Hanke ja kirjoittajat

Hanke

Tutkimushankkeen elinkaari -palvelumuotoiluhankkeen tavoitteena on kehittää tutkijoille parempia, käyttäjälähtöisiä tukipalveluita ja säästää siten tutkijoiden aikaa itse tutkimuksen tekemiseen. Huomion kohteena ovat tutkimushankkeiden toteuttamista tukevat palvelut. Hanke löytää palvelumuotoilun keinoin parempia tuotantovaihtoehtoja kriittisimpiin tarpeisiin ja kitkakohtiin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä palvelumuotoilutoimisto Palmu Inc:in kanssa. Hankkeesta vastaa tutkimuksen toimiala ja palvelujohtaja Pasi Sihvonen. Projektipäälliikkönä toimii Kari Huittinen. Hanke kestää vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2013 osalta hanketta toteutettiin yhteisrahoitteisena Tekesin kanssa.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kari Huittinen, p. 191 24172, 050-553 1868, kari.huittinen@helsinki.fi.

Kirjoittajat


Kari Huittinen
kehittämispäällikkö
hankkeen projektipäällikkö
HY, rehtorin kanslia

Heikki Savonen
palvelumuotoilija
hankkeen vastuullinen suunnittelija
Palmu Inc.

Reima Rönnholm
palvelumuotoilija
ratkaisujen kehittäjä
Palmu Inc.

Esa Rauhala
palvelumuotoilija, toimitusjohtaja
johtamisen erityisasiantuntija
Palmu Inc.

Maiju Nöyränen
palveluanalyytikko
tutkimusmenetelmät
Palmu Inc.

Anna Haverinen
etnografi
asiakaskäyttäytymisen analysointi ja haastattelut
Palmu Inc. (vuonna 2013)

Mikko Jäppinen
palvelumuotoilija
tutkimusaineiston visualisointi
Palmu Inc.

Sirpa Lassila
kehittämispäällikkö 
asiakaskäyttäytymisen analysointi ja haastattelut
HAAGA-HELIA Porvoo (työelämäjakso 14.1 – 15.3.2013 Palmu Inc.)

Petteri Hertto
palveluanalyytikko
mittarointi ja tutkimusmenetelmät
Palmu Inc.

Sirkka Mikkola
etnografi (äitiyslomalla)
asiakaskäyttäytymisen analysointi ja haastattelut
Palmu Inc.
urponen_230x230Maija Urponen
Tiedesihteeri
Humanistinen tiedekunta
Tukea rahoitushakemusten tekemiseen -pilotti