Gradun tekniset ohjeet

Allaolevat uuden tutkintorakenteen mukaisen gradun tekniset ohjeet hyväksyttiin kesällä tiedekuntaneuvostossa. Ne löytyvät myös WebOodista koodilla TUM-800 (Pro gradu -tutkielma). Gradun laajuus on uudessa maisterintutkinnossa 30 op entisen 40 op sijaan.

Pro gradu –tutkielman ohjeellinen pituus on 45-70 sivua. Pro gradu -tutkielman voi tehdä yhteisprojektina toisen opiskelijan kanssa, mikäli opiskelijoilla on ohjaajan puolto asialle. Tällöin tutkielman sivumäärä on 70-90 sivua.

Opinnäytetöissä käytetään seuraavia marginaaleja: ylä-, ala-, vasen- ja oikea reuna 2,5 cm. Tekstin merkkilajina käytetään fonttia Times New Roman, Times tai Liberation Serif, pistekokoa 12 ja rivinväliä 1,5. Alaviitteiden fontin on oltava sama kuin leipätekstin, pistekokona 10 ja rivinvälinä 1.

Uusi kappale aloitetaan alkusisennyksellä. Kappaleiden väliin ei tule rivinväliä. Oikean reunan tasausta käytettäessä teksti on tavutettava. Leipätekstissä pidemmät suorat lainaukset sisennetään ja kirjoitetaan pistekoolla 10, rivinväli on 1. Sisennettäessä ei käytetä lainausmerkkejä eikä kursivointia osoittamaan lainausta.

Otsikot tehdään leipätekstin asetuksia tai otsikkotyylejä käyttäen.

Uusi tutkintorakenne -sivu

Tämän sivuston yläpalkista löytyy linkki sivulle Tutkintorakenne, jossa on yleiskatsaus maisteriopintojen rakenteeseen eri opintosuunnissa. Huomaa myös sivulta löytyvä suora linkki maisteriohjelman tutkintorakenteeseen WebOodissa, josta pääsee käsiksi yksittäisiin opintojaksoihin.

Maisteriohjelman opetus alkaa!

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2017-18 ensimmäisille kursseille on jo hyvässä vauhdissa. Olen koonnut alle tietoja ensimmäisen jakson valinnaisesta opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa. Kurssisivut ovatkin nyt tärkein kanava opetusta koskevan tiedon jakamisessa.

Temaattiset kurssit

Uuden maisterintutkinnon suurin uutuus lienevät temaattiset, osastojen yhteiset kurssit. Ensimmäisessä jaksossa näitä on kolme. (1) Kärsimys, pahuus ja kuolema, (2) Uskonto, tieteet ja evoluutio sekä (3) Religion, Migration and the City. Viimeksimainittu on tämän vuoden ns. jokerikurssi, eli vain tänä vuonna pidettävä teemakurssi.

Oppiaineiden kurssit

Maisteriohjelman opiskelijoiden kannattaa huomata, että uuteen tutkintoon saa entistä helpommin mahtumaan myös toisten ainelaitosten kursseja. Sen vuoksi kannattaa katsella tarjontaa myös omaa tieteenalaa laajemmin. Alla tällaisia kursseja, jotka alkavat ensimmäisessä jaksossa.

Eksegetiikka
Johdatus Filon Aleksandrialaisen maailmaan
Biblical Hermeneutics
Gnostilaisuus, juutalaiskristillisyys ja apokryfiset evankeliumit, lukupiiri

Kirkkohistoria
Prayer and Worship in the Early Church
Kristinuskon ja kulttuurin vuorovaikutus Euroopassa

Systemaattinen teologia
Antiikin ja varhaiskeskiajan teologisia ihmiskäsityksiä
Suvaitsevaisuus ja hyväksyvä tunnustaminen
Yhteistoiminnan etiikka
Kosmologia kristinuskon historiassa

Käytännöllinen teologia
Käytännöllisen teologian perspektiivejä
Uskonto ja kriisit

Graduseminaarien kokoontumisajat sl 2017

Kaikkien seminaarien tietoja ei ole tullut vielä aamupäivällä  21.4., mutta tietoja päivitetään tähän postaukseen sitä mukaa kuin ne varmistuvat.

Huom! Allaolevat tiedot koskevat syyslukukautta. Seminaarit jatkuvat kevätlukukaudella 2018, mutta kevään opetusajat tulevat tietoon myöhemmin. Useimpiin seminaareihin kuuluu metodiopetusta ja mahdollisesti muitakin kursseja. Näiden tietoja ei ole vielä saatavilla. Metodikursseista suurin osa sijoittuu syksyn ensimmäiseen periodiin.

Temaattinen  seminaari

Eksegetiikka

 • VT:n eksegetiikka: Varhainen juutalaisuus: näkökulmia psalmeista ja rukouksista (Mika S. Pajunen): 4t seuraavina päivinä:  9.10, 16.10, 13.11 ja 20.11. (alustava tieto).
 • VT:n eksegetiikka: Israelin uskonto (Kirsi Valkama): to 2.11., 9.11., 7.12, 14.12.  klo 12-16 F24 S526.
 • Uuden testamentin eksegetiikka (Petri Luomanen): to 14.9. klo 12-15 Topelia F204, to 19.10. klo 12-15 Topelia F204, ke 1.11., 8.11., 15.11., 29.11., (xx.12.), 13.12. klo 12-15 Topelia C119.

