Tukea rahoitushakemusten tekemiseen – enemmän aikaa itse tutkimukselle

Kun yliopiston tutkijoilta taannoin kysyttiin, minkä tukipalvelun kehittäminen parhaiten säästäisi aikaa itse tutkimuksen tekemiseen, asiantuntija-apu tutkimusrahoitushakemusten kirjoittamiseen sekä sopivan rahoituslähteen löytämiseen tarjottava tuki nousivat tutkijoiden toivelistan kärkisijoille (lue lisää täältä). Näiden palveluiden kehittämistä on keväästä lähtien pilotoitu yliopiston tutkimusrahoituksen palveluiden ja humanistisen tiedekunnan yhteistyönä. Pilottihankkeen kohteeksi otettiin Suomen Akatemian syyskuun haku. Suomen Akatemian osuus humanistisen tiedekunnan täydentävästä rahoituksesta on merkittävä, ja Akatemia-hakemusten kirjoittaminen onkin monelle tutkijalle tuttua puuhaa. Toisaalta Akatemia-hakemuksissakin on kiemuransa, joiden oikominen asianmukaisen tuen avulla säästäisi tutkijoiden aikaa ja parhaimmillaan hioisi myös hakemusten laatua.

Akatemian syyskuun haku avautuu tänään, syyskuun ensimmäisenä maanantaina. Pitkälti kehittämishankkeen ansiosta syyskuun hakuun tarjolla olevaa tukea ryhdyttiin kuitenkin mainostamaan tutkijoille jo kesäkuussa, ennen kuin Akatemian hakuilmoitusta oli julkaistu. Näin sen vuoksi, että mitä aiemmin tutkijat ovat meihin yhteydessä, sitä enemmän aikaa voimme heille antaa – ja sitä enemmän tutkijan on mahdollista säästää omaa aikaansa. Tämä pätee Akatemian lisäksi kaikkiin muihinkin hakuihin.

Minkälaista tukea sitten voimme tarjota? Humanistisessa tiedekunnassa tutkimuksen tukipalvelua tarjoaa kahden hengen tiimi. Tiedekunnan talouspäällikkö ohjaa hakijoita hankkeen talous- ja henkilöstösuunnittelussa. ”Kokonaiskustannusmalli” on monen hakijan sanavarastossa kirosana, mutta Saija Korppi-Tommolan osaavissa käsissä se vähitellen taipuu siedettävämpään muotoon, ja budjettiin saadaan oikeat luvut oikeille riveille. Tiedesihteerinä minä taas kommentoin tutkimussuunnitelmia ja niiden abstrakteja rahoittajan painottamien kriteerien näkökulmasta. Monialaisessa tiedekunnassa en tietenkään tunne jokaisen suunnitelman tutkimuskohdetta, teoreettisia lähtökohtia tai metodeita, mutta siitä huolimatta – tai ehkä juuri siksi? – pystyn esittämään suunnitelman kokoonpanosta kysymyksiä, joihin vastaaminen uskoakseni auttaa myös rahoittajaa paremmin arvioimaan hankkeen tarkoitusta, toteutettavuutta ja merkittävyyttä. Emme puutu tutkimusideaan vaan hakutekniikkaan eli siihen, miten juuri kyseisen tutkimuksen hyödyt saadaan esitettyä rahoittajalle mahdollisimman hyvin.

Akatemian syyskuun haku on kuitenkin niin laaja ja hakijoita niin paljon, että silkan ajanpuutteen vuoksi kaikkia ei ole mahdollista auttaa yhtäläisessä laajuudessa. Tämän vuoksi olemme priorisoineet niitä hakumuotoja, joissa kerralla haetaan rahoitusta useammalle tutkijalle. Tällaisia ovat akatemiahankkeet ja suunnatut hankkeet sekä muun muassa hakemukset akatemiaprofessorin tehtävään, johon sisältyy rahoitusta myös tutkimusryhmälle. Näille hakijoille olemme tarjonneet henkilökohtaista neuvontaa kasvokkain. Kunhan hakija varasi meiltä neuvonta-ajan viime maanantaihin mennessä, kykenemme kommentoimaan tutkimussuunnitelman ja budjetin kahteen kertaan – elo-syyskuun vaihteessa luonnosvaiheessa ja syyskuun puolivälin jälkeen vielä uudestaan. Niille akatemia- ja muiden hankkeiden hakijoille, jotka ovat meihin yhteydessä nyt syyskuussa, pystymme tarjoamaan tukea rajoitetummin ja vain sähköpostitse, mutta heidänkin kohdallaan pyrimme kommentoimaan kertaalleen sekä budjetin että itse tutkimussuunnitelman.

Priorisointi ei tarkoita, että tutkijatohtori- ja akatemiatutkijan tehtävien hakijat jätettäisiin täysin oman onnensa nojaan. Loppuvaiheen väitöskirjantekijöille ja hiljattain valmistuneille tohtoreille järjestimme jo toukokuussa puolen päivän infotilaisuuden, jossa Suomen Akatemian tiedeasiantuntija Krister Talvinen, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäsen professori Matti Sintonen ja Akatemian tuore tutkijatohtori Annika Siders kertoivat kukin omasta näkökulmastaan siitä, mitä tutkijatohtorihakemukselta vaaditaan. Nyt syksyllä tutkijatohtori- ja akatemiatutkijahakemuksille on tarjolla neuvontaa sekä tutkimusrahoituksen palveluiden että tiedekunnan toimesta. Akatemian Ask&Apply -kiertue ehti pysähtyä keskustakampuksella jo viime viikolla (ks. tilaisuuden materiaalit). Tällä viikolla hakijat voivat pistäytyä kysymässä budjetointineuvoja kvestuurin popup-neuvontapisteillä, ja humanistisen tiedekunnan hakuneuvontatilaisuudet järjestetään ensi- ja seuraavalla viikolla.

Lopulliset tulokset pilottihankkeen onnistumisesta saadaan vasta sitten, kun viimeisetkin rahoituspäätökset syksyn hakukierroksesta on tehty alkukesästä 2014. Silti jo nyt voi sanoa ainakin sen, että hankkeen ansiosta tieto yliopiston tutkimusrahoituksen palveluiden ja tiedekunnan välillä on kulkenut entistä paremmin, ja ohjeistukset sekä erilaiset neuvontatilaisuudet ja niiden aikataulut on saatu synkronoitua keskenään. Palvelun kehittämiseksi kaipaamme kuitenkin myös tutkijoilta jatkuvasti palautetta palvelun tarpeellisuudesta nyt ja tulevaisuudessa – palautetta voit antaa tällä e-lomakkeella.