemässä tiedonkulun parantamisessa: Tällä kirjeellä tiedotetaan jatkossa tärkeimmistä opintoasioista ja muutoksista. Ohjelmat tiedottavat aktiivisesti opiskelijoiden suuntaan mm. FB-sivun, maisteriblogin ja opetuksen uutiskirjeiden avulla. Yliopistotasolla järjestelmiä ollaan koko ajan rakentamassa paremmaksi. Kaikkien opintojen ohjeiden kokoaminen Opintoni-portaalin (student.helsinki.fi) alle tulee olemaan selkeä parannus. 

 • Opintoneuvonnan riittämättömyys. Neuvonta ruuhkautui pahoin lukukauden alussa, mistä monelle on jäänyt käsitys, että aikoja ei ole saatavilla. Tähän aikaan vuodesta kuitenkin opintoneuvontaan pääsee yleensä lähes heti, joten tervetuloa saamaan neuvontaa. Sähköpostikysymysten vastausaika on edelleen noin viikko.  Mitä ollaan tekemässä: Teologian ohjelmat pyrkivät helpottamaan tilannetta mm. järjestämällä opintojen suunnittelun työpajoja yhteistyössä TYT:n kanssa. Ensimmäinen tällainen työpaja järjestettiin 4.12., ja se sai paljon positiivista palautetta. Seuraava työpaja ollaan järjestämässä helmikuussa (lisätietoa tulossa myöhemmin)! 

 • Tiedot tenttituloksista ja opintopisteiden rekisteröityminen viipyvät. Opettajia ohjeistetaan julkaisemaan kurssien tuloslistat kurssisivustolla tai Moodlessa. 1.8.2018 lähtien tulokset ilmoitetaan kurssisivustolla. Yksittäisten tenttien arvostelusta opettaja voi lähettää sähköpostia opiskelijalle. Näin opiskelija saa tiedon suorituksista, vaikka rekisteröinneissä olisi viivettä.   

Palautteessa ilmeni myös huoli, joka liittyy pakolliseen läsnäoloon kursseilla.  Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmissa opetukseen osallistuminen on määritelty pakolliseksi klassisten kielten opinnoissa ja työelämäopinnoissa. Pelisäännöt näiden kurssien kohdalla on tarkkaan kirjattu kurssitietoihin. Suurin osa opetuksesta ei ole pakolliseksi määriteltyä opetussuunnitelmassa, eikä niissä siis ole läsnäolovelvoitetta. Monien kurssin kuvauksissa on kuitenkin tavoitteita, jotka on mahdollista saavuttaa vain osallistumalla aktiivisesti kontaktiopetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että poissaolot voivat johtaa kurssisuorituksen hylkäämiseen siinä tapauksessa, että niiden takia opiskelija ei täytä kurssin osaamistavoitteita. Opettaja voi määrätä poissaoloja korvaavia tehtäviä näiden tavoitteiden täyttämiseksi. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse ahdistua siitä, että satunnaiset poissaolot (lyhyet sairaudet tai muut pakottavat syyt) estäisivät kurssin suorittamisen.    

Palautteeseen sisältyi myös kiitosta ja ilonaiheita. Perinteisten tenttien vähentymistä pidettiin hyvänä asiana, kasvanutta valinnanvapautta kiiteltiin ja uusia kursseja pidettiin mielenkiintoisina.  Myös opettajat ovat iloinneet luennoilla käydyistä keskusteluista ja aktiivisesta osallistumisesta. 

Hakuaika pedagogisiin opintoihin on 15.2.2018 – 15.3.2018. Teologisen tiedekunnan opiskelijoille tullaan järjestämään aiheesta info helmikuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan seuraavassa uutiskirjeessä. Lisätietoa hakemisesta löydät täältä:  https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/opettajankoulutuksen-erilliset-opinnot#section-18705

Ilmoittautuminen teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmien kursseille 3. periodiin alkaa 15.12. Klo 12/15. Jotta mahdollisimman moni kiinnostunut pääsee osallistumaan haluamalleen kurssille, ilmoittaudu vain sellaisille kursseille, joitten suorittamiseen pystyt sitoutumaan. 

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmat toivottavat kaikille opiskelijoille rauhaisaa joulun aikaa. 