Kirkkohistoria

 • Suomen kirkkohistoriaa 1900-luvulla (Aila Lauha ja Jouko Talonen):  to 7.9. klo 12-17 P672, ke 1.11. klo 12-17  P344, to 2.11. klo 12-17 Topelia C119,  ke 13.12. klo 12-17 F24 S526, to 14.12. klo 12-17 U37 sh3.
 • Uusimman ajan kirkkohistoria (Mikko Ketola)
 • Vanhemman ajan kirkkohistoria (Kaarlo Arffman)

Systemaattinen teologia

 • Dogmatiikka: Järki (Olli-Pekka Vainio)
 • Ekumeniikka: Usko, luottamus, reformaatio (Risto Saarinen)
 • Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka: Suvaitsevaisuus ja hyväksyvä tunnustaminen (Virpi Mäkinen)
 • Uskonnonfilosofia (Timo Koistinen): ke 15.11. klo 12-16 Porthania P344, to 16.11. klo 12-16 Topelia C119.

Käytännöllinen teologia

 • Kirkkososiologia: Uskonto monikultuurisessa ympäristössä (Kirkkososiologian dosentti)
 • Pastoraaliteologinen kohtaaminen (Auli Vähäkangas ja Kati Tervo-Niemelä): to 2.11. – 7.12. klo 12-16 P672.
 • Uskonnollinen viestintä ja uskonto-oikeus (Jyrki Knuutila): to 2.11. – 7.12. klo 9-13 F24 S521.
 • Uskonnonpedagogiikka: Maahanmuuttajat, uskonto ja oppiminen (Tapani Innanen)

Uskontotiede

 • Eletty uskonto (Terhi Utriainen): to klo 12-14 (alustava tieto)
 • Uskonto ja ajankohtaiset kysymykset (Heikki Pesonen): to klo 12-14 7.9. lähtien joka viikko (poislukien periodin väliviikko).
 • Uskonto ja yhteisö (Tuula Sakaranaho): to klo 12-14 (alustava tieto)

Ilmoittautuminen 2017-18 graduseminaareihin alkanut!

Seminaareihin ilmoittaudutaan WebOodissa, josta ilmoittautuminen löytyy  koodilla 10708. Seminaareista on julkaistu myös esittelylehtinen Teologisen_tiedekunnan_graduseminaarit_2017-2018, jossa on tarkemmat kuvaukset seminaareista.

Alla lista seminaareista osastoittain. Ensimmäisenä mainitun temaattisen eli oppiaineiden yhteisen seminaarin yhdeydessä voi suorittaa systemaattisen teologian, käytännöllisen teologian tai kirkkohistorian oppiaineissa. Suluissa seminaarin vetäjä ja linkki hänen yhteystietoihinsa.

Temaattinen  seminaari

Eksegetiikka

Kirkkohistoria

Systemaattinen teologia

Käytännöllinen teologia

Uskontotiede

 

Kurssi ja workshop: Evolutionary and Psychological Foundations of Religion

Evoluution ja uskonnon välisiä suhteita pohditaan 22.5.2017 yhden päivän intensiiviseminaarissa, jonka pitää dosentti István Czachesz. Seminaari ja osallistuminen sitä seuraavaan tieteelliseen kokoukseen ”CULTURAL EVOLUTION OF RELIGION” 23.-24.5. muodostavat 2 op:n opintosuorituksen, jonka sisällyttämisestä maisterinopintoihin voi kysyä dos. Czacheszilta.

Lisää tietoa kurssista löytyy täältä: https://courses.helsinki.fi/101277/118484359 ja kokouksesta: https://blogs.helsinki.fi/ritual-earlychristianity/2017/04/07/the-last-reecr-workshop/

Faith and Globalisation -kesäkurssi

Helsinki Summer Schoolin ensi kesän tarjonnassa on 5 op:n kurssi ”Faith and Globalisation” 8.-24.8.2017. Kurssilla keskitytään uskontojen, väkivallan sekä uskonnollisen etiikan kysymyksiin modernissa maailmassa ja globalisaation keskellä:

It is designed to equip its participants with (1) a basic understanding of some of the major historical paradigms of tolerance, violence and dialogical justice across cultural spheres and (2) preliminary abilities to take part in the real-life discussion of faith-related conflicts and ethics in our global age.

Kurssi on maksullinen, joka mahdollistaa sen, että opettajina on vieraita eri puolelta maailmaa. Tiedekunnan opiskelijoille kurssi maksaa 75 e. Kurssi ei suoraan liity kandin- ja maisterintutkintoon, mutta sen käytöstä korvaamaan tutkinnon opintojaksoja voi erikseen sopia vastuuopettajien kanssa. Lisää tietoa kesäkurssista löytyy täältä: http://www.helsinkisummerschool.fi/courses/course/faith-globalisation/

Seminaariesittelyjen ohjelma

Tutkielmaseminaarien 2017-2018 esittelytilaisuudet pidetään to 20.4.2017 F24 salissa 531. Seminaarit esitellään osastoittain seuraavasti:

klo 12-13 Eksegetiikka

klo 13-14 Kirkkohistoria

klo 14-15 Käytännöllinen teologia

klo 15-16 Uskontotiede

klo 16-17 Systemaattinen teologia

Lukuvuoden 2017-18 tutkielmaseminaarit

Ilmoittautuminen ensi lukuvuoden tutkielmaseminaareihin on avoinna weboodissa 12.-23.4. 2017 (koodi: 10708). Ilmoittautumisen sivu Opintoni-palvelussa löytyy täältä: https://courses.helsinki.fi/fi/10708/118797294).

Perinteiseen tapaan seminaareista järjestetään esittelytilaisuus torstaina 20.4. klo 12-17. Paikkana on F24:n sali 531. Jokaiselle osastolle on varattu tunti aikaa, mutta osastojen järjestystä ei ole vielä lyöty lukkoon. Kooste seminaarien sisällöstä julkaistaan viimeistään esittelytilaisuuteen mennessä.