Projektin kehitystavoitteet

Projektin haastatteluiden ja tutkijoille lähetettyjen kyselyiden perusteella olemme nyt saaneet rajattua kehityskohteiksi kolme tärkeää tavoitetta, jotka vievät turhaan tutkijoiden aikaa itse tutkimukselta. Kehityskohteita listattiin kaiken kaikkiaan 13, katso kaikki tästä.

Ensimmäinen kehityskohde on keskittyy rahoituksen varmistamiseen. Jokainen tutkija joutuu jossain vaiheessa tutkimusuraansa tutustumaan rahoitushakemusten upottavaan suohon. Mistä? Miten? Milloin? Miksi? Nämä ovat vain muutamia kysymyksiä, joita tutkija joutuu pohtimaan rahoitushakemuksensa kanssa ja pahimmillaan rahoituksen hankkiminen voi viedä useita viikkoja tutkijan työaikaa.

Toinen kehityskohde on varmistaa tutkimuspalveluiden tarjonnan hyödyntäminen helposti ja tehokkaasti. Ongelmatilanteissa tutkija tietää kehen ottaa yhteyttä ja mitä kautta, olipa ongelma sitten budjetin laatimiseen, henkilöstöresursseihin tai tilapalveluihin liittyvää.

Tutkimushankkeiden ja -projektien yksi pullonkaula on haastettelujemme perusteella rahoitusraporttien ymmärtäminen. Luvut eivät avaudu sellaisinaan ja liian moni luku on riippuvainen liian monesta järjestelmästä. Voisiko raportin lukeminen olla yhtä helppoa kuin pankkitilisaldon tarkistaminen?

 

Tutkimuspalvelujen opas

Tutkimuspalveluiden opas voisi sisältää esimerkiksi:

  1. Aloittavan tutkijan tietopaketin (ohjeet yliopiston sisäisestä hierarkiasta, palvelukuvaukset..)
  2. Hakuohjeet tutkimusrahoituksen hakemiseen
  3. Tutkimusprojektin aloittaminen
  4. Keneen ottaa yhteyttä a) hallinnon asioissa, b) talouden hoidossa, c) tila- ja tietotekniikka-asioissa?

 

Millaista tutkimuspalveluiden opasta sinä kaipaisit? Haluaisitko oppaan sähköisenä vai painettuna versiona?

Tutkimuksen kaksi ulottuvuutta

Yksi tämän hetkisistä havainnoistamme on tutkimuksen sisältämä kaksoisulottuvuus: hallinnollinen ja varsinainen tutkimuksellinen ulottuvuus. Sekä hallinto että tutkijat itse haluaisivat pyrkiä kohti parempaa ja tuottavampaa tutkimusta, joka tarkoittaa ensisijaisesti aikaa keskittyä tutkimukseen sekä resursseja luoda tuota kyseistä aikaa. Kaikki ylimääräinen resursseja syövät tekijät, kuten mm. rahoituksen hakeminen, vievät aikaa itse tutkimukselta.

Seuraavassa muutamia kehittelemiämme ratkaisuaihioita (kuvaa voi klikata isommaksi). Kommentoi kernaasti!

Palvelut hahmottuvat

Projekti on ollut hyvän aikaa vauhdissa ja haastatteluita on tehty runsaasti sekä hallinnon että tutkimuksen puolella. Projektin alussa pyrimme asettamaan silmillemme tutkijan silmälasit ja katsoa yliopiston palveluita niiden tarjoamasta näkökulmasta – unohtamatta palveluntarjoajien mielipiteitä.

Projektihuone Porthaniankadulla on saanut seinilleen hahmotelmia tutkimuspalveluiden suhteista toisiinsa sekä mahdollisista pullonkauloista. Huoneessa on myös vapaa kommenttien parkkipaikka, joten tervetuloa tutustumaan ja jättämään kommentteja!