Yhdenvertaisuus-blogi: Mitä kuvailevat sanat tarkoittavat? Riippuuko se siitä, ketä kuvaillaan?

Kirjoitan suosituskirjettä nuoremmalle naispuoliselle kollegalle, kasailen sanoja, jotka kuvaavat häntä työntekijänä: tunnollinen, ahkera, järjestelmällinen, perinpohjainen, periksi antamaton, toiset huomioon ottava, joukkuepelaaja, ottaa vastuuta opetuksesta.

Tulee olo, että olen sortumassa sukupuolistereotypioihin, ja kaivan esiin tasa-arvoaktivistikollegani esityksessään näyttämät sanapilvet tutkimusten mukaan saman tasoisia naisia ja miehiä suosittelevissa kirjeissä useimmin toistuvista sanoista*. Katselen sanoja miesten pilvessä: erinomainen, nerokas, kekseliäs, älykäs, poikkeuksellinen, lahjakas, itsenäinen. Päätän lisätä alkuperäiseen tekstiini sanoja tästä toisesta pilvestä, mutta jättää joitain noista aiemmista pois, ettei listasta tulisi uuvuttavan pitkä.

Sitten ajatukseni sotkeentuvat: onko kollegalleni harmia siitä, että kirjeestäni ei löydy hänen sukupuoltaan luonnehdittaessa usein käytettyjä sanoja hyvistä ryhmätyötaidoista ja tunnollisuudesta. Pitäisikö nämä tietyt sanat mainita joka tapauksessa eräänlaisena perustuksena, ja sitten lisätä noita säkenöivän kuuloisia sanoja? Entä jos miestä suosittelevasta kirjeestä puuttuisivat nämä ’perustussanat’, jäisikö niitä kaipaamaan ja ihmettelemään, että millainen tyyppi tämä oikein on, itsekäs ja huolimatonko?

Ärsyynnyn taas kerran siitä, että pilvet ovat erilaiset – ja sitten siitä, että itsekin pidän miesten pilven sanoja hohdokkaampina kuin naisten pilveen sanoja. Ovatko jossain kosmisen objektiivisuuden vaa’assa ahkeruus, periksi antamattomuus ja tunnollisuus tieteen teossa todellakin vähempiarvoisia kuin kekseliäisyys. Entä sitten lahjakkuus ja eriomaisuus- eikö esimeriksi järjestelmällisyyttä ja perinpohjaisuutta voisi ajatella näiden yhtenä ilmenemismuotona. Millainen tyyppi on nainen, jota kuvataan itsenäiseksi, entä mies? Millainen minun maailmankuvassani on erinomainen tutkija?

Yhdenvertaisuudesta vastaava matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaani Hanna Vehkamäki käsittelee alunperin Helsingin yliopiston intranetissä julkaisitussa blogissaan teemaan liittyviä tarinoita. Varadekaanin vastuualueita ovat myös kestävä kehitys, kansainvälisyys, hyvinvointi, tilankäyttöperiaatteet ja kaksikielisyys, joten saattavat kirjoitukset sivuta niitäkin.


The equality blog: What do descriptive words mean? Does it depend on who is being described?

I’m writing a letter of recommendation for a young female colleague, heaping up words that describe her as an employee: conscientious, hard-working, organised, thorough, tenacious, considerate, a team player, takes responsibility for teaching.

I get the feeling that I’m falling into gender stereotypes, and I dig out word clouds that an equality activist colleague of mine showed in a presentation on the most used words in letters of recommendation describing men and women at the same level*. I look at the words about men: excellent, brilliant, inventive, intelligent, exceptional, gifted, independent. I decide to substitute the words in my original text with words from this other cloud, but leave out some of the previous words so the list won’t be tediously long.

Then my thoughts become entangled: will my colleague suffer if the words often used to describe her gender, about good team working and conscientiousness, are missing from the letter? Should I mention these words after all, as a sort of foundation, and then add those glittering words from the other cloud? If these ‘justifications’ were missing from a man’s letter of recommendation, would anyone miss them and wonder what kind of bloke this is, selfish and sloppy?

Once again, I get annoyed that the clouds are different – and then that I myself think the words in the men’s cloud are more glamorous than the women’s cloud. Are there really some cosmic scales of objectivity where diligence, tenacity, and conscientiousness in scientific work really weigh less than inventiveness? What about giftedness and excellence, couldn’t such things as organisation and thoroughness be considered manifestations of them? What kind of person is a woman who is described as independent, or a man? In my world view, what constitutes an excellent researcher?

The vice-dean of the Faculty of Science, Hanna Vehkamäki, who is in charge of diversity issues, will discuss stories relating to that topic in her blog originally published in the intranet go University of Helsinki. The vice-dean is also in charge of sustainable development, international issues, wellbeing, principles for facility allocation, and bilingualism, so the blog may touch on those subjects, as well.