Gradun tekniset ohjeet

Allaolevat uuden tutkintorakenteen mukaisen gradun tekniset ohjeet hyväksyttiin kesällä tiedekuntaneuvostossa. Ne löytyvät myös WebOodista koodilla TUM-800 (Pro gradu -tutkielma). Gradun laajuus on uudessa maisterintutkinnossa 30 op entisen 40 op sijaan.

Pro gradu –tutkielman ohjeellinen pituus on 45-70 sivua. Pro gradu -tutkielman voi tehdä yhteisprojektina toisen opiskelijan kanssa, mikäli opiskelijoilla on ohjaajan puolto asialle. Tällöin tutkielman sivumäärä on 70-90 sivua.

Opinnäytetöissä käytetään seuraavia marginaaleja: ylä-, ala-, vasen- ja oikea reuna 2,5 cm. Tekstin merkkilajina käytetään fonttia Times New Roman, Times tai Liberation Serif, pistekokoa 12 ja rivinväliä 1,5. Alaviitteiden fontin on oltava sama kuin leipätekstin, pistekokona 10 ja rivinvälinä 1.

Uusi kappale aloitetaan alkusisennyksellä. Kappaleiden väliin ei tule rivinväliä. Oikean reunan tasausta käytettäessä teksti on tavutettava. Leipätekstissä pidemmät suorat lainaukset sisennetään ja kirjoitetaan pistekoolla 10, rivinväli on 1. Sisennettäessä ei käytetä lainausmerkkejä eikä kursivointia osoittamaan lainausta.

Otsikot tehdään leipätekstin asetuksia tai otsikkotyylejä käyttäen.

Graduseminaarien kokoontumisajat sl 2017

Kaikkien seminaarien tietoja ei ole tullut vielä aamupäivällä  21.4., mutta tietoja päivitetään tähän postaukseen sitä mukaa kuin ne varmistuvat.

Huom! Allaolevat tiedot koskevat syyslukukautta. Seminaarit jatkuvat kevätlukukaudella 2018, mutta kevään opetusajat tulevat tietoon myöhemmin. Useimpiin seminaareihin kuuluu metodiopetusta ja mahdollisesti muitakin kursseja. Näiden tietoja ei ole vielä saatavilla. Metodikursseista suurin osa sijoittuu syksyn ensimmäiseen periodiin.

Temaattinen  seminaari

Eksegetiikka

 • VT:n eksegetiikka: Varhainen juutalaisuus: näkökulmia psalmeista ja rukouksista (Mika S. Pajunen): 4t seuraavina päivinä:  9.10, 16.10, 13.11 ja 20.11. (alustava tieto).
 • VT:n eksegetiikka: Israelin uskonto (Kirsi Valkama): to 2.11., 9.11., 7.12, 14.12.  klo 12-16 F24 S526.
 • Uuden testamentin eksegetiikka (Petri Luomanen): to 14.9. klo 12-15 Topelia F204, to 19.10. klo 12-15 Topelia F204, ke 1.11., 8.11., 15.11., 29.11., (xx.12.), 13.12. klo 12-15 Topelia C119.

Kirkkohistoria

 • Suomen kirkkohistoriaa 1900-luvulla (Aila Lauha ja Jouko Talonen):  to 7.9. klo 12-17 P672, ke 1.11. klo 12-17  P344, to 2.11. klo 12-17 Topelia C119,  ke 13.12. klo 12-17 F24 S526, to 14.12. klo 12-17 U37 sh3.
 • Uusimman ajan kirkkohistoria (Mikko Ketola)
 • Vanhemman ajan kirkkohistoria (Kaarlo Arffman)

Systemaattinen teologia

 • Dogmatiikka: Järki (Olli-Pekka Vainio)
 • Ekumeniikka: Usko, luottamus, reformaatio (Risto Saarinen)
 • Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka: Suvaitsevaisuus ja hyväksyvä tunnustaminen (Virpi Mäkinen)
 • Uskonnonfilosofia (Timo Koistinen): ke 15.11. klo 12-16 Porthania P344, to 16.11. klo 12-16 Topelia C119.

Käytännöllinen teologia

 • Kirkkososiologia: Uskonto monikultuurisessa ympäristössä (Kirkkososiologian dosentti)
 • Pastoraaliteologinen kohtaaminen (Auli Vähäkangas ja Kati Tervo-Niemelä): to 2.11. – 7.12. klo 12-16 P672.
 • Uskonnollinen viestintä ja uskonto-oikeus (Jyrki Knuutila): to 2.11. – 7.12. klo 9-13 F24 S521.
 • Uskonnonpedagogiikka: Maahanmuuttajat, uskonto ja oppiminen (Tapani Innanen)

Uskontotiede

 • Eletty uskonto (Terhi Utriainen): to klo 12-14 (alustava tieto)
 • Uskonto ja ajankohtaiset kysymykset (Heikki Pesonen): to klo 12-14 7.9. lähtien joka viikko (poislukien periodin väliviikko).
 • Uskonto ja yhteisö (Tuula Sakaranaho): to klo 12-14 (alustava tieto)

Ilmoittautuminen 2017-18 graduseminaareihin alkanut!

Seminaareihin ilmoittaudutaan WebOodissa, josta ilmoittautuminen löytyy  koodilla 10708. Seminaareista on julkaistu myös esittelylehtinen Teologisen_tiedekunnan_graduseminaarit_2017-2018, jossa on tarkemmat kuvaukset seminaareista.

Alla lista seminaareista osastoittain. Ensimmäisenä mainitun temaattisen eli oppiaineiden yhteisen seminaarin yhdeydessä voi suorittaa systemaattisen teologian, käytännöllisen teologian tai kirkkohistorian oppiaineissa. Suluissa seminaarin vetäjä ja linkki hänen yhteystietoihinsa.

Temaattinen  seminaari

Eksegetiikka

Kirkkohistoria

Systemaattinen teologia

Käytännöllinen teologia

Uskontotiede

 

Seminaariesittelyjen ohjelma

Tutkielmaseminaarien 2017-2018 esittelytilaisuudet pidetään to 20.4.2017 F24 salissa 531. Seminaarit esitellään osastoittain seuraavasti:

klo 12-13 Eksegetiikka

klo 13-14 Kirkkohistoria

klo 14-15 Käytännöllinen teologia

klo 15-16 Uskontotiede

klo 16-17 Systemaattinen teologia