Hiilinielujen vertailutason asettamiseen liittyy merkittäviä riskejä

Eri puolilla maailmaa vaaditaan yhä voimakkaammin nopeita toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhteiskunnilla on hyvin rajallisesti aikaa päästä uralle, joka johtaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen lämpenemisen rajoittamisessa 1.5°C tai edes 2°C:een. Fossiilisten päästöjen vähentäminen lähes nollaan on tapahduttava seuraavan 30 vuoden aikana. Päästövähennysten kanssa yhtä aikaa tulee maankäyttösektorin muuttua päästölähteestä merkittäväksi nieluksi. Metsien ja maan käyttö vaikuttaa oleellisesti …