Tutkielmaseminaarit 2019-20

Tutkielmaseminaareihin ilmoittautuminen

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman sekä uskontotieteen opintosuunnan (KUMA) lukuvuoden 2019-20 syventävien opintojen tutkielmaseminaareihin ilmoittautuminen alkaa 1.4. klo 15.00 weboodissa. Tämän sivun alalaidasta löydät linkit seminaarien tarkempaan esittelyyn osastoittain. Seminaarien esittelytilaisuutta ei tänä vuonna järjestetä.

Ilmoittautuminen päättyy 25.4. klo 23.59. Ilmoittaudu weboodissa yhteen seminaariin, jonka yhteydessä ilmoitat lisätiedoissa vaihtoehtoisen seminaarin (tai useampia, omien toiveitteisi mukaan), siltä varalta, ettet tule valituksi ensisijaiseen seminaariin. Älä ilmoittaudu useaan seminaariin, koska tällöin emme voi taata, että toiveittesi mukainen preferenssijärjestys tulee huomioiduksi. Opiskelijat seminaariin valitsee seminaarin ohjaaja opiskelijan hopsin perusteella, ilmoittautumisjärjestyksellä ei ole merkitystä! 

Seminaarin enimmäiskoko on 10 opiskelijaa, paitsi jos kyseessä on useamman opettajan yhteisseminaari, jolloin koko on 15. Mikäli seminaariin on tulossa vähemmän kuin kolme opiskelijaa, se perutaan. Seminaarien osallistujat vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä. Sinuun ollaan yhteydessä sähköpostitse, mikäli ensisijainen vaihtoehto ei ole kohdallasi toteutumassa.

Kaikki opiskelijat ilmoittautuvat uusien koulutusohjelmien seminaareihin riippumatta siitä, opiskelevatko vanhan vai uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Kaikissa ensi lukuvuoden tutkielmaseminaareissa on mahdollista suorittaa sekä vanhojen että uusien tutkintovaatimusten mukainen syventävien opintojen tutkielma. Huomaa, että ensi lukuvuosi on viimeinen lukuvuosi, jolloin on mahdollista tehdä vanhan tutkintorakenteen mukainen pro gradu -tutkielma 40 op ja tutkielma tulee jättää tarkastukseen viimeistään kevään -20 viimeisessä jätössä. Tämän jälkeen on mahdollista jättää tarkastukseen vain uuden tutkintorakenteen mukaisia syventävien opintojen tutkielmia 30 op.

Seminaarit löytyvät weboodista teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opinto-oppaista tai seminaarin tunnisteella seuraavasti (Huom.! Temaattiset seminaarit voivat löytyä oppiaineiden tunnisteiden alta, mutta niihin voi ilmoittautua vain tunnisteella TUM-3110):

TUM-3101 Uuden testamentin eksegetiikka
TUM-3102 Vanhan testamentin eksegetiikka (seminaarit avoimia myös Uuden
testamentin eksegetiikan opiskelijoille)
TUM-3103 Kirkkohistoria
TUM-3104 Käytännöllinen teologia
TUM-3105 Kirkkososiologia
TUM-3106 Uskonnonpedagogiikka
TUM-3107 Systemaattinen teologia (sis. dogmatiikka, ekumeniikka, teologinen
etiikka ja sosiaalietiikka sekä uskonnonfilosofia)
TUM-3108 Uskontotiede
TUM-3110 Temaattinen seminaari (seminaarin kuvauksessa on mainittu, minkä oppiaineen opiskelijat voivat osallistua, mikäli rajoituksia)

Humanistisen tiedekunnan uskontotieteen opiskelijat voivat ilmoittautua joko uskontotieteen seminaareihin tai temaattisiin seminaareihin, mikäli seminaari on avoin uskontotieteen opiskelijoille.

Seminaarien syksyn alustavat opetusajat löytyvät weboodista. Kevätlukukauden opetusajat tulevat oodiin kesäkuun loppuun mennessä.

Alta löydät linkit seminaarien esittelyihin osastoittain. Voit myös kysyä seminaarin opettajilta seminaarityöskentelystä, aiheen valinnasta tms. askarruttavista kysymyksistä sähköpostitse tai vastaanotoilla. Linkit yhteystietoihin löytyvät seminaarien esittelyteksteistä.

Eksegetiikan seminaarit

Kirkkohistorian seminaarit

Systemaattisen teologian seminaarit

Käytännöllisen teologian seminaarit

Uskontotieteen seminaarit