  

Teologian ohjelmien puolesta 

Risto ja Pekka

Opintojen suunnittelun työpaja Teologisen tdk:n opiskelijoille

Tule suunnittelemaan oma tutkintosi!

Maanantaina 4.12. klo 14-17 on saatavilla henkilökohtaista neuvontaa ja vertaistukea opintojen suunnitteluun. Nyt voit kysyä kaikki epäselväksi jääneet kysymykset tutkinnon rakenteesta ja kursseista, joita sinun tarvitsee suorittaa. Voit suunnitella kevään kurssisi sekä miettiä tulevia opiskeluvuosia. Luvassa on siis henkilökohtaista ohjausta eikä yleisluontoinen info.

Suunnittelutyöpaja pidetään luokassa F24 sl 532 (tiedekunnan B5-kerros) klo 14-17. Voit tulla ja lähteä silloin, kun aikatauluihisi sopii. Neuvontaa on koko ajan antamassa teologisen opintoneuvojia sekä TYT:n opintoasioista vastaavia henkilöitä. Jotta aika tulisi käytettyä mahdollisimman tehokkaasti, työpajassa jakaannutaan pienempiin ryhmiin toisten samassa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa. Näin vieruskavereiden kysymykset auttavat toivottavasti myös sinua suunnittelussasi. 3. periodin kurssien ilmoittautuminen aukeaa pe 15.12., joten sitä silmällä pitäen suunnitelman ehtii tehdä kaikessa rauhassa.

HUOM! Ota suunnittelua varten oma tietokone/mobiililaite mukaan!

Tervetuloa kaikki opintojen vaiheesta riippumatta!
Järjestäjinä

Teologinen tiedekunta ja TYT

Gradun kirjallisuusluettelo

Tiedekunnassamme on tyyliohje kirjallisuuden merkitsemiseksi tutkielmissa. Se on aiemmin käytössä ollutta yksinkertaisempi, mutta sisältää enemmän esimerkkejä mm. e-julkaisujen eri tyypeistä. Ohje löytyy täältä: Teologian tyyli RefWorks-viitteidenhallintaohjelmassa tyyli on nimellä Helsinki 3.

Tyyli löytyy myös viitteidenhallintaohjelma Zoterosta ja Mendeleystä nimellä Helsingin yliopisto – Teologinen tiedekunta.

Tämä ja moni muu hyödyllinen ohje löytyy  Tutkivan kirjoittamisen sivustolta.

(Päivitetty 4.3.2020)

Toisen jakson opetusta

Vuoden toinen jakso lähestyy ja kursseille ilmoittautuminen on käynnissä. Alla lista toisen jakson opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa.

Temaattiset kurssit

Toisessa jaksossa alkavat seuraavat temaattiset kurssit: (1) Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike  sekä (2) Muinaisen Lähi-idän kulttuuriperintö.

Oppiaineiden kurssit

Allaolevat kurssit liittyvät osastojen tai yksittäisten oppiaineiden opetukseen. Niistäkin kannattaa etsiä itselleen sopivia kursseja myös oman oppiaineen ulkopuolelta, sikäli kuin opintosuunnitelmassa on tilaa.

Eksegetiikka

Jeesus-tutkimus, evankeliumit ja Apostolien teot-Synoptisten evankeliumien traditiohistoria ja teologia

Uuden testamentin ajanhistoria ja sosiaalinen konteksti: Johdatus papyrustutkimukseen

Pentateukki ja historialliset kirjat: Daavidin dynastia. Juudan kuningaskunnan nousu ja tuho

Kirkkohistoria

Kristinuskon yhteisönmuodostus ja suhde yhteiskuntaan pohjoismaissa eri aikoina- Kirkot ja yhteiskunta pohjoismaissa 1000-2000

Kristinuskon yhteisönmuodostus ja suhde yhteiskuntaan eri aikoina- Kristilliset yhteisöt ja niiden suhde yhteiskuntaan 1600-1700 -luvuilla

Kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja uskonnollisten kansanliikkeiden sisäinen kehitys- Suomen luterilainen kirkko ja muut protestanttiset yhteisöt

Systemaattinen teologia

Etiikan historia

Dogmi- ja teologianhistoria, Kristillinen spiritualiteetti

Käytännöllinen teologia

Uskonnollisuus ja arvot yhteiskunnallisissa muutoksissa

Uskontotiede

Uskontotieteen klassikot

Uskonto julkisuudessa