Toimintasuunnitelma 2019

Yhdistys seuraa edelleen aktiivisesti tiedepolitiikkaa ja tuo esille tiedepolitiikan sukupuolivaikutuksia ja -ulottuvuuksia sekä antaa tarvittaessa lausuntoja. Yhdistys vaikuttaa aktiivisesti tutkijanaisten asemaan ja tiedeyhteisön tasa-arvokysymyksiin liittyvissä asioissa yliopistoissa ja sektoritutkimuslaitoksissa, sekä Suomen Akatemiaan, opetus- ja kulttuuriministeriöön, ammattiliittoihin, tutkimusta rahoittaviin säätiöihin ja eduskuntaan päin. Yhdistys pyrkii myös jatkuvasti parantamaan jäsentensä tiedepoliittista lukutaitoa.

Yhdistys selvittää mahdollisuuksia osallistua tutkimus- ja selvityshankkeisiin, joissa analysoidaan yliopistojen tasa-arvotyön tilaa ja ongelmia ja pyritään kehittämään uusia hyviä käytäntöjä.

Yhdistys haluaa entisestään edistää tasa-arvoa ja työhyvinvointia yliopistomaailmassa. Vaikutustyötä tehdään sekä hallinnon kautta että epävirallisempien keskustelujen muodossa. Tehostetaan edelleen vaikuttamistyötä esimerkiksi olemalla yhteydessä yliopistojen rehtoraatteihin ja hallituksiin. Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstö ovat innokkaita parantamaan käytäntöjä. Helsingin tutkijanaiset ry tukee aktiivisesti muutos- ja kehitystyötä toimimalla siltana hallinnon ja ruohonjuuritason välillä. Lisäksi yhdistys tiedottaa aktiivisesti hyvistä käytännöistä ja pyrkii näin innostamaan muitakin osastoja ja laitoksia.

Yhdistys järjestää tasa-arvotilaisuuden Minna Canth -päivän aikaan ajankohtaisesta aiheesta, mieluusti yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Suomi järjestää EUn puheenjohtajamaana 23.–24.10.2019 Gender Equality -konferenssin. Pyrimme olemaan mahdollisuuksien mukaan mukana ja vaikuttamaan myös sisältöön.

Hallituksen jäsen Marjut Jyrkinen on mukana järjestämässä 24.–26.10.2019 Gender Studies -konferenssia, jonka HY:n sukupuolentutkimus toteuttaa yhdessä WeAll & Incorporating Vulnerabilities -tutkimushankkeiden sekä SUNSin kanssa.

Syyspuolella järjestetään jäseniltoja (mahdollisia teemoja: Tutkijanaisena miesvaltaisessa työympäristössä; Juridiset asiat; Kansainvälinen liikkuvuus; Miten naiset voisivat paremmin tukea toisiaan?; Kuinka vaikutan: Miten toimia laitos tai tiedekunta-hallinnossa?; Jatko-opiskelijoiden integroituminen tiedeyhteisöön). Jatketaan jäsenten kartuttamista eri yliopistoista.

Hallitus valmistelee seksuaalinen häirintä akateemisessa maailmassa pohjalta artikkeleita sekä eri yliopistoille toimivia käytäntöjä seksuaalisen häirinnän ennalta ehkäisemiseksi ja tapahtuneiden väärinkäytösten käsittelemiseksi.

Tutkijanaiset osallistuvat aktiivisesti keskusteluihin ja toimivat naisten johtajuuden lisäämiseksi akateemisessa maailmassa.

Yhdistys jatkaa jäsenenä European Platform of Women Scientists -verkostossa ja pyrkii saamaan edustajan kuluvanakin vuonna sen hallitukseen. Yhdistys pyrkii muutenkin ylläpitämään suhteita ulkomaisiin tutkijanaisten verkostoihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *