Kehittäminen jatkuu 2014: Miten hajanaista palvelukoneistoa pitää johtaa?

Syksyllä 2013 päätettiin jatkaa onnistunutta palvelumuotoiluprojektia. Ensimmäinen vuosi osoitti sen, että palvelumuotoilusta on menetelmänä hyötyä käyttäjälähtöisen palvelun rakentamisessa. Vuoden aikana kävi myös selväksi, että käyttäjälähtöistä palvelua ei voida kehittää, ellei palveluiden tuottamista tarkastella kokonaisuutena. Piloteista saatiin lupaavia tuloksia ja alustava luonnos palvelumallista saatiin hahmotelluksi. Vuoden aikana kartoitettiin myös tutkimushankkeen vaiheisiin liittyvät tarpeet ja palvelun nykyiset ongelmat sekä luotiin käyttäjäprofiilit palvelun kehittämisen tueksi.

Jatkohanke kestää vuoden 2014 ja sen pääpaino on palveluiden johtamisen kehittämisessä. Miten palvelua, jonka osia tuotetaan monessa yksikössä, voitaisiin johtaa ja kehittää niin, että lopputulos on käyttäjän kannalta parempi? Etsimme siihen yliopistoon sopivaa mallia ja samalla jatkamme itse palveluiden kehittämistä muutamassa pilottikohteessa. Tällä hetkellä ajatus on, että toinen näistä olisi Viikissä ja toinen keskustakampuksella. Näiden rinnalla rakennetaan Flammaan tutkijoiden työpöytää yhdessä Flamman kehittämisprojektin kanssa.