Kolumni: Tutkijanura Ruotsissa

Keskustelu tutkijanurasta ja tutkijoiden pätkätyöläisyydestä on vihdoin käynnistynyt. Virikkeitä keskusteluun voisi hyvin hakea Ruotsista, jossa tutkijanura-ajatus on toteutettu. Tutkijaopettajien työsuhdeturva on siellä varsinkin Suomeen verrattuna parempi. Järjestelmä sinänsä ei automaattisesti tuo tasa-arvoa, vaan tasa-arvokysymyksiä on sielläkin pidettävä erikseen esillä.

Juristipäivystystä naisille

Juristit opastavat keskiviikkoisin naisia lakipulmissa Naisasialiitto Unionin tiloissa (Bulvardi 11). Palvelu on maksutonta myös tutkijanaisille. Tule käymään Bulevardille klo 17 – 19 tai soita klo 18 – 19, p. 09 642 461. Ei ajanvarauksia. Mieti kysymyksesi etukäteen ja ota mukaan mahdolliset asiaan liittyvät paperit. Päivystäjät voivat kommentoida asiakirjaluonnoksia, mutta asiakirjoja ei laadita.

TUTKIJANURASEMINAARI 18.4.2007 KLO 14-18

Porthania II, Helsingin yliopisto
Järjestäjinä Tieteentekijöiden liitto ja Globaalin hallinnan tutkimuksen
huippuyksikkö

 • 14-16 TUTKIJANURAN TODELLISUUTTA
 • 14-14.10 Tilaisuuden avaus (Miia Halme)
 • 14.10-14.25 Tieteentekijöiden liiton puheenvuoro (Toiminnanjohtaja Eeva
  Rantala)
 • 14.30-14.45 Professorin puheenvuoro (Sosiaaliantropologian professori Jukka Siikala)
 • 14.45-15 Tutkijoiden sosiaaliturvan ongelmat (Outi Alanko-Kahiluoto,
  TATUSOSU-työryhmä)
 • 15-15.20 Opetusministeriön tutkijanuran toimenpideohjelman esittely
  (Opetusneuvos Erja Heikkinen)
 • 15.20-15.40 Helsingin yliopiston neliportaisen virkamallin esittely
  (Henkilöstöpäällikkö Kira Ukkonen)
 • 15.40-16 Suomen Akatemian tutkijanurantyöryhmän esittely (Johtava
  tiedeasiantuntija Risto Anberg)
 • 16-16.30 Kahvitauko
 • 16.30-18 LIIKAA, LIIAN VÄHÄN VAI SOPIVASTI? Paneeli tohtorituotannosta
  Panelisteina Suomen akatemian pääjohtaja TT Markku Mattila, Helsingin
  yliopiston kansleri LTT Kari Raivio, opetusneuvos FT Erja Heikkinen, VTT
  Katja Huumo sekä Sampo-konsernin pääjohtaja KTT Björn Wahlroos.
  Puheenjohtajana VTT Pilvi Torsti

18- JATKOT

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET SEMINAARIIN:

Sanna Villikka, Erik Castrèn -instituutti – sanna.villikka(at)helsinki.fi,
puh. 09 191 23140

Teemailtoja tutkijanaisten jäsenille

Helsingin tutkijanaiset ry järjestää jäsenilleen teemailtoja.

Tervetuloa!
Lisätiedot: Sari Timonen (sari.timonen(a)helsinki.fi)

Alustava ohjelma.

2007

Maaliskuu

Filmi-ilta. Keskustelua eurooppalaisista tutkijanaisista kertovan
dokumentin pohjalta
Vastuujärjestäjä: Liisa Husu
Aika: Tiistai 20.3 klo 17 alkaen

Eurooppalaisia tutkijanaisia käsittelevä elokuva on nimeltään “Women of
Scicence” (Femmes de tete/Marie Curies Erbinnen), vuodelta 2004, ohjaaja Hervè Nisic ja Marina Julienne, kesto 52 minuuttia, englanninkieliset tekstit. Tuottaja Euroopan komissio – tutkimuksen pääosaston naiset ja tiede -yksikkö. Lisätietoja filmistä (valitettavasti vain ranskaksi): http://herve.nisic.free.fr/femmes.de.tete/fdt.html

Toukokuu

Työn ja perheen yhteensovittaminen

Syyskuu

Sektorilaitosten tutkijanaiset

Marraskuu

Virantäytöt, onnistumiset ja epäonnistumiset syrjinnän torjumisessa

2008

Helmikuu

Apurahatutkimus

Huhtikuu

Sosiaaliturva

Helsingin tutkijanaiset osallistuivat mielenosoitukseen 2.3.2007

Tutkijanaiset miekkarissa 2.3.07

Helsingin tutkijanaiset osallistuivat innolla eduskuntatalon edustalle järjestettyyn taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden kulttuurityöntekijöiden yhteiseen mielenosoitukseen perjantaina 2.3.2007 klo 12.00. Mielenosoituksessa vastustettiin muun muassa sitä, että apurahoilla ja pätkätöillä elävät taiteen- ja tieteentekijät sekä muut kulttuurialan työläiset ovat jääneet ilman asianmukaista työttömyys- ja sosiaaliturvaa. Näiden tulisi tulisi kuulua jokaisen kansalaisen perusoikeuksiin.

