KAIKILLA on tiedostamattomia ennakkoluuloja!

Unconscious Bias – Does it Concern Me?

Helsingin tutkijanaisten vuosikokouksessa 14.5.2018 johtaja (SYKE) Emma Terämä alusti ja pisti läsnäolijat kokeilemaan omia tiedostamattomia asenteitaan.

Tyypillisimmin tiedostamattomat ennakkoluulot on liitetty sukupuoleen tai etnisyyteen. Emma  Terämä korosti, että yhtä hyvin ne voivat koskea esimerkiksi ikää, uskontoa, kansallisuutta, fyysisiä ominaisuuksia (pituus, paino etc) tai seksuaalisuutta.

Jännittävää kyllä, tutkimusten mukaan aivan pikkulasten käytöksessä ei näy tiedostamattomia ennakkoluuloja toisia ihmisiä kohtaan. Mutta ne lähtevät kehkeytymään noin 3 ikävuoden paikkeilla. Tämä kehittyminen jatkuu koko eliniän.

testaa oma ennakkoluulo-tilasi/test your unconscious bias here!

Vaaran paikkoja

Tiedostamattomat ennakkoluulot livahtavat huomaamatta ajatuksiimme ja tekoihimme, kun olemme kiireisiä, väsyneitä, hajamielisiä, ahdistuneita tai teemme esimerkiksi monia asioita samaan aikaan. “Homma pitää saada nopeasti pakettiin” -mentaliteetti voi olla erittäin paljastava tässä suhteessa.

Tiedostamattomista ennakkoluuloista voisi sanoa yleisesti, että ne ovat sosiaalisia stereotypioita, jotka heijastetaan tiettyihin ihmisryhmiin tai niihin kuuluviin yksilöihin.

Hyviä uutisia: tiedostamattomista ennakkoluuloista voi oppia pois

Kyseessä on paljolti tahdon asia, löytyykö halua ja sen myötä motivaatiota oppia uudenlaista ajattelua. Pois-oppiminen vaatii tekoja. Esimerkiksi työnantajatahon puolelta voi harjoittaa ja opettaa työntekijöitä aihepiiriin liittyen. Ihmisten tietoisuutta voi nostaa, testata sekä omaa että muiden ajattelua harjoitteiden avulla. Rekrytointiprosesseja voi arvioida huolellisesti.

Erittäin suositeltavaa olisi akateemisessa maailmassa (muuallakin!) ottaa käyttöön niin sanottu tiedostamattomien ennakkoluulojen arvioitsija (observer of unconscious bias). Esimerkiksi rekrytoinneissa yhden jäsenen tehtävänä olisi tarkkailla keskusteluja ja tunnistaa tiedostamattoman ennakkoluulon vaikutuksia. Tätä on käytetty jo vuosia esimerkiksi Britanniassa professorien tai tutkimusrahoituksen kohdalla.

Musiikinmaailmasta oppia: orkesterien sokkotestit

Akateemisessa maailmassa ja yhtä hyvin johtajien rekrytoinneissa millä tahansa alalla voisi ottaa mallia orkesterien sokkotesteistä uusia soittajia rekrytoidessa. Joissakin orkestereissa jo 1970-luvulla alettiin järjestää verhon takana, niin etteivät arvioitsijat nähneet soittajan sukupuolta, ulkonäköä tai esimerkiksi etnistä taustaa. Tulokset olivat olleet häikäiseviä: naisten osuus nousi orkestereissa välittömästi. Huvittava yksityiskohta sokkotestien kohdalla oli, että soittajia kehotettiin riisumaan kenkänsä, koska arvioitsijat reagoivat korkojen kopinaan yhdistämällä sen naisiin, mistä seurasi alhainen arvio.