Lisää mielenosoituksen kulusta:
http://www.tatusotu.blogspot.com/

Tieteentekijöiden liitto 26.1.07: Tutkijat jäävät liian usein työttömyysturvan ulkopuolelle

Työministeriö julkisti tällä viikolla uusimmat työllisyystilastot. Maan hallitus on hehkuttanut sitä, kuinka se on päässyt lähes työllistämistavoitteeseensa. Tieteentekijöiden liitto muistuttaa, että työllisyystilastot ovat kaunistuneet osaksi sen vuoksi, että työttömyystilanteissa työttömäksi on yhä vaikeampaa päästä. Näin on käynyt ainakin kaikkein korkeimmin koulutettujen ryhmien kohdalla. Tutkijoista on yhä enemmän tullut työttömyysturvan väliinputoajia.

Työvoimaviranomaisten nykyisten soveltamiskäytäntöjen mukaan tutkijat näyttävät putoavan työttömyysturvan ulkopuolelle. Ongelma koskee niin apurahalla kuin palvelussuhteessakin tutkimustyötään tekeviä henkilöitä.

Monelta tutkijalta on evätty työttömyysetuus, koska heidän on katsottu työllistyvän omassa työssään. Laissa ei määritellä, mitä omassa työssään työllistyminen tutkijoiden osalta tarkoittaa. Tulkinta on vienyt siihen, että tutkijat jäävät systemaattisesti työttömyysturvan ulkopuolelle, vaikka he olisivat valmiita ottamaan vastaan kokoaikatyötä ja heillä olisi työttömyysturvalain edellyttämää työhistoriaa.

 • Työvoimaviranomaisten nykyisten tulkintojen mukaan tutkijan kannattaa mennä vaikka hampurilaisbaariin töihin osoittaakseen keskeyttäneensä tutkijan työn ja varmistaakseen työttömyyspäivärahan saannin. Jo pelkkä aie hakea apurahaa lisää merkittävästi riskiä sille, että työvoimaviranomaiset pitävät tutkijaa omassa työssään työllistyvänä, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Ragna Rönnholm huomauttaa.

Liitto pitää erityisen huolestuttavana sitä, että työvoimaviranomaisen viimeisimpien tulkintojen mukaan yliopiston määräaikaisen työ- tai virkasuhteen päätyttyäkään tutkija ei voi olla varma työttömyysetuuden saamisesta.

Tutkijoiden yhdenvertaisuus ei näytä toteutuvan myöskään sen osalta, että työvoimapiirit käsittelevät tieteenharjoittajia eri tavoin. Eri työvoimapiirien lausunnot samanlaisista tapauksista poikkeavat toisistaan. Tieteentekijät joutuvat asuinpaikastaan riippuen eriarvoiseen asemaan työttömyysturvaetuuksien suhteen.

http://www.tieteentekijoidenliitto.fi

Hae mentorointiohjelmaan – haku päättyy 30.1.07

Helsingin yliopisto on mukana EU-rahoitteisessa ADVANCE-hankkeessa, joka järjestää luonnontieteiden ja tekniikan tutkijanaisille mentorointia
ja tutkijanuravalmennusta.

Kolme tutkijanaista kustakin hankkeeseen osallistuvasta yliopistosta
otetaan mukaan ADVANCEn mentoriohjelmaan. Siihen kuuluu henkilökohtaisen mentoroinnin lisäksi osallistuminen eurooppalaiseen kesäkouluuun Itävallassa kesällä ja alkusyksystä 2007.

Monipuolista tutkijanuravalmennusta antavaan kesäkouluun voivat hakea
myös muut kiinnostuneet luonnontieteen ja tekniikan tutkijanaiset kaikista Euroopan yliopistoista.

Hakuaika päättyy 30.1.2007 ja ohjelmaan otettavat tutkijat valitaan
helmikuun alussa. Sähköiset hakulomakkeet sekä
mentorointiohjelmaan että kesäkouluun löytyvät ADVANCEn verkkosivuilta

http://www.advance-project.eu/

jossa myös tarkempia tietoja hankkeesta ja kesäkoulun ohjelmasta. Ks. myös englanninkielinen kesäkouluilmoitus alla. Lisätietoja antaa myös hankkeen Suomen osuuden vetäjä, tutkija Liisa Husu Helsingin yliopiston
tutkijakollegiumista, liisa.husu(a)helsinki.fi.

Tule mukaan mentorointiryhmään

Helsingin tutkijanaiset on kokoamassa mentorointiryhmää, jossa keskustellaan tutkimustyön ohjauksen kysymyksistä. Tarkoituksena on muodostaa ryhmä, joka toimisi vertaisryhmänä. Ryhmälle olisi tarkoitus myöhemmässä vaiheessa löytää työnohjaaja/mentori, jos yhdessä niin toivotaan.

Idea perustuu moneen keskusteluun, joita tutkijoina ja ohjaajina toimivat
naiset ovat käyneet keskenään. Naisilla on tässä omat työtavat,
sudenkuopat ja ongelmat ja niistä keskusteleminen yhdessä on tärkeää.

Tässä vaiheessa mentorointiryhmä rajataan sellaisiin tutkijanaisiin, jotka tekevät väitöskirjaohjausta.

Jos asia kiinnostaa sinua, ota pikaisesti (viikkojen 4 ja 5 aikana) yhteyttä Marja-Liisa Honkasaloon: marja-liisa.honkasalo(a)helsinki.fi

Ensimmäisessä tilaisuudessa keskustellaan toiminnan tavoitteista ja
työmuodoista.